12.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Áno, v kasárni má vždy pravdu ten, kto rozkazuje, tým, že má moc. No v kresťanskom spoločenstve aj ten, kto spravuje, sa môže mýliť. Dôležité je, aby bol schopný prehodnotiť svoj postoj. Pravdu bránime aj vtedy, keď uznáme svoj omyl...“

~Fabián, pápež a mučeník ~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1194 reakcie0
(Share 238 0)


Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 10, 11-18 / Môj otec, môj manžel, moja matka, moja manželka.

Homília

Pri návšteve v pracovni váženého muža - odborníka, videl som na čelnej stene staršiu zarámovanú fotografiu muža. Zariadenie pracovne bolo moderné, vybavené najlepšou technikou a tá fotografia na stene tvorila akýsi kontrast. Na môj pohľad sa mi dostalo odpovede: „To je môj otec!" Tento odborník, muž, tiež už otec a dedko nemal fotografiu svojho otca na čelnom mieste len náhodou. On sa za túto fotku nehanbil. Fotografia otca mu pripomínala človeka, ktorý mu dal tri razy život. Život telesný - ďakuje mu za dar života. Život viery, keď mu nielen sprostredkoval sviatosť krstu, ale svojím príkladným životom mu bol aj vzorom vo viere. A tretí život - keď padol do rozvodnenej rieky - otec ho vytiahol...
Koľkí spomedzi nás si často spomíname na svojho otca, ktorému sme vďační za mnohé veci a milosti. Nemá niekto aj tu v peňaženke hoci ošúchanú, pokrčenú fotografiu svojej matky, manželky? Prečo ju nosíte, prípadne tiež máte na čestnom mieste doma a často si ju pozeráte?
Štvrtý príkaz z Desatora znie: „Cti otca svojho i matku svoju". Tento príkaz nám hovorí jasnou rečou, že Boh si praje, aby sme po Bohu si najviac vážili, ctili a milovali svojich rodičov.
Boh na hore Sinaj dal Mojžišovi dve kamenné tabule. Príkazy neboli rozdelené rovnako. Na prvej boli len tri a na druhej bolo sedem. Prvé sa týkajú vzťahu človeka k Bohu a príkazy na druhej tabuli - človeka k sebe samému a k druhému človeku. Druhá tabuľa má význam len vtedy, keď sa vážne berie prvá tabuľa, keď sa zachovávajú prvé tri príkazy. Ak deti vidia svojich rodičov ctiť si Boha a zachovávať príkazy prvej tabule, vtedy nikdy nemusí otec či matka prízvukovať svojmu dieťaťu, že štvrtý príkaz ho zaväzuje.
Keď dieťa vidí, že príkaz: „Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa" rodičia zachovávajú a nedávajú prednosť pred Bohom ani peniazom, ani spoločenskému postaveniu, ani sexu, ani kariére, ani nič iné im nie je Bohom a na prvom mieste milujú Boha, vtedy nemusia prízvukovať svojmu dieťaťu, že štvrtý príkaz ich zaväzuje.
Keď dieťa vidí, že príkaz: „Nevezmeš Božie meno nadarmo" sa v ich rodine dodržiava a meno Božie sa s úctou vyslovuje, že sa nedávajú mená ani iných ľuďom, že sa nerozpráva vulgárne, že sa používajú triviálne a nie zmyselné slová, vtedy dieťaťu netreba prízvukovať štvrtý príkaz. Keď dieťa vidí, že príkaz: „Spomni si, aby si deň sviatočný svätil" sa v rodine zachováva, že je to skutočne deň oddychu a deň pre dušu, keď je samozrejmosťou, že sa všetci zúčastňujú na nedeľnej svätej omši a nekonajú sa zbytočné práce, dieťaťu netreba prízvukovať štvrtý príkaz z Desatora.
Z toho plynie, že keď rodičia prijmú podmienky prvých troch príkazov Desatora za svoje, iste Boh zo svojej strany urobí to, čo človek svojimi silami nedokáže urobiť, že takáto celá rodina bude šťastná.
Zárukou šťastia v rodine je Ježiš, ktorý dnes o sebe vyhlásil: „Ja som dobrý pastier" (Jn 10,11).
Ježiš na poučenie a vysvetlenie, že ľudí skutočne miluje a jeho učenie je skutočným prínosom a obohatením, používa obraz, ktorému môže porozumieť aj dieťa. Obraz „dobrého pastiera", ktorý si plní svoju úlohu vždy a za každej okolnosti svedomité. V ťažkostiach sa nevzdáva, nevie zutekať, keď hrozí nebezpečenstvo a jeho ovečky počúvajú jeho hlas a idú za ním.
Dobrý pastier to nemusí byť len obraz kňaza, hoci dnes si viac Cirkev pripomína poslanie kňaza - pastiera. Dobrý pastier je aj môj otec či moja matka, môj manžel či moja manželka. Môžeme si dnes smelo povedať, my i naše deti, keď pod vplyvom evanjelia porovnávajú svojich rodičov a môže si to povedať aj muž o svojej manželke, ale i žena o svojom manželovi.
Áno, dobrý rodič je dobrý pastier. Komu viac bude záležať na deťoch, ak nie rodičom? Koho viac budú počúvať deti, ak nie svojich rodičov? Je krásne sledovať, ako syn napodobňuje otca. Syn vtedy ide za hlasom jemu najmilším, veď otec má vždy pre neho čas. Vie sa zrieknuť pozerania televízie, čítania novín, keď ho vyruší otázkou. Vie poradiť, vie vysvetliť, keď sa obracia s prosbou.
Aký je to pekný pohľad, keď dospievajúca dcéra skúša matkine šaty a sedia jej. Je to najlepšia mama, ktorá vie poradiť, vypočuť, potešiť, keď sa ozývajú prvé lásky mladej ženy. Ako dobre padne rodičom, keď dospelý syn, dcéra vedia povedať tie krásne slová: mama, otec.
Dnes, hoci je nedeľa „Dobrého pastiera", je krásne, že si uvedomujeme podôb nosť tohto obrazu z evanjelia s našimi rodičmi. Ich manželská vernosť, ich prebdené noci, ich chuť zabúdať na seba a celým srdcom milovať svoje deti, je hodnota, na ktorú sa nezabúda. Práve preto je časové a aktuálne aj dnes začať venovať viacej pozornosti štvrtému príkazu z Desatora.
V obývačke na stene visí starý kríž. Nie je to nejaký skvost, ktorý by si cenili pamiatkári. Je to však rodinný kríž. Spomienka na matku a tá ho dostala od svojej a tá od svojej matky. Dnes už štvrtá generácia žien sa modlí pod týmto krížom za svoju rodinu, manžela a deti.
Aj tu v kostole, ktorí si len trochu uvedomujeme význam štvrtého príkazu z Desatora, spomeňme si v modlitbe na začiatku našej témy na svojich najdrahších; na deti, rodičov, na ženu či muža. Darujme si túto kytičku uvitú z modlitieb na sviatok Dobrého pastiera, aby sa v našich rodinách žilo radostne a šťastne.


26.01.2010 | Čítanosť(1035)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2824)
Jn 10, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2594)
Jn 10, 22-42


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet