24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nemajte strach pred neúspechmi. Prví je nutný, lebo cvičí vôľu. Druhý môže byť užitočný. A keď stanete i tretí raz, ste mužom.

~R. Bazin ~

30.12.2006 - Miron
čítanosť918 reakcie0
(Share 404 0)


Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

Homília

AI      Pri stretnutí človeka s človekom sa vždy niečo odohrá. Aj keď si to zvyčajne neuvedomujeme, stretnutie s iným človekom nás mení. Buď k lepšiemu, ak padnú slová povzbudenia alebo pekného svedectva, alebo k horšiemu, ak sme vtiahnutí do nesprávnych a škaredých myšlienok. Ale vždy sa niečo odohrá. To isté platí pri stretnutí človeka s Bohom.
KE      Hlavný mýtnik Zachej si pri stretnutí s Ježišom Kristom uvedomil, že Ježiš môže zmeniť jeho život.
      Ježiš ho poznal. Zavolal na neho jeho menom aj keď sa predtým nikdy nestretli. „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ (Lk 19, 5). Ježiš poznal jeho srdce. Pozval sa sám do jeho domu. Je to jediná zmienka vo všetkých štyroch evanjeliách, kedy sa Spasiteľ sám pozýva do obydlia nejakého človeka. „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zj 3, 20). Zachej bol pripravený... jeho srdce túžilo po Ježišovi.
      Nikto v tej dobe nechcel vstúpiť do domu hriešnika, ale Ježiš to urobil. Veď kvôli tomu prišiel: „Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19, 10).
      Zachej spoznal Ježiša – kto je a prečo prišiel. Zachej došiel k poznaniu Boha a jeho vôle. Neprijal Ježiša iba do svojho domu, ale aj do svojho srdca. Uveril v neho. Uvedomil si, že potrebuje odpustenie pre hriechy a chyby, ktoré vykonal. Urobil tak a zakúsil Božiu milosť.
      Je to nádherné! Ježiš prišiel k Zachejovi, lebo bol stratený. Podľa slov proroka Izaiáša sme vlastne všetci v podobnej situácií: Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou“ (Iz 53, 6). Hriech spôsobil, že sme boli pre večnosť stratení. Ale Boh k nám poslal svojho Syna Ježiša Krista. Prišiel k nám, aby nám ukázal kto Boh je a aby nás vykúpil z hriechu. Zaplatil za nás cenu vykúpenia na kríži.
PAR      Zachej bol stratený pre svoje hriechy, kým nehľadal Boha a kým ho Boh nenašiel. Niečo podobné platí aj o nás. Boh nás pozná. Pozná aj stav nášho srdca. A znovu sa vydáva hľadať tých, ktorí „sú stratení“. Zachej vyliezol na strom... Čo robíme my? Zachej sa „neskrýval“ pre Ježišom. Preto na neho Ježiš mohol zavolať jeho vlastným menom. Ak sa pred Bohom nebudeme „skrývať“, začujeme, ako nás Boh volá po mene a pozýva sa do „nášho domu“...
      Keď Zachej uveril a prijal Ježiša Krista, niečo sa s ním odohralo. Zakúsil zmenu. Ježiš Kristus túto zmenu charakterizoval takto: „Dnes prišla spása do tohto domu“ (Lk 19, 9). Zachej zakúsil nový život. A ako sa prejavil tento nový život? „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne“ (Lk 19, 8). Predtým sa staral iba o seba – teraz prejavil starosť o potreby núdznych. Predtým okrádal druhých – teraz je odhodlaný vynahradiť viacnásobne všetkým, ktorých okradol. Jeho vnútro nezmenilo poznanie Zákona ani vzdelanie. Zmenil ho Ježiš Kristus. Zmenila ho viera v Krista a v jeho slovo. „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17).
MY      Boh môže zmeniť aj náš život, ak mu to dovolíme. Vložme svoju nádej do neho. Môžeme sa stať novým stvorením v Kristovi. Boh nám dá nové srdce – novú túžbu ísť správnou cestou a konať dobro.
      V Anglicku je továreň, kde sa vyrába najkvalitnejší papier na svete. Keď sa istý návštevník pýtal, z čoho papier vyrábajú, zaviedli ho do skladu a ukázali mu kopy starého papiera zo zberu. Návštevník odmietol uveriť, že z toho by mohol byť ten preslávený kvalitný papier.
      O niekoľko týždňov neskôr dostal z tej továrne balíček. Bola v ňom sada dopisného papiera. K nej bol pripojený lístok, na ktorom bolo napísané: „Táto sada bola vyrobená zo starého papiera, ktorý ste mohli vidieť a ohmatať pri Vašej návšteve.“
ADE      Niečo podobné sa odohrá pri stretnutí s Ježišom Kristom. Ak sa pred ním „neskrývame“, môžeme zakúsiť v sebe nádhernú zmenu. Amen.

      32. nedeľa po ZSD

      Inšpirácie: Lk 19, 1-10

12.06.2003 | Čítanosť(2199)
Lk 19, 45-48
12.06.2003 | Čítanosť(2109)
Lk 19, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2076)
Lk 19, 11-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet