15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Začiatok obrátenia je začiatkom rozvoja, vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“

~Fulton Sheen~

30.12.2006 - Miron
čítanosť1372 reakcie0
(Share 303 0)


Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

Homília

AI      Čínske príslovie hovorí, že aj tú najvyššiu vežu začali stavať od základov. Múdrosť ukrytá v tomto prísloví nám môže pomôcť odolať pokušeniu, ktoré na nás striehne v túto nedeľu. Dnes oslavujeme sviatok Všetkých svätých. Naše oči sa upierajú k tým, ktorí dosiahli nebo, uvedomujeme si krásu ich života ozdobeného čnosťami. Aj keď vieme, že svätosť by mala byť cieľom aj nášho života, predsa neraz podľahneme pokušeniu, ktoré nám nahovára, že svätosť je pre nás niečím príliš vzdialeným a priam nedostupným. Dôsledkom upadnutie do duchovnej priemernosti, ktorá nedáva impulzy k horlivejšiemu pestovaniu duchovného života.
KE      Aby sme sa vyhli tomuto pokušeniu, musíme si uvedomiť, že svätosť je dielom Svätého Ducha v duši človeka, ktorý sa jeho pôsobeniu otvoril.
DI      Náš Spasiteľ hovorí: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“ (Jn 7, 37-38). Svätý evanjelista Ján k týmto slovám dodáva, že „to povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili“ (Jn 7, 39). Smäd po Bohu, túžba po Bohu je štartovacou čiarou na ceste k svätosti. Táto túžba otvára dvere nášho srdca pre Svätého Ducha. Práca na posväcovaní života sa môže začať.
PAR      Na tomto začiatku však stojí jedna prekážka. Pekne ju vykreslil lord Kenneth Clark, ktorý sa v mnohých krajinách stal známy svojím televíznym seriálom Civilizácia. Lord žil a zomrel bez viery v Ježiša Krista. Vo svojom životopise spomína, že keď ako turista navštívil jeden nádherný chrám, zažil výnimočný a celkom určite náboženský zážitok. Hovorí: „Celé moje vnútro naplnila nebeská radosť... Bola tak intenzívna, že sa to ani nedá opísať.“ Ale táto „záplava milosti“ ako to opísal, ho postavila pred problém. Ak by dovolil, že by ho tento zážitok ovplyvnil, v jeho živote by nastala zmena. Jeho rodina a priatelia by si mysleli, že stratil rozum a podľahol nejakej ilúzií. Preto opis tejto udalosti zakončuje slovami: „Bol som príliš zakorenený v tomto svete, aby som zmenil kurz svojho života.“
      Prílišné zakorenenie v tomto svete môže i v nás uhasiť milosť prítomnosti Svätého Ducha v našom srdci. Aby sme sa tomu vyhli, podrobme sa požiadavkám, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu.
      Prvá znie takto: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37). Nikto nemôže rásť vo svätosti, ak Boh nemá v jeho živote prvé miesto. Prijatie tohto požiadavku môže byť spojené s bolestivým „odrezávaním“ od koreňov zapustených v tomto svete. Výsledkom je však sloboda Božieho dieťaťa, ktorému už nič nebráni v tom, aby sa postavilo na Božiu stranu či už ide o veci malé alebo veľké.
      Druhá požiadavka je tiež náročná: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“ (Mt 10, 38). Najťažším krížom je utrpenie, ktoré svet spôsobuje tým, ktorí sa usilujú žiť v pravde. Pravda odkrýva hriech, lož... To je pre mnohých neznesiteľné. Namiesto vlastného obrátenia usilujú radšej o umlčanie svedka pravdy. Niesť tento kríž – na to treba veľkú odvahu.
      Tretia požiadavka znie: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 32). Kto však prijme predchádzajúce dve požiadavky, napĺňa už tým túto tretiu.
MY      Zdajú sa nám tieto požiadavky príliš ťažké? Zdá sa nám jednoduchšie ísť radšej cestou duchovnej priemernosti, ktorá sa už vzdala túžby po svätosti? Potom by sme si mali častejšie pripomínať výstrahu svätého pustovníka Makara Egyptského († 390):
      „Beda ceste, po ktorej nikto nechodí, pretože sa stane príbytkom divej zveri. Beda domu, ak v ňom nežije hospodár! Beda roli, ak nemá roľníka, ktorý by ju obhospodaroval! Beda lodi, ak nemá kormidelníka, pretože hádzaná vlnami a morskou búrkou sa potopí. Beda duši, ak v nej nechodí Pán a svojím hlasom z nej nevyháňa duchovné šelmy neprávosti! Beda duši, ak nemá pri sebe pravého kormidelníka, Krista, pretože sa ocitne na mori temnosti a hádzané vlnami vášní, konečne zahynie.“
ADE      Čínske príslovie hovorí, že aj tú najvyššiu vežu začali stavať od základov. Skúsme preto dnes nielen zatúžiť po svätosti, ale aj položiť základ pre osobnú svätosť tým, že prijmeme požiadavky z dnešného evanjelia.

12.06.2003 | Čítanosť(4149)
Mt 10, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(3622)
Mt 10, 24-42
18.01.2010 | Čítanosť(1331)
Všetkých svätých


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet