15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Väčšina tých, čo sa zaklali mečom, alebo utopili v riekach, alebo spáchali samovraždu nejako inak, boli k tomu privlečení následkom smútku.

~sv. Ján Zlatoústy~

30.12.2006 - Miron
čítanosť877 reakcie0
(Share 191 0)


Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

Homília

AI      Určite ste si už všimli, že ľudia zvyknú často pripomínať veci, ktoré sú všeobecne známe. Napríklad matka často upozorňuje dieťa, aby si dávalo pozor pri prichádzaní cez cestu. Lekári často opakujú dôležitosť správnych životných návykov, aby sa predišlo chorobám. Učitelia prízvukujú žiakom nutnosť opakovania prebranej látky. Takéto pripomínanie známych vecí je dôležité, aby azda človek neopomenul to, čo je všeobecne známe a nedopustil sa chyby.
KE      Z tohto istého dôvodu nám Cirkev často predkladá dôležité pravdy viery. Dnes sme sa započúvali do najväčšieho prikázania: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37.39).
DI      Chápeme, prečo nám Cirkev toto prikázanie často pripomína. Skúsenosť z osobného života i z vnímania životov našich blížnych totiž hovorí o tom, že aj keď je nám toto prikázanie dôverne známe, predsa sa často voči nemu previňujeme.
      Čo je príčinou tohto nášho zlyhania?
      Ak si otvoríme Sväté písmo na jeho prvých stránkach, nájdeme tam zmienku o zlyhaní našich prarodičov: „Žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky“ (Gn 3, 6-7).
      Dnešný človek si pod slovom „nahý“ predstavuje niečo celkom iné, než na čo poukazuje Sväté písmo. V hebrejskom jazyku sú totiž dve slová, ktoré keď sa vyslovia sú zvukovo podobné, ale obsahom úplne rozdielne. Sú to slová: árum a árumím. Árum znamená prešibaný a árumím znamená odhalený, čiže taký človek, z ktorého spadla maska a odhalila prehnitý a slabý charakter.
      Naši prarodičia chceli byť árum – šikovní, prešibaní. Preto porušili Božie nariadenie, ktoré im zakazovalo jesť ovocie z tohto stromu Chceli sa dostať na vyššiu úroveň falošnou a zlou cestou. Preto sa stali „nahí“ – árumím. Spoznali svoj zlý skutok, spoznali svoju prázdnotu a nemohúcnosť. (FABIÁN, A.: Biblia – kniha viery. Pastorálne využitie biblických poznatkov. Košice : Katechetický kurz v Košiciach, 1992, s. 51.)
PAR      I dnes je mnoho ľudí, ktorí chcú byť „árum“ – prešibaní. Povedzte, nikdy ste nezatúžili niečo dosiahnuť ľahšou cestou? Nikdy sa vás nezmocnilo pokušenie obísť Božie prikázanie len preto, že pokušenie vám ponúkalo ľahšie a príjemnejšie riešenie? Zaiste sa každý z nás s tým stretol. A možno každý deň. No takáto cesta nevedie k šťastiu ani k spáse. Môžeme sa síce pokúsiť šikovne obísť Božie prikázania, ale potom skôr či neskôr zistíme že sme sa stali „nahí“ – árumím, čiže odhalení. Oklamali sme iba seba samých.
MY      Žiaden človek, ktorý obchádza Božie prikázania, nedôjde k trvalému šťastiu.
      V časopise Ženský magazín uverejnili list čitateľky, ktorá spomínala na jednu príhodu. Keď raz bola ešte ako dieťa sama doma, na dvere zaklopala stará žobráčka s malým dievčatkom. Žobráčka poprosila o kus chleba. Nie pre seba, ale pre to malé dievčatko – sirotu. No ona im ostro „napapuľovala“ a odohnala ich od dverí. Vtedy jej žobráčka povedala: „Máš tvrdé a kamenné srdce. Nebudeš mať dobrý život.“ Spomienka na túto príhodu sa čitateľke vynorila takmer po šesťdesiatich rokoch a keď sa pozrela podrobnejšie na šesťdesiat rokov svojho nie práve vydareného života, musela uznať že toto proroctvo starej žobráčky sa naplnilo. Nebola žiadnou veštkyňou, len celkom prirodzene vyvodila úsudok, že tam, kde niet lásky, nemôže byť ani šťastia. Čitateľka svoj list zakončila slovami: „Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť, konala by som už celkom inak.“ (Ženský magazín 1994, č. 9, s. 38.)
ADE      Dnes nám Cirkev znovu pripomenula najväčšie prikázanie nášho náboženstva. Odolajme pokušeniam, ktoré nás navádzajú šikovne obísť tento zákon. Zaiste to bude vyžadovať určitú námahu a boj. Ale to je cena, ktorá sa platí za skutočné a trvalé šťastie.

      15. nedeľa po ZSD

28.09.2010 | Čítanosť(2493)
Téma: Mt 22, 29-30
12.06.2003 | Čítanosť(3032)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2861)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2698)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet