11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Odovzdanosť do Božej prozreteľnosti nemôže existovať bez toho, aby človek najprv nezaujal postoj k sebe a k ľuďom.”


~EVELYNE MADROVÁ~

14.12.2006 - o. František Fedor
čítanosť1226 reakcie0
(Share 375 0)


Téma: Spoznať pravdu / Pravda / Poznanie

Homília

Svätý Pavol upozorňuje svojho milovaného žiaka a spolupracovníka na budúce bludy. Ľudia budú sebeckí, chamtiví... nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha.(porovn.2Tim 3,2-4). Radí mu: „A týchto sa chráň ! Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu.“ (2 Tim 3,7)
„Čo je pravda ?“ pýta sa Pilát Ježiša, ale na odpoveď nečaká. Preto nespoznáva pravdu a Ježiša odsudzuje na smrť.
Pravdu hľadajú vedci, filozofi, politici. Chcú ju spoznať robotníci, zamestnávatelia, zamestnanci, učitelia, žiaci, rodičia. Deti a každý živý tvor obdarený rozumom a slobodnou vôľou. Zdalo by sa, že pravda sa spoznáva podľa stupňa učenia a intenzity hľadania.
V našej dedine bolo pár „inteligentov“- študentov na gymnáziu, ba aj na vysokej škole. Ako žiačik s úctou som na nich pozeral. Ktorýsi z nich prichádzal na prázdniny domov a vystatoval sa, že on už neverí v Boha, veď Boha niet. Mama mi to vysvetlila takto: „ Toľko sa učil tam na škole, že až ohlúpol a stratil vieru.“ Učil sa, ale pravdu nespoznal. Veľmi som sa toho bál, aby som sa neučil tak, žeby som stratil vieru v Boha. Dlho som mal zakódované v mysli – veľké učenie = strata viery.
Teda ani intenzita hľadania, ani stupeň učenia nedáva záruku, že pravdu nájdem a spoznám ak nejdem správnou cestou. Ktorá je tá správna cesta ? Ježiš naznačuje apoštolom, že odchádza k Otcovi, „A cestu, kam idem poznáte“ (Jn 14,4) Tomáš namieta, že nemôžu poznať cestu, veď nevedia kam ide. „Ja som cesta, pravda a život“, vyhlasuje Ježiš (Jn 14,6).Teda touto cestou treba ísť a spoznať pravdu i hodnotu života, lebo Ježiš je i cestou i pravdou i životom. Poznať pravdu znamená poznať Boha. Svätý Otec Ján Pavol II. v úvode encykliky Fides et ratio píše : „Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha vložil do srdca človeka Boh, aby človek tým, že bude poznať a milovať Boha, mohol dospieť aj k úplnej pravde o sebe samom.“
Ak ju vložil do srdca, teda srdcom treba viac poznávať ako rozumom. Srdcom poznali pravdu o Ježišovi biblický Zachej i slepec od narodenia. Ako to, že Ježiša nepoznali farizeji ani zákonníci, ale slepec áno? „Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť“ (Jn 9,33). Ich duchovný zrak bol zaslepený pýchou a nadutosťou.
Ježiš – Pravda sa poznáva pokorou a otvoreným duchovným zrakom. Pán Ježiš velebí svojho Otca, „že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ (Lk 10,21). Žiada si pridať, že skryl to pred „mudrákmi“. Mária, ktorú si Otec vyvolil za Matku svojho Syna, velebí Pána, že „zhliadol na poníženosť svojej služobnice“.
Štyri evanjelia sú zdrojom múdrosti, ktorou nachádzame v Ježišovi pravdu o sebe samom. Pri malom vchode vo sv. liturgii dvíha kňaz evanjeliár a zvolá: „Premúdrosť, stojme úctivo !“
V tejto múdrosti mnohí poblúdení našli pravdu. Pravdu o terajšom i budúcom večnom živote. Giovanni Papini známy taliansky spisovateľ, v mladosti búrlivák, futurista, voľnomyšlienkar, začal čítať evanjeliá. Prečítal ich viackrát. Čítal a rozjímal. Kresťanstvo sa mu vtedy zjavilo ako liek na rany a neresti ľudstva. Začal písať „Život Krista“. Keď ho dokončil schvátila ho potreba patriť do lona Cirkvi založenej Kristom. V tejto Cirkvi aj zomiera.
„Názory na život a na svet, často vedeckého charakteru, sa tak rozmnožili, že fakticky sme svedkami toho, ako sa šíri jav drobenia vedy. Práve ten sťažuje a často marí hľadanie určitého zmyslu.“ (Fides et ratio bod 81)
Aj v tomto čase stretávame sa s rôznymi názormi na život, na spoločenské diania, na morálku nášho života. Televízia, rozhlas, tlač robia rôzne diskusné relácie. Hľadá sa pravda o rodine, interrupcii, o slobode, o sexuálnom živote, o spolunažívaní, o kódexe sudcov, politikov a morálke vôbec. Hovorí sa, že kto hovorí, má pravdu. Lepšie je povedať, že chce mať pravdu. Smutno je na duší, keď argumentácia diskutujúcich vychádza z „ľudského rozumu“ (t.j. vlastného) a ich pravda nevychádza z koreňa Pravdy – Boha. Žiaľ, často aj kresťania veľmi nesmelo dokazujú, že všetko je už vyriešené Pravdou. Len pravidlá – zákony Pravdy treba zachovávať a uskutočňovať vo svojom živote.
Iste, pravda sa hľadá aj rozumom. Filozofia dokazuje Bytie svetlom rozumu. Nám tu teraz nejde o vedecké bádanie, ale nájdenie absolútnej Pravdy – Boha rozumom evanjeliového slepca, ktorý nám treba uprednostniť pred rozumom farizejov a zákonníkov.
Zdá sa, že terajšiemu svetu stačí heslo – karpe diem – uži dňa ! Nasvedčujú to preplnené pulty kníh o sexe a zabíjaní, časopisov, ukazujúcich „celebrity“. Filmy plné hnevu, závisti, rozvratu rodín a voľnej lásky.
Kresťan, ktorý spoznal pravdu, má svojím životom postaviť hrádzu tomu nezmyslu. Aj nám sú určené slová sv. Pavla: „Toho sa chráň!“ Spoznaj pravdu v Kristovi a v tejto Pravde ži !

20.06.2003 | Čítanosť(1786)
Téma: Pôst / Pravda
25.06.2003 | Čítanosť(913)
Téma: Pravda
25.06.2003 | Čítanosť(790)
Téma: Pravda


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet