23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pekne je modliť sa v prírode, pretože všade vidíš Božie stopy; krajšie je modliť sa v chráme, pretože v tvojej blízkosti žije na oltári sám Pán Boh neobyčajným spôsobom. Ale najlepšie je modliť sa po svätom prijímaní, pretože nie je v tvojej blízkosti iba na oltári, ale je v tebe, v tvojej duši, v tvojom srdci. Už ani viac nemôže byť bližšie k tebe!“

~Bl. Vasiľ Hopko, biskup~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1029 reakcie0
(Share 669 0)


Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 9,38-43.45.47-48 / Prekážky manželstva.

Homília

Cirkev už dvetisíc rokov sa stará o krásu a harmóniu života. Aj keď mnohí pozerajú na Cirkev ako neprajnú organizáciu, keď im niečo zakazuje a prípadne prikazuje, často zisťujú, škoda, že neskoro, že Cirkev v niektorých prípadoch v príprave na manželstvo je prísne autoritatívna. Dnes si pripomenieme prekážky k manželstvu.
Pán Ježiš hovorí: „A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho; je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla" (Mk 9,47).
Pán Ježiš zdôrazňuje, ako veľmi môže byť človek aj sebou samým ohrozený vo vzťahu k Bohu pre svoju slabú sebadisciplínu a tiež nedostatočné vedomosti.
Mladí kresťania často zabúdajú na veci a udalosti, ktoré môžu nasledovať, keď prestúpia i tieto Kristove slová. Krása tela vzbudzuje nové túžby, priania a plány. Krása tela nie je do manželstva všetko. Preto skôr, akoby zvíťazila sympatia, telo nad rozumom a vôľou, je správne si uvedomiť, čo môže môj ďalší život urobiť nešťastným. Ak Cirkev hovorí o prekážkach, nechce nikomu spôsobiť ujmu tu na zemi a taktiež nie vo večnosti. Chráni šťastie duše i tela svojich členov, keď oni sú zvádzaní k nešťastiu. Poznáme rozlučujúce prekážky Božieho práva, ktoré zneschopňujú osobu pre uzavretie platného manželstva. Nezáleží na tom, či to snúbenci vedia. Aj keby uzavreli manželstvo, bol by to len vonkajší obrad, nikdy to však manželstvo nie je.
Sú to tieto prekážky manželstva:

1. Impotencia:
Stav neschopnosti telesného pohlavného spojenia. Stačí, keď je to jeden z páru a nemusí o tom ani vedieť. Od tejto prekážky nie je možný dišpenz. Sterilita nie je prekážkou manželstva, ale Cirkev ju zakazuje. Nesmie byť však druhej stránke zamlčaná s cieľom podvodu.

2. Vek:
Cirkev nedovolí uzavrieť manželstvo žene pred 14. rokom a mužovi pred 16. rokom života. Cirkevný zákon je pre celý svet. Cirkev však rešpektuje občiansky zákon a u nás je to 18. rok života. To neznamená, že už 18-ročný môže byť telesne a duševne dospelý, zrelý pre manželstvo.

3. Jestvujúci manželský zväzok:
Kánon 1085 § 1 znie: „Neplatne sa pokúša o manželstvo ten, kto je viazaný zväzkom predošlého manželstva, hoci nezavŕšeného." Keď trvá ešte predošlé manželstvo, nemôže sa uzavrieť nové. A to aj vtedy, keď nežili manželia ako muž a žena. Prekážka sa nedá dišpenzovať. Naša sviatosť chráni jednotu a nerozlučiteľnosť. Je potrebné povedať, že u nás to platí aj medzi nepokrstenými, ale aj pokrstenými, u nekatolíkov, keď uzavreli platné prvé manželstvo.
Príklad: Dievča príde s chlapcom na faru, že chcú uzavrieť sviatosť manželstva. Hneď o snúbencovi povie, že je evanjelik, ale že chce prestúpiť na našu vieru. Bol však už civilne sobášený s evanjeličkou, s ktorou sa rozviedol. V našej rímskokatolíckej Cirkvi sobáš nie je možný, pretože naša viera takéto manželstvo považuje za platné. Evanjelici medzi sebou sa i viackrát sobášia v ich kostole. Pre nich to nie je sviatosť. Prekážka končí smrťou jedného partnera. Pri platnom a dovolenom manželstve môžeme pripomenúť odluku. To je stav manželstva, ktoré trvá i naďalej, je platné, ale manželia žijú mimo stola a lôžka. Keď sa jedna stránka voči druhej previní prípadnou neverou a iným vážnym narušením lásky, môže zaujať tento postoj nevinná stránka.
Pri známosti je treba dať pozor aj na rozdielne náboženstvo, keď sa chce uzavrieť manželstvo medzi pokrsteným v katolíckej Cirkvi, alebo do nej prijatým a partnerom, ktorý je tiež pokrstený, ale v inej cirkvi, ktorá nemá spoločenstvo s našou Cirkvou. Manželstvo bez dišpenzu, povolenia cirkevnej autority biskupa, je neplatné. K súhlasu ordinára je potrebné takzvané „osvedčenie stránok", že sa katolíckej stránke nebudú klásť prekážky k plneniu náboženských povinností, vrátane krstu a výchovy detí.

4. Ordo:
Kňaz, diakon a biskup môžu uzavrieť manželstvo po udelení dišpenzu Svätým Otcom, pretože ide o rozlučujúcu prekážku, a nie prekážku Božieho práva.

5. Únos:
Je prekážka cirkevného práva, je teda dišpenzovateľná, ale Cirkev dáva dišpenz len vtedy, keď dôjde k slobodnému súhlasu medzi stránkami. Cirkev spravidla nedáva dišpenz.

6. Pokrvenstvo v priamej čiare:
Nie je možné manželstvo medzi tým, kto dal život a komu dal život, ako aj medzi ich predkami a potomkami. Nemôžu uzavrieť manželstvo deti s rodičmi, starí rodičia s vnúčatami. Božie právo takéto manželstvá zakazuje.

7. Pokrvenstvo v bočnej čiare:
Sú to tí, ktorí nepochádzajú priamo od seba, ale majú spoločný kmeň. Stačí, keď majú spoločného jedného predka. Nemôžu uzavrieť do štvrtého stupňa vrátane. Sú to súrodenci medzi sebou, ktorí tvoria druhý stupeň bočnej čiary. Božie právo toto zakazuje a nikdy nie je možný dišpenz, a to ani v pochybnosti. Dišpenz je možný medzi bratrancom a sesternicou, ale len z vážnych príčin, ináč sa nedoporučuje. Taktiež je potrebný dišpenz medzi strýkom a neterkou. Je to tretí stupeň bočnej čiary. Je potrebné sa takýchto manželstiev radšej vyvarovať. To pre etické, fyziologické a sociálne okolnosti. Rodina sa má snažiť o svätosť. Na toto by nemali zabúdať tí, ktorí sa práve zamilovali a prípadne cítia blízkosť ku sebe.

8. Prekážka švagrovstva:
Vzniká z platného manželstva, aj keď nedokonalého a pokrvnými z druhej strany. Nemôže si zobrať za ženu svokru, za muža svokra a tiež muž dcéru, ktorú mala žena s iným mužom. A žena si nemôže zobrať za manžela syna muža, ktorého mal s inou ženou. Príbuzní sa nestávajú švagrami pokrvných. Brat si môže zobrať za ženu sestru bratovej ženy a tiež jej dcéru z iného manželstva. Tiež si môže zobrať po smrti brata za ženu jeho ženu. Švagrovstvo je prekážka cirkevného práva a dišpenz dáva ordinár-biskup. Dáva sa len zriedka, a to kvôli pohoršeniu. Dáva sa len vtedy, keď ide o nápravu morálne nezdravých pomerov. Cirkev sa obracia na svojich členov, aby nežili v konkubináte.

9. Prekážka zločinu:
Kánon 1090: „Kto s úmyslom uzavrieť manželstvo s inou osobou, jej manželskému partnerovi alebo svojmu manželskému partnerovi spôsobil smrť, ten sa pokúša o neplatné manželstvo." Je to prekážka cirkevného práva. Jej dišpenzáciu si za „normálnych okolností" rezervoval Apoštolský stolec. Prekážka vzniká len vtedy, keď je vinná katolícka stránka.

Kto spoznal predpisy Cirkvi, ako háji krásu a veľkosť sviatosti manželstva, iste nadobudol presvedčenie, že Cirkev je voči svojim členom zodpovedná. Uvedomujeme si, že k spoznaniu a nadviazaniu známosti dochádza za rôznych okolností. Je správne, keď kresťan katolík pozná svoje práva a povinnosti aj voči sviatosti manželstva. Preto, keď si uvedomuje silu zvodu hriechu a tiež povinnosť nedať pohoršenie a zlý príklad, je správne poznať učenie Cirkvi o manželských prekážkach.
Rovnako rodičia snúbencov, a rovnako aj tí, čo chcú uzavrieť sviatosť manželstva, nech pri svojom rozhodovaní nepodceňujú skúsenosť a učenie Cirkvi.


26.01.2010 | Čítanosť(1024)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2947)
Mk 9, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2514)
Mk 9, 38-50
12.06.2003 | Čítanosť(2376)
Mk 9, 2-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet