21.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie. Nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme pociťovali zodpovednosť.”

~G. K. Chesterton~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1083 reakcie0
(Share 648 0)


Téma: Desatoro / 7. a 10. prikázanie / Mk 10,46-52 / Vidieť hriechy proti vlastníctvu.

Homília

Pýtali sa chlapca, prečo rozbíjal verejné osvetlenie. Mlčal. Mlčali aj chlapci, čo z roztopaše na cintoríne zvalili niekoľko pomníkov. Mlčalo dievča, keď ju pristihli v obchode ukryť si čokoládu. A ako reagovali rodičia? Kričali na deti, padali zauchá.
Často sa mladým nepoukazuje na pozitívne hodnoty. Vidia v nejednom filme lúpež, krádež, vykorisťovanie a inú trestnú činnosť. Je to podávané tak, akoby sa nič nedialo.
V pohľade na siedmy a desiaty príkaz poukážme si na potrebu správne vidieť hriechy proti vlastníctvu.
Slepec v dnešnom evanjeliu prosí Ježiša: „Rabboni, aby som videl" (Mk 10,51).
Tento slepý sa volá Bartimej a vieme aj to, že bol Timejov syn. Tento slepý sám prosí o uzdravenie svojich chorých očí. Ježiša o to neprosí jeho otec. Ba keď volá za Ježišom, mnohí ho chcú umlčať. A keď Ježiš vidí a potom i počuje veľkú prosbu chorého, vidí mu do jeho vnútra, uzdraví ho: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila" (Mk 10,52).
Naša doba a spoločnosť je chorá. Nevidí, čo spôsobuje hriech „nepokradneš". Mnohí si na to zvykli. Iní sa tomu prispôsobujú, ďalší ticho krčia plecami. - Učili nás kradnúť, dnes sa ľahšie žije tým, čo kradnú. A budúcnosť? Nech niekto zavolá na ulici: -Nekradnite! Môže sa stať, že ho odvezú do blázinca. Keď otvorili hranice na západ, mohli sme čítať na dverách a výkladoch: - Nekradni, Boh ťa vidí! Ale tiež sme mohli počuť aj po slovensky: - Radi vás ako zákazníkov vidíme, len vás prosíme, nekradnite! Vieme, že boli odvolaní športovci, funkcionári, a dokonca bol odvolaný minister, pretože boli prichytení pri krádeži, alebo s ňou súhlasili. Vieme, akú škodu spôsobuje takáto reklama národu, rodine i jednotlivcom. Preto nemôžeme vynechať túto tému aj v našej sérii o Desatore. Krádež je najobvyklejším hriechom proti vlastníctvu, keď proti vôli vlastníka, ktorý sa rozumne vzpiera proti tomu, že sa mu majetok berie. Je veľmi dôležité pri krádeži poznať okolnosti, osobu, ktorá kradne, komu kradne a prečo kradne. Krádež je nečestnosť a ošklivosť. Starý zákon hovorí: „Ak sa nájde zlodej, nahradí to dvojnásobne" (2 Moj 22,7). A v Novom zákone nás Peter napomína: „Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej" (1 Pt 4,15). Dnes sa kradne všade. Nezastavujú sa pred najsvätejšími vecami. Vykrádajú kostoly, bohostánky a odnášajú i sviatosť. Kto sa tohto dopúšťa, pácha hriech svätokrádeže a keď vie, čo robí, dopúšťa sa hriechu, ktorý je rezervovaný Svätému Otcovi. Krádež je často spojená s iným hriechom; ako je lakomstvo, závisť, obžerstvo.
Často sa zabúda na hriech príživníctva. To nie je len stav, že nemôže zohnať prácu, ale že nechce. Tento problém karhá aj apoštol Pavol: „Počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýchto napomíname a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb" (2 Sol 3, 11-12).
Vážnym hriechom je lúpež. Hovoríme o nej vtedy, keď sa niekto násilne zmocní majetku. Lúpežník hreší trojnásobne. Privlastňuje si, čo mu nepatrí, potiera slobodu majiteľa a spôsobuje mu ujmu na zdraví alebo živote.
Mnohí nemajú vzťah k spoločným veciam. Nielenže si ich nevážia, ale ich aj ničia, a to je hriech poškodzovania. Keď sa dopúšťa škody na spoločnom majetku vedome a dobrovoľne, je to podľa hodnoty vážna vec. Keď sa poškodzovanie deje organizovane, veľkosť hriechu rastie.
Napríklad: Vedenie podniku si zámerne tak počína, aby ho priviedli ku krachu a sami si ho potom za lacnejšiu hodnotu kúpia. Iný príklad: Fajčiar zámerne odhodí cigaretu a tá spôsobí požiar. Hriech vzniká aj vtedy, keď niekto robí zlo a sám nemá z toho úžitok. Ďalší príklad - neodvádzanie daní. Ježiš povedal: „Dávajte teda čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu" (Mt 22,21).
Potrebné je povedať, že škoda sa môže nahradiť vo forme podpory sociálnym inštitúciám. Kňaz nemôže dať rozhrešenie, keď spovedajúci nechce v tejto veci hriech zanechať a tiež škodu nahradiť.
S krádežou úzko súvisia aj hriechy, ktoré voláme „cudzími". Kto súhlasí s krádežou, napomáha, ukrýva, kupuje ukradnuté, dáva radu, mlčí a teší sa z ukradnutého a podobne.
Vraj kradli otec so synom susedovi klobásu. Syn si chcel dať z nej do úst a otec mu dohovára: „To nemôžeš, dnes je piatok." Tým chceme povedať, že mnohí si svoje správanie o nedovolenom obohacovaní a privlastňovaní vykladajú po svojom. Potrebné je pripomenúť, čo spôsobuje zlý príklad rodičov, vychovávateľov, predstavených a podobne.
Ťažkým hriechom je vykorisťovanie, pri ktorom sa nečestným spôsobom obohacuje. Mnohí to nazývajú podnikaním. Podnikanie je niečo, čo sa zhoduje so zákonmi a normami. Môžeme povedať, že mnohí, aj keď získajú bohatstvo podnikaním, nie sú šťastní. Neprinesie im to Božie požehnanie a úžitok. Často ako k tomu prišli, tak o to aj prídu. V duši však hriech ostáva.
Dnes sa veľa hovorí o reštitúcii, čiže náhrady škody. Túto povinnosť poznáme z Mojžišových kníh. Rovnako apoštol Pavol pripomína: „Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť" (Rim 13,7). Prípadne si spomeňme na Zacheja (por. Lk 19,8). Je správne vrátiť hodnotu za hodnotu.
Ako náhradu vykonať? Ukradnuté vrátiť, prípadne nahradiť škodu. Keď ukradnutá vec priniesla obohatenie, aj to patrí pravému vlastníkovi. Iniciátor je povinný škodu nahradiť sám, ale má právo vymáhať od konšpirátorov alikvotnú časť odškodného. Škodu treba nahradiť. Ak je známy vlastník, tak jemu a to platí aj o spoločnosti. Ak vlastník zomrel, tak jeho dedičom, keď nevie komu, tak ju dá, dajú sociálne slabým. Náhrada sa má udiať čo najskôr, vo vhodnom čase, forme a môže sa na to použiť aj spovedník, poštou, anonymne a prípadne aj dotyčnému priamo. Nemusí vrátiť ten, komu to majiteľ odpustil, keď došlo k výmene jednej veci za druhú, keď nie je možnosť ani fyzická a ani morálna, taktiež premlčaním, prípadne súdom, alebo nejakým vyhlásením. Je tu aj poznámka, ktorú treba správne a citlivo pochopiť. Kto utrpel nejakú hmotnú škodu a nijakým spôsobom nemôže dosiahnuť nápravu porušenej spravodlivosti, má právo tajne sa odškodniť na účet toho, kto spôsobil škodu. Treba dodať, že občiansky zákon tento spôsob neuznáva. Len súdnym procesom sa môže poškodený domáhať práva. Tu sa musí každý vyvarovať zneužitia.
Nesmieme zabudnúť, že na druhý svet si neodnesieme nič, len svoje skutky a tie rozhodnú o našej odmene či treste. Žime radšej čestne a dôverujme v spravodlivosť Boha-Sudcu. Nejeden spor ešte viac zaslepil oči susedom, súrodencom, priateľom a známym. Advokáti žijú z mozolí súdiacich sa.
Je krásne, keď sa snažíme pestovať skromnosť, štedrosť, dobroprajnosť a nenávidíme hriechy závisti, lakomstva, sebectva, egoizmu, chamtivosti, lži, podvodu a podobne.
Ktorýsi sultán, ktorý mal mnoho majetku, sa dal pochovať tak, že mu trčali ruky z rakvy. To preto, aby jeho poddaní videli, že si nič nenesie na druhý svet.
My si však budeme niesť svoju dobrú česť, charakter, dobré meno. Preto prosíme aj dnes Boha, aby sme si vyprosili dobrý zrak viery a chránili si svoju dušu od hriechu a nepoškvrnili si ruky špinou toho, čo mi nepatrí.
Chlapci i dievčatá z úvodu mlčali. Ich rodičia však kričali. Dnes všetci počúvajme Boha vo svojom svedomí.


26.01.2010 | Čítanosť(1050)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2588)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2295)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2150)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet