19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V čom tkvie úprimnosť? V navyknutí si nazvať veci pravým menom, a predovšetkým nehľadať pomenovanie niečoho, čo neexistuje.

~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

30.12.2006 - Miron
čítanosť888 reakcie0
(Share 218 0)


Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

Homília

AI      Hovorí sa, že najmúdrejšie si počína ten, kto sa učí na chybách druhých.
KE      Skúsme sa dnes poučiť z rozprávania o stretnutí Ježiša Krista s bohatým mladíkom.
DI      Bol to bohatý a mladý muž. Bol naklonený k duchovným veciam. Zdalo sa, že je ochotný počúvať a horlivo sa učiť. Zdalo sa, že túži po duchovnom raste. Azda preto jeho reakcia na Kristove slová bola pre mnohých sklamaním.
PAR      Skúsme odhaliť dôvody, pre ktoré mladík „odišiel smutný“ (Mt 19, 22).
      Prvý dôvod spočíva v tom, že nespoznal Ježiša ako Pána. Prišiel k nemu – evanjelista Marek poznamenáva, že si kľakol (porov. Mk 10, 17) – a spýtal sa: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16). Mladík si neuvedomoval pred kým kľačí. Ježiša Krista považoval za človeka hlbokej morálky a múdrosti, ale nespoznal v ňom Božieho Syna. Videl v ňom obdivuhodného učiteľa, ale neuvedomil si, že kľačí pred tým, ktorý je „väčší ako Šalamún“ (Lk 11, 31).
      Druhým dôvodom bolo, že si nebol vedomý svojich hriechov. Predpokladajme, že tento bohatý mladík nikdy neporušil prikázania, ktoré mu Ježiš Kristus vymenovával. Môžeme veriť, že nikoho nezabil, ale len ťažko uveríme, že nemal takýto úmysel. Môžeme veriť, že nikdy nescudzoložil, ale len ťažko uveríme, že by nebol scudzoložil v srdci. A rovnako ťažko uveríme, že jeho slová boli vždy pravdivé. Je zaujímavé, že Ježiš Kristus mu vymenováva len tie prikázania, ktoré sa dotýkajú vzťahov medzi ľuďmi. Prikázania, ktoré sa dotýkajú vzťahu človeka a Boha vynecháva. Ak by ich napĺňal, ihneď by spoznal v Ježišovi Božieho Syna. Toho však nebol schopný rovnako ako nebol schopný povedať skutočnú pravdu o svojom správaní.
      Tretí dôvod nachádzame v jeho otázke: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16). Hovorí sa, že bohatí ľudia nadobúdajú presvedčenie, že vzhľadom na svoje bohatstvo dokážu všetko, čo si zaumienia. Bohatý mladík nehľadal dar spásy. Bol presvedčený, že dokáže urobiť čokoľvek, len potreboval vedieť, čo to má byť. Spása však nie je dielom človeka, ale Božej milosti.
      Posledným dôvodom je odmietnutie Ježišovho pozvania: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 20). Ježiš Kristus mu dáva poslednú šancu – napriek tomu, že ho nespoznal ako Božieho Syna, napriek tomu, že bol slepý k sebe samému i napriek tomu že nerozumel Božiemu plánu spásy. Apoštoli tiež plne nechápali Božstvo Ježiša Krista a rovnako plne nechápali Boží plán spásy, ale boli pri Ježišovi, nasledovali ho. Mali ochotu načúvať a učiť sa. Mnoho toho nechápali, ale boli otvorení pre Ježišove slová. Pozvanie bohatého mladíka k nasledovaniu bolo veľkou šancou, ktorú Kristus veľkodušne ponúkol. V spoločenstve učeníkov zhromaždených okolo Spasiteľa mohol bohatý mladík dôjsť k správnemu poznaniu Ježiša Krista i svojej duše. Mohol dôjsť k správnemu pochopeniu Božieho plánu spásy. Bola to šanca, aby našiel správnu odpoveď na svoju otázku: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16).
MY      Blaise Pascal povedal: „Ak poznáme Boha, pričom nepoznáme svoju biedu, dôjdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, pričom nepoznáme Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, dôjdeme do pravého stredu, lebo v ňom nájdeme aj Boha aj svoju biedu.“
      Mládencovi, ktorý s veľkým záujmom študoval diela slávnych spisovateľov, svätý Gregor Naziánzsky dal takéto otcovské poučenie:
      „Synu, snaž sa o to, aby vodcom a cieľom tvojho života bol Ježiš, pretože on je tým večným Slovom, ktoré prevyšuje každé ľudské poznanie a ktorý dáva životodárnu silu každému ľudskému duchu.“
ADE      Využime každú príležitosť, aby sme postúpili v pravom poznávaní Ježiša Krista. Takýmto počínaním sa určite vyvarujeme chýb bohatého mladíka a naplníme svoje srdcia ochotou nasledovať Ježiša Krista vo svojom živote.

      12. nedeľa po ZSD

16.06.2007 | Čítanosť(1985)
Téma: Mt 19, 27
12.06.2003 | Čítanosť(3925)
Mt 19, 16-26
12.06.2003 | Čítanosť(3326)
Mt 19, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3116)
Mt 19, 1-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet