21.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ničoho sa neboj. Všetko prechádza, Boh sa však nemení. Trpezlivosť všetko dosiahne. Kto má Boha, nič mu nechýba. Iba Boh stačí.”

~Sv. Terézia z Avily~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť984 reakcie0
(Share 254 0)


Téma: Desatoro / 5. prikázanie / Mk 6,1-6 / Hriech horší od Herodesovho.

Homília

Kňaz napomínal známeho lekára ohľadom hriechu vraždy nenarodených detí. Lekár mu s iróniou odpovedal: „Mám mnoho prípadov a rôznych zážitkov, ako ma kresťanské ženy prosili, aby som im pomohol zbaviť sa plodu dieťaťa. Jedna sa vyhovára na to, že už má viac detí, iná, mladšia, že si to praje jej manžel, hoci ona by aj súhlasila s dieťaťom, ale bojí sa muža - tiež veriaceho, že ju bude týrať. Ďalšia dokonca prosila kolegu lekára, aby jej ten úkon spravil v stredu, lebo v piatok je prvý piatok a chce ísť na spoveď.
Áno, lekár mohol mať pravdu. Je veľa takzvaných kresťanov, tak mužov, ako i žien, ktorí prestupujú piaty príkaz z Desatora a pritom nepociťujú výčitky svedomia. Môžeme sa čudovať ich nevere?
Aj o Ježišovi píše evanjelista Marek, keď neprijímali jeho rodáci učenie, ktoré im predkladal: „A čudoval sa ich nevere" (Mk 6,6).
Udialo sa to v Nazarete. Ježiš ako Učiteľ, zastavil sa na svojej ceste aj v meste svojho detstva a mladosti. Bola sobota a vstúpil do synagógy. Je dospelý Žid a má právo vykladať text Písma. Rodáci už počuli chýr o Ježišovi ako o zvláštnom Učiteľovi. Výklad Ježiša vzbudzuje u rodákov úžas, obdiv a rozrušenie. Rýchlo však menia svoje správanie. Obdiv opadá a namiesto toho, aby sa tešili, že jeden z nich, z ich Nazareta je očakávaný Mesiáš, pozerajú na vonkajšiu stránku života Ježiša. Zastavujú sa nad jeho remeslom, hovoria o jeho rodine, ktorých spomínajú po mene a odmietavo sa začínajú správať k jeho posolstvu. Pohoršujú sa na Ježišovi. Vyčítajú mu, ako si dovoľuje ich poúčať, a to tak, ako mu to nesvedčí. Ježiš sa tešil, že sa stretne s rodákmi a po takomto správaní čuduje sa ich nevere.
Pohoršenie rodákov sa stalo príčinou, že tam Ježiš nemohol spraviť viac zázrakov. Tu sa nám dostáva vysvetlenia, že iba tam, kde sa človek vo svojej viere odovzdá Ježišovi, môže od Ježiša obdržať milosti. Tam, kde sa zaujíma nepriateľské, podceňujúce alebo ľahostajné vyčkávajúce stanovisko, nemôže nijaký jeho mocný skutok osožiť. Ježiš aj dnes dá svoju milosť len tomu, kto ho prijíma ako svojho Boha a Pána.
Prečo mnohokrát nie sme posilnení? Na príčine je náš vlastný život. Ako nás môže Ježiš vypočuť, keď náš život je pohoršením pre iných? Sám Ježiš na to upozorňuje: „Beda svetu pre pohoršenia. Lebo pohoršenia musia prísť" (Mt 18,7). Aj Lukáš, keď píše; „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia" (Lk 17,1) nás poúča, že je na nás, aby sme zaujali k tejto veci také stanovisko, ktoré nás neoberie o zásluhy pred Bohom. Ježiš povedal: „Blahoslavený ten, kto sa nepohoršil na mne" (Mt 11,6; Lk 7,23). Ježiš niekedy aj od nás žiada veci, ktoré nám priamo nevyhovujú, nepáčia sa a podobne. Treba ich však prijať. Napríklad sú to slová: „Ak ťa tvoja pravá ruka zvádza na hriech..."(Mt 5,30) a podobne o nohe či oku hovorí Ježiš (por. Mk 9,43;9,45;9,47). Ježiš môže dať požehnanie len tam, kde sa nepácha hriech. Kto svoju vieru popiera, pošliapava, neplní, ten nemôže čakať požehnanie.
V praxi života pohoršenie sa nemusí vyskytovať často, to však neznamená, že neexistuje. Nesmieme a nechceme si nahovárať, že pohoršenie z nášho života je odstránené. Je preto správne, že pri spytovaní svedomia sa častejšie zastavíme aj pri hriechu, ktorý má názov - Herodesov. Viete, ako je ťažko presvedčiť slepého človeka o kráse prírody, hviezdnatej oblohe? Skôr však presvedčíte slepca o tejto kráse ako ženu, muža či odborníka-lekára, ktorí siahajú na život nenarodeného dieťaťa, že je to vražda, že je to hriech!
Možno ste už počuli o tom, že Herodes žiada o rehabilitáciu. Dovoláva sa, aby mu bol odňatý ten hrozný titul - vrah detí. Vieme, že meno Herodes sa dáva len zvieratám, ktoré nemajú rozum a sú bez slobodnej vôle. Herodes sa odvoláva na to, že dnes ho mnohí lekári predbehli a iste i každá nemocnica, kde sa dopúšťajú vzdelaní ľudia v mene vedy vrážd nenarodených detí. Herodes hovorí, že bol pohan - a dnes vraždia veriaci! Hovorí na svoju obhajobu, že on bol vojak a bál sa o svoje miesto - a dnes vraždia matky! Herodes hovorí, že bol nevzdelaný - a dnes vraždia tí, čo skladali sľub, že budú život chrániť, a nie život brať! Herodes hovorí, že on o Kristovi vedel málo, skoro nič a dnes svet vie už dostatočne všetko. Áno, Herodes si musí niesť svoj ortieľ. Ale tak isto si musia uvedomiť rodičia a všetci do vrážd nenarodených detí zainteresovaní, že si tiež pred Bohom musia niesť svoj trest. Boh právom potrestal Herodesa a bude trestať aj každú matku a otca, ako aj tých, čo im v odstránení ich dieťaťa pomáhali.
Česká spisovateľka a lekárka Stýblová sa preslávila knihou: „Mne soudila by noc". V knihe opisuje osudy mladých medikov, ktorí nedovolene pomáhajú predajným ženám pozbaviť sa následkov svojich hriechov, detí. Pri jednom zákroku sa stane, že žena začne silno krvácať. Medici si nevedia pomôcť. Sú bezradní. Vtedy jeden z nich ide a prosí lekára, otcovho priateľa, o pomoc. Ten sa bráni slovami: „Nikdy v živote som sa neponížil k takému zákroku!" Nakoniec ide a ženu zachráni. Pri rozlúčke povie priateľovmu synovi: „Príď ráno do mojej ambulancie." A ráno mu prezradí,,že pred rokmi prišli za ním dvaja jeho priatelia a prosili o pomoc v podobnej situácii. - „Nevyhovel som im. Keby som to bol urobil, tak ty dnes nie si na svete." Myslíte, že to tomuto medikovi stačilo? Nie! Dievča, sestra jeho priateľa, s ktorým toto prevádzajú, mu oznámi, že čaká dieťa. Aj jej robia tento úkon, ale neúspešne. Zomiera. Ba dokázalo sa, že dieťa vôbec ani nečakala!
Myslíte, že tí, čo zavraždili jedno dieťa, že budú, či sú šťastní? Nie! A ani nebudú. Vieme, že mnohé ženy a najmä v starobe, počujú hlas svojho zavraždeného dieťaťa. Moderný svet bojuje proti terorizmu, vojnám, násiliu, vraždám. Moderný svet je proti násiliu, nechce prelievať nevinnú krv. A predsa tento moderný svet sa bráni uznať právo na život tým, ktorí sa už počali, ktorí už majú svoj krvný obeh, svoje srdiečka, ktorí si už dokážu dať prst do ústočiek. Áno, ešte sme ich očami nevideli, ale moderná technika nám už pomáha aj ich vidieť. Nepočuli sme ich, ale matka cíti ich pohyb. Sú to už ľudia...
Jeden z najvážnejších dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu „Gaudium et spes" vyhlásil: „Život treba chrániť s tou najväčšou starostlivosťou hneď od počatia: potrat a vražda nemluvniat sú ohavné zločiny" (GS 51). Je potrebné vedieť, že Cirkev tento hriech len pre dobro a spásu svojich členov veľmi tvrdo trestá. Exkomunikácia je vylúčenie z dobier Cirkvi, a teda aj zo spoločenstva Cirkvi. Každý, kto priamo súhlasí, alebo sa zúčastní na potrate, to znamená; žena, manžel, lekár, ale aj iní, týmto skutkom upadajú do exkomunikácie, aj keď je to tajné, že iní o tom nevedia. Kňaz okrem súrneho prípadu môže dať rozhrešenie len s povolením biskupa. Všetko sa však deje cez sviatosť zmierenia v úplnej anonymite. Vážnym mementom je opakovaný potrat. Tam je vidieť už celkovú zlobu a rozhrešenie sa môže oddialiť až na nebezpečenstvo smrti. Cirkev týmto chce povedať, ako veľmi je potrebné veci si uvážiť, neprenáhliť sa a nejednať egoistický. Je správne, keď mladá žena a mladý muž poznajú učenie Cirkvi, vedia, že opatrenia Cirkvi nie sú diktát, ale práve naopak, vec humanizmu a večného života.
Ženy, muži, lekári, politici, my všetci, zabráňme vyvražďovaniu národa! Veriaci kresťan, kresťanka, chráň si svoju dušu a nebuď na pohoršenie iným! Prosme o silu viery pre seba, pre nešťastných ľudí, čo sa dopúšťajú tohto hriechu, aby sa spamätali a všetci sme sa stretli v Božom kráľovstve.


26.01.2010 | Čítanosť(1024)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2835)
Mk 6, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2823)
Mk 6, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(2414)
Mk 6, 30-44


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet