15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Maj v úcte každé slovo, každý výraz Božieho slova, spisov cirkevných otcov a najmä modlitby a hymny, ktoré počujeme v kostole alebo čítame doma. To všetko je dych a slovo Ducha Svätého.

~JÁN Z KRONŠTADTU~

30.12.2006 - Miron
čítanosť1105 reakcie0
(Share 249 0)


Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

Homília

AI      Istý známy, ktorý sa stará o svoju staručkú matku, sa takto sťažoval: „Niekedy je to skutočne ťažké... Dokážem však všetko zniesť, ale jedna vec mi už skutočne lezie na nervy. A pritom možno ide o hlúposť. Dokáže totiž spochybniť takmer každé naše rozhodnutie slovami: Ale za mojich čias sa to robilo úplne inak... Nechce, a myslím si že už ani nikdy nepochopí, že sa nedá žiť tak, ako predtým.“
      Mnohí z nás dajú tomuto pánovi za pravdu, lebo tento problém poznajú z vlastnej skúsenosti. Životný štýl je skutočne mnohotvárny. Vyvíja sa a mení podľa doby i okolností. Je múdre vnímať tieto zmeny, aby sme sa vyhli zbytočným napätiam pre nepodstatné veci.
KE      I kresťanský štýl života môže prechádzať určitou zmenou v niektorých nepodstatných vonkajších prejavoch. Ale vo svojom základe je však nemenný: je to život vo Svätom Duchu.
DI      Pozorujeme však, že nie sme celkom imúnni voči ponukám tohto sveta, ktorý nám chce vnútiť životný štýl na úplne inom základe. Niet sa čo čudovať. Veď deň čo deň nám masmédia ponúkajú určitý spôsob života. V drvivej väčšine však ide o nereálny svet, vytvorený v mysli scenáristu a režiséra. Táto fikcia sa však stáva realitou, ak začneme podľa nej usmerňovať svoj život. Tento tlak médií je omnoho silnejší, než si uvedomujeme.
      Dosvedčujú to aj výsledky jedného experimentu v USA. V istom meste na miestnom televíznom kanály v priebehu jedného týždňa bežala reklama, ktorá o jednom šampóne na vlasy hovorila ako o vynikajúcom prostriedku na umývanie riadu. V troch najväčších supermarketoch mesta boli dobrovoľníci, ktorý sa pýtali každého, kto kúpil tento šampón, na čo ho bude používať. Odpovede typu - Je to dobrý prostriedok na umývanie riadu – tvorili veľmi vysoké percento. Média ich dokázali tak ovplyvniť, že si ani neprečítali etiketu šampónu.
      A tak sa stáva, že ten, kto je nepozorný, môže si osvojiť také črty spôsobu života, ktoré sú v úplnom rozpore s jeho vierou. A ak pozornejšie preskúmame svoje vnútro, zaiste v ňom nájdeme mnoho konkrétnych príkladov. A ak sú v rozpore v Božou vôľou, ba ak dokonca „vyháňajú“ Božieho Ducha z našej duše, je potrebné urobiť kroky, ktoré túto anomáliu odstránia.
PAR      V tejto snahe nám pomôže modlitba sv. Efréma Sýrskeho, ktorú sa modlime vo Veľkom pôste. Svojím obsahom je veľmi vhodná i na dnešný sviatok, i na každý všedný deň.
      Prvý verš znie: „Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.“ Prosíme o rázny Boží zásah do nášho vnútra. Otvárame svoje srdce Bohu a dovoľujeme mu, aby v ňom urobil poriadok. Prosíme o odstránenie všetkého, čo nás od neho vzďaľuje.
      Druhý verš znie: „Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.“ Je to prosba o naplnenie Svätým Duchom. Jeho prítomnosť prináša ovocie, ktoré sv. Efrém vypočítava.
      A tretí verš znie: „Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen.“ V tomto verši prosíme o milosť zotrvania v dobrom.
      Nuž keď si osvojíme tieto tri kroky – prosba o očistu vnútra, prosba o naplnení Svätým Duchom a prosba o milosť zotrvania v dobrom – budeme pomaly opúšťať štýl života, ktorý nám vnucuje svet a budeme si osvojovať kresťanský štýl života, ktorý je oslavou nášho Boha. Zaiste neraz pôjdeme „proti prúdu“, zaiste neraz naše konanie bude nepochopiteľné pre blížnych okolo nás. No práve to sa môže pre nich stať pozvánkou pre prijatie Svätého Ducha a pre osvojenie si kresťanského štýlu života.
MY      Pozrite sa. Istá študentka sa dostala na izbu s tromi dievčencami, ktoré nechodili do kostola, nemodlili sa, stratili vieru. Vodili si chlapcov na noc. Študentka povedala: „Nie, ja tam nevydržím.“
      A kňaz jej povedal: „A čo, keď Ježiš žiada, aby ste im svedčili o viere? Aby ste im reprezentovali Krista?“
      Študentka sa opýtala: „Ale ako? Ja neviem debatovať.“
      Kňaz jej povedal: „Svojím láskyplným vzťahom. Preukazujte im lásku. Konajte im rozličné služby. Mimoriadne. Nech vás to veľa stojí. Obetujte sa.“
      Študentka poslúchla. A získala všetky tri pre Krista a pre nový šťastný život. (Jozef Vrablec, V službe Slova A, SÚSCM, Rím 1990, s. 175)
ADE      Dnešný sviatok je pre nás pozvánkou, aby sme zo svojich sŕdc zahnali ducha tohto sveta a prijali Svätého Ducha. Ak túto pozvánku úprimným a pokorným srdcom prijmeme, bude to pre nás, ale aj pre mnohých okolo nás, začiatok nového a šťastného života. Amen.

05.02.2009 | Čítanosť(2638)
Téma: Jn 7, 37-39
12.06.2003 | Čítanosť(2635)
Jn 7, 37-53
12.06.2003 | Čítanosť(1968)
Jn 7, 14-31
12.06.2003 | Čítanosť(1790)
Jn 7, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet