26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak by Kristus zajtra ráno zaklopal na tvoje dvere, spoznal by si ho?”

~RAOUL FOLLEREAU~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1141 reakcie0
(Share 244 0)


Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 3,14-21 / Nedeľa - čas oddychu.

Homília

Jedným z najviac sledovaných hudobných programov u nás je program, v ktorom ožívajú spomienky na piesne mladosti dnešných štyridsiatnikov. Medzi nimi je aj pieseň: „Včera nedele byla, včera byl hezký čas...". V ďalšej časti znejú slová radostnejšie: „...o týden bude zas." Mnohí ľudia ťažko prežívajú pondelok ráno, keď po zle prežitej nedeli musia ísť za svojimi povinnosťami. A predsa nie všetci ľudia si v nedeľu odpočinú. Nie všetci ľudia zasvätia tento deň oddychu tak, ako si to praje Boh v Desatore, keď hovorí: „Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil"
Tak ako sa vraciame k piesňam našej mladosti a nachádzame v nich čosi krásne, tak vráťme sa počas niekoľkých nedieľ k tomuto príkazu, aby sme si viac pripomenuli a viac sa obohatili na duši. Nedeľa je pre nás znamením.
Ježiš hovorí v evanjeliu Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život" (Jn 3, 14).
Nikodém pod rúškom tmy prichádza za Ježišom. Je farizej, učiteľ, pravoverný Žid. Svätí sobotu, ako to prikázal Boh Mojžišovi. Prichádza, pretože o Ježišovi počúva chýry a chce sa sám presvedčiť o pravdivosti Ježišových slov a učenia. Ježiš ho prijíma. V rozhovore Ježiš spomína udalosť, keď národ putoval púšťou a bol stále nespokojný. Raz šomral na nedostatok chleba, dostal od Boha mannu. Inokedy zase, že nemajú mäsa a Boh im dáva prepelice. Neskoršie zasa na nedostatok vody a úderom Mojžišovej palice o skalu vytryskne z nej voda. Národ reptá a reptá. Vtedy Boh zosiela na ľudí jedovaté hady. Keď sa ľud ocitol v ťažkosti, uvedomil si, že sa dopustil urážky, a preto volá k Mojžišovi a ten k Bohu o odpustenie chyby. Tam na púšti Boh dal príkaz, aby Mojžiš ulial z medi hada a zavesil ho na tyč. Každý, kto sa pozrel na hada a bol aj hadom uštipnutý, trpel, ale nezomrel.
Keď povie Ježiš známu vec pre Nikodéma, robí to len preto, aby o sebe povedal to, prečo prišiel na svet a čo jedine on vie, čo sa čoskoro stane, že aj on bude zavesený na drevo. Ježiš sa stane znamením záchrany. Nie však len pre tento svet, ale pre večný život. Uštipnutie hriechom zostane pre človeka bolestným, ale nemusí si človek zúfať. Smrť Krista sa stane nádejou, keď sa človek odvráti od svojho hriechu.
Nikodém v tú noc sa stal prvým, ktorého Ježiš tak priamo pripravil na svoju smrť. A jedine Nikodém v to piatkové odpoludnie má odvahu vyžiadať si mŕtve telo Ježiša, aby ho dôstojne pochoval. Tu vidíme aj začiatok slávenia nedele a nie soboty, ako bolo zvykom u Židov.
Dnes si chceme pripomenúť myšlienku, vrátiť sa späť a prehodnotiť svoj vzťah k sláveniu nedele. Keď čítame v Mojžišovej knihe Exodus o tom, ako Boh dáva Mojžišovi Desatoro na Sinaji, zistíme závažnú skutočnosť. Iba tri príkazy Boh priamo vysvetľuje. Z tých troch Boh najväčšiu pozornosť venuje dňu odpočinku.
Pri sledovaní zachovávania Desatora môžeme zistiť, že nejeden kresťan sa domnieva, že všetky ostatné príkazy sú dôležitejšie ako tento, ktorý hovorí o svätení sviatočného dňa. Ako komentuje Boh tento príkaz: „Šesť dní pracuj a vykonávaj svoju robotu, siedmeho dňa je však sobota Pána, Boha tvojho. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ty sám a ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, alebo tvoj dobytok, alebo cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za šesť dní stvoril Pán nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto Pán požehnal a zasvätil ho" (Ex 20,8-11).
Vidíme, že sú to slová konkrétne. Izrael dostal jasný príkaz, že počas celého siedmeho dňa týždňa majú zachovať odpočinok nielen veriaci Židia, ale aj hostia, a dokonca aj dobytok. Iste sa tu jedná o vytvorenie atmosféry odpočinku, ktorý nesmie nikto narúšať. Je zaujímavé, že žiaden príkaz z Desatora neprikazuje človeku pracovať, ale jeden z príkazov zakazuje človeku pracovať. Človek po dedičnom hriechu cíti potrebu pracovať. Práca je človeku pokušením. Človeku preto je potrebné zdôrazniť potrebu odpočinku. Sám Boh vidí našu náklonnosť až k upracovanosti k smrti, a tak nariaďuje v Desatore povinnosť odpočinku. Mojžiš o tom dni píše: „Pán požehnal a zasvätil ho" (Ex 20,11). Jediný deň v týždni Boh požehnal. Čo to znamená? Tento deň je vyznačený na prijímanie požehnania a dobier z rúk Božích. Odpočinok nechápe Boh len ako prestávku v práci, ale aj ako prostriedok potrebný na stretnutie so samým Bohom, ktorý sa chce s nami stretnúť vtedy, keď odpočívame.
Z tohto si uvedomujeme, že vrahom nášho šťastia číslo jeden je naše náhlenie sa a naša únava. My sami, keď si nenájdeme čas na oddych, si najviac škodíme. Je to logické. Ak tí, čo sa majú radi, si aspoň v jeden deň nenájdu čas na seba, keď ich povinnosti nútia byť od seba vzdialení, ich láska sa veľmi rýchlo stratí, odumrie. Tu neobstojí výhovorka; chcem, nemôžem a podobne. Preto v stretnutí tých, čo sa majú radi, máme vidieť potrebu odpočinku. Boh vie o tom, že naše šťastie je závislé od systematického stretávania sa s ním, rezervuje jeden deň v týždni na odpočinok a na stretnutie s nami. Je samozrejmé, že v tomto dni nás chce obohatiť svojou láskou na celý týždeň. Inými slovami: Ten, kto sa nestretne s Bohom v deň odpočinku, iste sa s ním nestretne vo svojej práci. V histórii vyvoleného národa vidíme, ako veľmi národ dbá na tento príkaz. Na toto upozorňuje aj prorok Jeremiáš v prvom čítaní: „Teraz zem dostala svoje soboty, cez celý čas spustošenia odpočívala, až sa naplnilo sedemdesiat rokov" (2 Krn 36,21). Zneváženie soboty priviedlo národ k celkovej porážke. Jeden deň týždňa Boh zamenil na desať rokov. Porážka tak politická, ako aj hospodárska, mala svoj pôvod v nezachovávaní sviatočného dňa.
Keď si trochu nájdete čas a budete skúmať v Čom spočíva spôsob boja s Cirkvou, ľahko zistíte, že jedným z týchto úsekov je útok proti zachovávaniu sviatočného dňa. Nedávno sme boli svedkami odťahovania najmä detí od svätenia nedele rôznymi akciami. Rovnako je toto mementom pre tých, ktorí si zamieňajú nedeľu za prácu, viac zarobia, fušky a podobne. V pondelok sú uťahaní viac, ako za celý týždeň. Čo majú z toho tí, čo pracujú aj v nedeľu? Majú viac, ale sú šťastnejší!?
Nedeľu si praje Boh ako deň odpočinku, počas ktorého má dôjsť k osobnému stretnutiu človeka so svojím Stvoriteľom. Šťastný je každý, kto objavil a realizuje toto tajomstvo dňa Pána a vie ponoriť svoje srdce do Božieho požehnania, ktorým je tento deň naplnený.
A práve toto si dnes chceme vyprosiť. Áno, aj medzi nami máme veľa výhovoriek, keď znesväcujeme nedeľu. Môže nám niečo napomenúť aj tento príklad.
Jozef šiel ráno do kostola. Sused, ktorý už v montérkach pracoval okolo svojho domu, prehodil niekoľko známych poznámok o svätuškároch a strate času v kostole. Jozef sa zastavil a bez hnevu sa spýta suseda v montérkach: „Čo by si tak o mne povedal, keby som mal sedem zlatých mincí a šesť by som ti dal?" Sused odpovedal: „Povedal by som o tebe, že si dobrý človek." A na to sused, čo je na ceste do kostola, sa pýta: „A čo by si povedal na to, keby mi niekto tu siedmu mincu ukradol?" - „Že to je nečestné. Zlodej by si zaslúžil poriadny trest." Sused sa usmeje a povie tomu v montérkach: „Vidíš, ako si sám seba odsúdil. Boh ti dal šesť dní, aby si pracoval a ty ho okrádaš aj o ten siedmy, čo ti dal na odpočinok a na stretnutie s ním." A sused šiel spokojne ďalej do kostola.
Vyzývam vás všetkých, celú farnosť, zamyslíme sa nad týmito slovami. Vráťme sa k Bohu v nedeľnom odpočinku a k povinnosti dať Bohu to, čo si Boh praje. A zmení sa v našom živote mnoho.


26.01.2010 | Čítanosť(1081)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
25.06.2003 | Čítanosť(692)
Téma:Nedeľa
12.06.2003 | Čítanosť(2563)
Jn 3, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2553)
Jn 3, 22-36
10.09.2004 | Čítanosť(1871)
Nedeľa Krista Kráľa


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet