23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vyhýbaj sa rozkošiam, usiluj sa o zdržanlivosť. Nech tvoje telo privyká na prácu a duša na skúšky a pokušenia... Na každé diabolské pokušenie maj pripravený výrok z Božieho slova.

~sv. Bazil Veľký~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1134 reakcie0
(Share 505 0)


Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Ef 4,1-6 / Hnev zabíja.

Homília

Od určitého času už nesedávajú vedľa seba v kostole. Prečo? Aby si nemuseli na znak pokoja podať ruku. Spokojne však chodia na prijímanie. Je to v poriadku?
Svätý Pavol nás v druhom čítaní oslovuje: „Prosím vás, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo" (Ef 4,1).
Apoštol pripomína mravné povinnosti. Poukazuje na spojenie kresťanov v Kristovi a skrze Krista v jednom tajomnom tele, v Cirkvi. Svojím listom vyzýva k životu hodnému kresťanského povolania, k svätosti života, odložením starého a oblečením si nového človeka.
Do toho zapadá aj zachovávanie prikázaní a konkrétne piaty príkaz „Nezabiješ". Hnev ničí, a teda zabíja. Tým viac si uvedomujeme - tu pred oltárom - nebezpečenstvo hnevu. Právom do liturgie bol zaradený znak pokoja. Keď Pán Ježiš rozpráva: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ" (Mt 5,21), dodáva: „Keď prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar" (Mt 5,23-24). To je dôstojné povolania. Ján apoštol, ktorý nazýva Boha „Bohom lásky", píše: „Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. Á viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život" (1 Jn 3,15).
Efezanom Pavol pripomína: „Aj keď sa hneváte, nedajte sa strhnúť k hriechu! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom! Nedajte miesto diablovi" (Ef 4,26-27).
Je pravdou, že na hnevy sme si už zvykli. Zabúdame však, že hnev nás vylučuje z kresťanského spoločenstva. Tu neobstojí filozofovanie a nejaké zbytočné uvažovanie. Treba si len prečítať slová Pána Ježiša: „Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá" (Mt 5,22). Pán Ježiš svojou autoritou za nimi stojí. A keď si teda o sebe myslíme, že sme kresťania a sa modlíme, čo nám hovorí jedna z prosieb najkrajšej modlitby Otče náš? - „Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom" (Mt 6,12). A tak nielen apoštolovi Petrovi Ježiš hovorí: „Nie sedem ráz, ale sedemdesiat sedem ráz" (Mt 18,22) musíš odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti tebe prehreší (por Mt 18,21).
Ľudová pranostika skrýva veľkú pravdu v slovách: „Hnev je zlý radca a tiež aj zlý sprievodca životom". Hnev ničí človeka v jeho vnútri i navonok. Hnevom si človek skracuje svoj život. Hnev je možné prirovnať k moru, čiže k nákazlivej chorobe. Človek zabíja seba a otravuje aj iných. Tu si musíme uvedomiť podstatu hriechu. Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie príkazu vo veľkej veci. Keď sa jedná len o chvíľkové, vyprovokované, čiže nechcené vzplanutie, skôr akési podráždenie nervov, alebo akejsi neľúbosti, nemusí sa hneď jednať o hriech. Ak, tak ľahký, keď sa to neopakuje častejšie a keď zriedka, tak je to len zanedbanie dobra. Kto však s hnevom pracuje, kuje plány o pomste, škode, odplate, radí na hnev, schvaľuje hnev a podobne, to je už ťažký hriech. Pri hriechu hnev ide o stav, v ktorom človek nenávidí svojho blížneho, alebo úplne zredukúva svoje vzťahy k nemu na nulu. Tak je to aj vtedy, keď zmení miesto; či v kostole, škole alebo na pracovisku, na pozdrav neodpovedá, robí sa slepý, hluchý, nemý, keď ten druhý chce nadviazať kontakt.
Takéto prípady nie sú zriedkavé. Je však bolestné, keď sa z tohto stavu nehľadajú cesty, keď podliehame egoizmu, pretvárke a urazenosti. Niet sa čo čudovať, že môže byť ohrozená aj večná spása. Nikdy nepovedzme: „Neodpustím mu nikdy!" alebo - „Čo ma je po ňom!" - „Nechcem mať s ním nič do smrti!" a podobne. Chráňme sa, aby sme si v tejto veci nevytvorili akúsi falošnú morálku. Tá vtedy len zabíja, aj keď si to človek nepriznáva. Účinky hnevu spôsobujú ublíženie na tele a tiež aj na duši a môžu spôsobiť smrť tela i smrť duše. Darmo, hnev je otrava; či už smerom k jednej alebo druhej strane. Kto sa hnevá, nemá právo pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Ako môže dostať odpustenie, keď on nevie odpustiť? Iné je, keď človek chce odpustiť, robí pre to niečo, alebo sľúbi niečo v tej veci podniknúť. Často je veľkým nebezpečenstvom, že sa hnev okrášľuje. Niekto povie: - Nerozumieme si. Ja sa nehnevám, len...
Je potrebné si uvedomiť aj hodnotu odprosenia. Odprosiť - aj keď nie si vinný. Boh to vidí a Boh to raz odmení. Chudáci sú tí, čo zapríčinili hnev a ešte keď ich odprosí nevinná stránka, cítia sa hrdinami. Zabúdajú, že je tu ešte Boh a jemu patrí súd. Koľko svätcov získalo vysoký stupeň slávy práve pre takéto svoje správanie. Je zaujímavé, že hnev je semenom ďalších hriechov. Vyvoláva iné hriechy.
Gazda dobre predal pšenicu. Peniaze ležia na stole a otec vyprevádza kupca. Trojročný chlapec siahne po peniazoch a nožnicami ich zakrátko postrihá. Keď sa vráti otec, v hneve hodí chlapčeka o zem a ten si rozbije hlavu. Žena práve vtedy kúpala menšie dieťa. Keď na krik vstúpi a vidí, čo sa stalo, odpadne. Zlyhalo jej srdce. Zatiaľ sa druhé dieťa utopilo vo vode.
Sv. Ján Chryzoston prirovnáva rozhnevaného človeka k cestujúcim na lodi, ktorí sa dostali do búrky a vyhadzujú všetko z lode do mora. Po búrke sa hnevajú, že to vyhádzali.
Je správne, keď sa vieme ovládať, kontrolovať, zvíťaziť nad sebou. Vtedy dokazujeme svoj vzťah k Bohu. Vieme, že nie je to maličkosť. Cvikom, prácou na sebe to ale môžeme všetci dokázať. Príkladov môžeme nájsť aj vo svojom okolí.
O slávnom mohúčskom biskupovi Kettlerovi sa rozpráva, že v mladosti bol veľmi prudký a nestály. Raz na poľovačke odstrelil svojho psa, pretože mu roztrhal kačku. Nahnevaný sa vrátil domov a keď nemohol si vlhkosťou nasiaknuté čižmy rýchlo vyzuť, tak ich od vrchu až dole rozrezal nožom. Roky sa míňali. Stal sa kňazom, farárom, arcikňazom v Berlíne a napokon biskupom v Mohúči. Bojoval proti sebe a naučil sa premáhať. Jeho sklon k hnevu ustúpil miernosti.
Raz sa mu stalo, bolo to pri útokoch na Cirkev, keď vychádzal z katedrály, dobehol k nemu chlapec a robil sa, akoby mu chcel pobozkať prsteň. Biskup mu ruku podal, ale chlapec mu ruku opľul a chcel utiecť. Biskup ho však zadržal a veľmi milo sa ho spýtal: „Povedz mi, koľko si za to dostal, aby si to urobil?" - „Dva fenigy." - „Nuž, tu máš desať", povedal mu biskup a dodal: „A nerob to už nikdy viac!" Čo dokázala jeho práca na sebe samom!
Uvedomujeme si, že najistejšími cestami k odstráneniu hnevu je dobrá vôľa, keď si uznáme zodpovednosť pred svedomím a Bohom, ďalej keď si čestne plníme povinnosti voči svojim blížnym aj vtedy, keď sú iného názoru, mienky a postoja. Nie hnev za hnev, ale za hnev snažiť sa dať pokoj. Taktiež je potrebné odmietnuť každé zlo a hriech. Snaha o pokoj srdca, odsúdenie nepravdy, lží, podvodu a klamstva. A tiež je našou povinnosťou nemlčať, keď sa jedná o pokoj a mier medzi nami. Sv. Augustín o tom hovorí: „Väčšou slávou je ubíjať vojny slovom, než ubíjať ľudí mečom." A pápež Pavol VI. vraví: „Dnes by mala povzbudzovať skôr láska k mieru, láska ku všetkým ľuďom a opakujem; skôr láska k mieru, ako strach z vojny" (Gitton, Dialógy, str. 310). Iste chceme byť všetci i naďalej ľuďmi dobrej vôle. Vtedy aj príkaz z Desatora „Nezabiješ" -verne zachováme.
Pevne si predsavzajme, že nikto tu medzi nami od tejto chvíle nechce pestovať hnev. Práve naopak. Pri úkone pozdravu pokoja, naše podanie ruky vpravo a vľavo bude prejavom súhlasu s Božím slovom.


26.01.2010 | Čítanosť(1024)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(1880)
Ef 4, 17-32
12.06.2003 | Čítanosť(1778)
Ef 4, 1-7
12.06.2003 | Čítanosť(1703)
Ef 4, 8-16


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet