24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keby si bol študentom a náhodou by si sa dozvedel otázky, čo dostaneš na záverečnej skúške, určite by si sa považoval za šťastného človeka a dôkladne by si sa naučil odpovede. Život je skúšobnou dobou, na jeho konci sa budeme musieť podrobiť skúške. Nekonečná Božia láska však človeku zjavila, aké budú otázky. Predmetom skúšky budú skutky milosrdenstva. Podľa nich Boh pozná, či sme ho naozaj milovali a slúžili mu v bratoch.”

~CHIARA LUBICHOVÁ~

30.12.2006 - Miron
čítanosť736 reakcie0
(Share 209 0)


Téma: Nedeľa po Povýšení úctyhodného a životodarného kríža / Mk 8,34 – 9,1

Homília

AI      Človek, ktorý príde k nejakým peniazom, uvažuje, ako najlepšie tieto peniaze investovať. Chce mať viac. Možno preto, aby v budúcnosti mohli jeho deti študovať. Možno preto, aby si mohol kúpiť byt alebo dom. Možno preto, aby sa zabezpečil na dni staroby. Nemožno takému konaniu uprieť múdrosť a prezieravosť – vzhľadom na pozemský život.
KE      Evanjelium nás však vyzýva, aby sme boli rovnako prezieraví a múdri vzhľadom na večný život. Spasiteľ nám dáva jednoduchú otázku: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mk 8, 36).
DI      K tejto otázke môžeme zaujať rôzny postoj. Môžeme ju letmo zaregistrovať tak, ako zaregistrujeme titulky v novinách, keď ich listujeme. Môžeme tiež súhlasne prikyvovať, ako prikyvujeme pri relácií o zdravej výžive a potom si otvoríme chladničku a dáme si niečo úplne „nezdravé“. Môžeme sa však pri tejto otázke zastaviť, rozjímať o nej... a môžeme podľa nej zmeniť svoj život. Skúmanie tejto otázky skutočne mení život človeka. Kto sa ňou vážne zaoberá, pocíti, ako sa rúcajú mnohé priority jeho života.
PAR      Táto otázka je výzvou k voľbe: som zameraný na večnosť alebo na pozemský život. Naučené poučky z katechizmu nás síce nútia odpovedať správne, ale je potrebné urobiť si skúšku správnosti. Nebudeme totiž súdení z vedomosti o náboženstve, ale z toho, ako sme tieto vedomosti uplatnili v živote. Kontrolná otázka môže znieť takto: „V akom pomere sú moje investície pre večný život a investície pre pozemský život?“ Odpoveď na túto kontrolnú otázku odhalí, nakoľko sa staráme o svoju dušu a jej budúci večný život. Ale aj keď zistíme nedostatky v starostlivosti, môže v nás ešte stále vládnuť duch nerozhodnosti a ľahostajnosti. Skúsme prelomiť túto „vládu“ spomienkou na slová sv. Bazila Veľkého: „Čo je také cenné ako duša? Čo je možné porovnať s nebeským kráľovstvom? Kto ti lepšie radí ako sám Boh? Kto ti je bližší ako tvoj Stvoriteľ? Vedz, že tvoja duša je na váhe. Z jednej strany tiahnú anjeli a z druhej diabol. Na ktorú stranu sa nachýli tvoje srdce? Čo v tebe zvíťazí? Rozkoš tela alebo svätosť duše? Užívanie svetského dobra alebo túžba po večnosti? Príjmu ťa anjeli alebo démoni, ktorí ťa chcú opantať?“
      I tá najlepšia investícia do pozemských vecí sa raz pominie. No investícia do duše, investícia pre získanie večného života, je trvalá. (Podľa: www.homily-service.sk - Myšlienky... 92/2001.)
MY      Svätý Ignác z Loyoly priviedol k Bohu veľa duší. Priviedol k Bohu i krásnu dušu svätého Františka Xaverského, ktorý vtedy žil v Paríži a oddával sa svetským myšlienkam.
      „František,“ povedal mu jedného dňa svätec, „mysli na to, že svet je zradný, že síce sľubuje, ale nedodržuje sľuby. Ba aj keby svet bol verný v tom, čo ti sľubuje, nikdy nedokáže uspokojiť tvoje srdce. Ale predpokladajme, že by ťa aj uspokojil. Ako dlho potrvá tvoje šťastie? Potrvá dlhšie ako tvoj život? A nakoniec čo si z toho zoberieš do večnosti? Je tam azda nejaký boháč, ktorý si sebou vzal svoje peniaze, alebo nejakého služobníka, aby ho tam obsluhoval? Je tam azda nejaký kráľ, ktorý by si bol so sebou priniesol čo len nitku zo svojho šarlátu pre svoju slávu?“
      Pod vplyvom týchto slov František zanechal svet, nasledoval svätého Ignáca a stal sa svätým.
ADE      Ak slovo človeka – hoc aj veľkého svätca – malo moc zmeniť životné nasmerovanie iného človeka, vari nemá Božie slovo väčšiu moc zmeniť tie naše životné cesty, ktoré nás odvádzajú od neba? Zaiste má. Zneutralizovať túto moc Božieho slova môže iba slobodné odmietnutie človekom. My však chceme získať nebo, preto dovoľme Božiemu slovu dnešnej nedele, aby zmenilo naše životné cesty tak, aby sme ho aj získali.

12.06.2003 | Čítanosť(2869)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2788)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2496)
Mk 8, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet