19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nebol by medzi nami žiaden nepokrstený, keby sme žili skutočne ako kresťania.

~ Ján XXIII. ~

30.12.2006 - Miron
čítanosť1087 reakcie0
(Share 237 0)


Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

Homília

AI      Keď sa jeden otec večer modlil so svojím synom, navrhol, aby poprosili Boha o pomoc pre suseda, ktorý sa ocitol v núdzi. Malý chlapček však odmietol so slovami: „To nie je potrebné... My mu môžeme pomôcť...“
KE      Je pravdepodobné, že Boh často podobne odpovedá na naše modlitby. Keď sa apoštoli obrátili na Ježiša Krista, aby rozpustil zástupy – chceli tým zhromaždeným ľuďom dať šancu zaobstarať si niečo na jedenie – dostali nezvyčajnú odpoveď: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“ (Mt 14, 16).
DI      Táto odpoveď musela dostať apoštolov do ťažkej situácie. Na jednej strane by radi splnili prianie svojho Majstra, ale na druhej strane si uvedomovali, že je to prakticky nemožné. Hovorili: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby“ (Mt 14, 17). Svätý evanjelista Ján pri opise tejto situácie zaznamenáva aj povzdych apoštola Andreja: „Ale čo je to pre toľkých?“ (Jn 6, 9). Čo bolo päť chlebov a dve ryby pre päť tisíc mužov nehovoriac už o ženách a deťoch? Napriek tomu však na Ježišovo prianie prinášajú to, čo majú. A nastáva zázrak rozmnoženia chleba. Viera, ku ktorej Kristus volá svojich nasledovníkov, často ide za hranice ľudskej logiky a predstavivosti.
      Neraz sa aj my dostávame do podobnej neľahkej situácie, v ktorej boli apoštoli. Vnímame problémy, ktoré sa dotýkajú nášho života alebo života našich blížnych a cítime, že sú nad naše sily, nad naše možnosti. Boh nás však vyzýva k úkonu viery: „Ty pomôž, ty vyrieš tento problém...“ Je to výzva k akcii, ktorá chce prekonať náš postoj rezignácie. Jediným správnym krokom je urobiť to, čo je v našich silách, nech sa to zdá akokoľvek nepatrné a nedostačujúce. Je potrebné ponúknuť tých svojich „päť chlebov a dve ryby“. Toto sa stalo štartom k zázraku...
PAR      Nad morom sa rozpútala strašná búrka. Ostré poryvy vetra pretínali vodu, dvíhali ju v obrovských vlnách, ktoré narážali na pobrežie ako údery kladiva a ako oceľové radlice preorávali morské dno a vyhadzovali z hlbín na desiatky metrov od mora malé zvieratká - kôrovce, mäkkýše.
      Keď búrka prešla, tak rýchlo ako prišla, voda sa utíšila a ustúpila. Pobrežie bolo plné bahna, v ktorom sa v agónií zmietali tisíce a tisíce morských hviezdic. Bolo ich toľko, že pobrežie sa zdalo zafarbené do ružova.
      Prilákalo to mnoho ľudí z celého pobrežia. Prišla si to nafilmovať aj televízia. Morské hviezdice sa už skoro nehýbali. Umierali.
      Prizeral sa na to aj jeden otec s dieťaťom, ktoré držal za ruku. Chlapček sa pozeral na malé morské hviezdice očami plnými smútku. Všetci tu stáli, pozerali, ale nik nepohol ani prstom. Chlapček sa zrazu vyšmykol z otcovej ruký, vyzul sa a rozbehol sa na pobrežie. Sklonil sa a do malých rúčok nabral tri malé hviezdice a utekal ich zaniesť do vody. Potom sa vrátil a pokračoval vo svojej práci. Z betónového zábradlia ktosi zvolal: „Čože to robíš, chlapče?“
      „Odnášam do mora morské hviezdice. Ináč všetky zahynú na pobreží,“ odpovedalo chlapča a bežalo ďalej.,
      „Je ich tu na pobreží na tisíce. Je ich tak mnoho, že ich nemôžeš zachrániť všetky!“ kričal muž. „To sa stáva na pobreží každého mora. Nemôžeš zmeniť veci!“
      Chlapča sa usmialo, sklonilo sa, vzalo ďalšiu hviezdicu a hodilo ju do vody a povedalo: „Pre túto hviezdicu som veci zmenil.“
      Muž sa na chvíľu stiahol, sklonil sa, vyzul a zostúpil na pobrežie a začal zbierať morské hviezdice a hádzať ich do vody. Po chvíli zostúpili na pobrežie dvaja chlapci a tak zbierali hviezdice už štyria. O pár minút ich bolo už päťdesiat, potom sto, dvesto, tisíc a všetci odnášali morské hviezdice do vody. A tak ich všetky zachránili. (FERRERO, B.: Niekedy stačí jeden slnečný lúč. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, 1998, s. 47.)
MY      Ľudia, spoločnosť, ba celý svet trpí rôznymi druhmi hladu – hlad z nedostatku jedla, hlad po láske, hlad po mieri a pokoji... Boh si praje uspokojiť tento hlad sveta, ale čaká na mužov a ženy – plných viery -, ktorí mu dokážu priniesť „päť chlebov a dve ryby“, ktoré Boh potrebuje, aby vykonal zázrak nasýtenia.
ADE      Keď nás život postaví pred nejaký problém skúsme okrem modlitby pouvažovať čo môžeme na jeho vyriešenie ponúknuť sami.

      8. nedeľa po ZSD

28.05.2011 | Čítanosť(2994)
Téma: Mt 14, 30
12.06.2003 | Čítanosť(4068)
Mt 14, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(2952)
Mt 14, 22-36
12.06.2003 | Čítanosť(2816)
Mt 14, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet