11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Vzniknutá láska si zasluhuje zväčšenie, aby si zväčšená zaslúžila dokonalosť.”

~SV. AUGUSTÍN ~

27.12.2006 - o. František Fedor
čítanosť1434 reakcie0
(Share 451 0)


Téma: Bolesť a viera.

Homília

„Človek, čo sa zrodil zo ženy, má dni krátke a plné lopoty.“(Job 14,1) Inými slovami má krátky život , ale súženia do sýtosti.
Utrpenie, smútok a súženie sú synonymá s významom bolesti, s ktorou sa človek ťažko zmieruje. Prikvačený bolesťou tela alebo duše stená pod ťarchou kríža a hľadá príčiny bolesti. Tajomstvo utrpenia je veľké tajomstvo. Pochopiť ho možno len očami viery v tajomstve Ježišovho utrpenia. Utrpenia kresťana sú utrpeniami Krista v kresťanovi. Ale aj útechy. „Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia , tak sa skrze Krista rozmnožuje aj naša útecha.“ (2 Kor 1,5)
On, driečny mládenec, ona, rúča dievčina „padli si do oka.“ Slovo dalo slovo a onedlho si pred oltárom sľúbili lásku a vernosť až do smrti. Založili si kresťanskú rodinu. Veľa toho nemali. Pár zdedených hektárov rolí. Žili skromne, lebo roľníctvo veľa nevynášalo. Pán Boh im ich usilovnú prácu požehnával, i rodinný život. V priebehu siedmych rokov rozšírila sa ich rodina o tri pekné a zdravé dcéry. Bolo prečo žiť, o čo sa starať. Keď v poradí štvrté dieťa povíjala mama syna, radosť bola veľká. Hlavne otec bol nesmierne šťastný, že sa mu splnil sen odovzdať raz rodinné žezlo synovi.
Roky plynuli. Dcéry sa postupne povydávali a založili si vlastné rodiny. Syn, Števo, rástol na radosť svojich rodičov i súrodencov. Bol poslušný, milý, usilovný. Stal sa z neho pekný, statný mládenec. Bolo treba nastúpiť na vojenskú prezenčnú službu. Odviedli ho. Pri nástupe do tejto služby povedal žartovne domácim: „ Môžete pokojne spávať, ja vás budem chrániť.“ Aj na „vojne“ bol veselý, kamarátmi obľúbený. Prišiel čas, keď jeho jednotka mala cvičenie v teréne. Bolo to viacdenné Veliteľ si zvolil miesto v blízkosti starého kameňolomu. Voľný čas trávili vojaci v blízkej prírode.
Nastal osudný deň. Števo po rannej rozcvičke a toalete, ešte pred raňajkami, zatúžil si zaspievať hore na skale. Chodníkom stúpal hore spievajúc si akoby rozlúčkovú pieseň – s Bohom mať, s Bohom otec, s Bohom sestry... Cítil podvedome tragédiu ? Skala na ktorú stupil, povolila a on padal.... Kamaráti, ktorí mu prišli na pomoc, už nepomohli. Števo ležal dole bez znaku života. Už nevstal....
Bola to „bomba !“ Hrozná správa pre rodinu, pre dedinu, pre priateľov a známych. Števo, ten vždy usmiaty mládenec, mal úraz, už nežije ! Pohreb sa konal za účasti takmer celej dediny, priateľov a známych.
Správa najviac ranila otca. Nevedel sa zmieriť s tým, že jeho sen sa zrútil. Videl sa v synovi, azda až ideálne si predstavoval spoločný život so synom. A zrazu hrozná skutočnosť! Prečo ? Bože, prečo si mi to urobil ? Veď som ti slúžil, chodil som pravidelne do cerkvi, modlil sa, staral som sa o rodinu. Nie, ty nie si dobrý ! Možno veriť v tvoju dobrotu, v tvoju lásku, keď si mi toto urobil ? Nie, ja ti neverím a ani už neverím v teba !
Aká podobnosť ! „Blázon si v srdci hovorí „Boha niet.“ (Ž 14,1)
Darmo ho prehovárala manželka, dcéry, duchovný otec. Zaťal sa ! Prestal chodiť do chrámu, prestal sa modliť, veriť. Nebol ochotný ani dať slúžiť sv. liturgie za syna.
Kto vie pochopiť rozorvanosť sklamanej duše ? Kto sa vie vžiť do otcovho položenia ? Aké veľké je tajomstvo utrpenia, tajomstvo kríža ! To večné prečo, na ktoré niet uspokojivá odpoveď. Ako uspokojiť otca, matku, keď im privezú domov dieťa, ktoré našlo smrť pod kolesami auta ?
Jedna matka píše svojmu biskupovi: „Ak je Boh, tak je krutý a nespravodlivý !“ Zomrela jej dcéra, ktorá zanechala nezaopatrenú rodinu. Aký trúfalý výrok ! Aká slabá viera, ktorou vie otriasť životný nezdar !
Technický pokrok umožňuje liečiť choroby, transplantovať srdce, no je bezmocný, keď treba dať odpoveď na vnútornú tieseň, beznádejnosť, samotu. Tam, kde zlyháva ľudský rozum, kde zlyháva ľudské preto, u kresťana nastupuje viera, živá viera v Božiu lásku, dobrotu, v Jeho prozreteľnosť. Bolesť, ktorú nemožno odstrániť, kresťan vie s Kristom znášať. Ba vie bolesť aj ochotne prijať s vierou a láskou. Lebo s Kristom každá bolesť má vysokú hodnotu.
Gusto ako štrnásťročný mladík stratil otca. Zomrel na rakovinu. Matku pochovali tri roky predtým. Otec cítiac blízku smrť dal syna do výchovného ústavu. Asi o štyri mesiace dostal správu, že otec zomrel. Bola to pre neho hrozná rana. Mal pred očami otca, ktorý mu hovoril: „Buď dobrý ! Poslúchaj ! Chcem, aby z teba vyrástol dobrý a statočný robotník !“ Gusto zašiel do kaplnky ústavu, zahľadel sa na Ukrižovaného a v duchu sľúbil, že splní poslednú otcovu žiadosť.
V isté ráno zacítil Gusto veľkú bolesť v hrdle. Po vyšetreniach bola stanovená zdrvujúca diagnóza – zákerná rakovina, na ktorú zomrel jeho otec. Lekár smutne povedal riaditeľovi ústavu. „Chlapcovi ostáva iba niekoľko týždňov života..“ Spolužiaci prišli s myšlienkou umožniť Gustovi cestu do Lúrd. Bolo treba na to súkromné lietadlo. Spolužiaci nelenili, ponavštevovali v meste význačnejšie a bohatšie osobnosti a zozbierali potrebnú sumu. Gusto bol v Lurdoch. Zúčastnil sa na vozíku sprievodu chorých s Eucharistiou. Pred lurdskou jaskyňou sa dlho modlil a aj si trocha poplakal. Keď sa ho však pýtali ošetrovatelia a priatelia: „Prosil si o uzdravenie?“ Povedal: „Nie! Prosil som o milosť plniť vždy Božiu vôľu,“
Hľa, krásne vyznanie ! Plniť vôľu Božiu vždy a všade. V čase pohody, v čase súženia, v zdraví i v chorobe. Pre kresťana niet inej alternatívy.
V knihe Dejiny spásy píšu saleziáni: „ Žiadny ľudský rozum a filozofia nedajú nám kľúče od tajomstva bolesti a smrti. Tie nám priniesol Ježiš Kristus. Ak odboj bolesťou raneného človeka neumĺkne ani pod Kristovým krížom, tak niet preňho riešenia problému zla. Kristov kríž neznačí odstránenie pozemského utrpenia, ale dáva nášmu utrpeniu hlboký zmysel: trpiac spolu s Kristom, vykupujeme seba i celé ľudstvo.
Pane, kráčať za Tebou nesúc svoj kríž je konanie rozumné a spásonosné. Len ma na tejto ceste posilňuj!

20.06.2003 | Čítanosť(864)
Téma: Bolesť
25.06.2003 | Čítanosť(892)
Téma: Bolesť / Utrpenie
13.09.2005 | Čítanosť(557)
Téma: Bolesť / Utrpenie
25.06.2003 | Čítanosť(552)
Téma: Bolesť / Utrpenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet