19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Chceš vedieť, aká cenná je tvoja práca? Porozmýšľaj, ako často pri nej pozdvihneš svoju myseľ k Bohu.

~Cyprián Norwid ~

30.12.2006 - Miron
čítanosť1014 reakcie0
(Share 361 0)


Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

Homília

AI      Ak chceme, aby naša modlitba bola účinná, musí vychádzať nielen vychádzať zo srdca, musí byť nielen vytrvalá, ale aj presná. V modlitbe máme Bohu povedať čo chceme priam detailne. Potrebujeme to vykresliť v živých farbách. Najrozšírenejšou chybou, ktorej sa pri modlitbe dopúšťame, je prílišná všeobecnosť. Často, keď vstaneme od modlitby, nevieme vymenovať konkrétne veci, o ktoré sme sa modlili.
KE      Slepec z evanjelia presne vedel, o čo má prosiť. Ježiš Kristus sa ho opýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl“ (Lk 18, 41).
DI      Spasiteľ nám dnes dáva podobnú otázku: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Táto otázka zaznela, keď sme sa ráno modlili. Ako sme odpovedali? Boli sme dosť konkrétni? Apoštol Jakub hovorí: „Nič nemáte, lebo neprosíte“ (Jak 4, 2).
      Pred časom koloval takýto poučný vtip. Istý muž zomrel a dostal sa do neba. Na svoje prekvapenie zistil, že väčšia časť neba je pokrytá skladom. Nazrel dnu a užasol. Sklad bol plný nádherných darov: vynikajúce pracovné príležitosti, finančná stabilita, šťastné manželstvo, autá... jednoducho všetko, čo by si len človek mohol priať. Spýtal sa anjela: „Pre koho je to všetko?“ Anjel odpovedal: „To všetko je pripravené pre ľudí. Na každej veci je štítok, kde je napísané, pre koho je to pripravené.“ Muž podišiel k nádhernému Porche a pozrel sa na lístok. Nemohol tomu uveriť. Bolo tam jeho meno. Obrátil sa na anjela: „Ale ja som predsa nikdy žiadne Porche nedostal!“ Anjel sa usmial a povedal: „Ale veď si oň ani nikdy nepožiadal.“
       „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria“ (Mt 7, 7-8). V Novom zákone nájdeme vyše dvadsať miest, kde sa hovorí v podobnom zmysle. „Pros a dostaneš.“
PAR      Toto je dôvod pre konkrétnu modlitbu. Modliť sa za konkrétne veci je ťažšie, zaberá to viac času. Je ľahšie povedať: „Pane, požehnaj moju rodinu.“ než konkrétne vymenovať skutočné potreby. Musíme si pritom ujasniť aj to, čo znamená slovo „požehnať“. Zvyčajne pod tým myslíme na nejaké nadprirodzené dobro, ktoré má skvalitniť, skrášliť náš život. No niekedy je pre človeka požehnaním i choroba, alebo nejaký iný problém. Ak prednášame všeobecnú prosbu: Pane, požehnaj moju rodinu – azda chceme, aby na nás dopadli mnohé problémy? Myslím si, že Boh sa nás v takýchto chvíľach pýta: Mohol by si byť trochu konkrétnejší? Čo presne chceš pre svoju rodinu? Finančnú stabilitu? Alebo ide o nejaký problém s deťmi? O aký problém presne ide?
      Keď Ježiš Kristus zastal pri slepcovi z evanjelia, spýtal sa: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Na prvý pohľad je to zvláštna otázka. Veď Kristus presne vedel, čo tento muž chce. Vedel aj to, ako ich stretnutie dopadne. Napriek tomu sa pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Pýta sa aj nás: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Pýtame sa: „Ale prečo? Veď Boh dobre vie, čo potrebujeme!“ Boh to skutočne vie, ale Boh chce, aby sme prosili. Chce, aby sme v modlitbe vyslovili svoje potreby tak, ako to robíme v rozhovore s priateľmi. Chce, aby sme aj takýmto spôsobom upevňovali vzťah k nemu.
MY      Modliť sa za konkrétne veci znamená venovať modlitbe viac času, viac energie. Znamená to venovať viac času Bohu.
      Jednou z pomôcok, ako sa naučiť modliť za konkrétne veci, je napísať si, za čo sa chceme modliť. Azda každý deň na tomto zozname pribudne nejaká nová prosba. A keď sa budeme modliť, pozerajme do tohto zoznamu a budeme vedieť, za čo sa modliť. Povieme: „Pane, tu je päť vecí, ktoré prosím za svojho syna. A tu je šesť vecí, ktoré sa týkajú môjho zamestnania...“ Postupom času budeme zisťovať, že niektoré prosby môžeme zo zoznamu vyškrtnúť. Jednoducho preto, lebo boli naplnené. A prázdne miesto môže nahradiť modlitba vďakyvzdania.
ADE      Konkrétna modlitba je náročnejšia. No prináša väčší úžitok. Nielen v tom, že naše prosby budú vypočuté, ale hlavne v tom, že pri pohľade na konkrétnu Božiu odpoveď na naše prosby bude rásť nielen naša viera a dôvera, ale aj vďačnosť. (Podľa: www.homily-service.sk - Myšlienky... 184/2001.)

      31. nedeľa po ZSD

12.06.2003 | Čítanosť(8805)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2664)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2110)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet