23.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nedokážeme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.”

~SV. JÁN MARIA VIANNEY ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť631 reakcie0
(Share 185 1)


Téma: Modlitba / 1 Kr 19, 11-13

Myšlienky... 48/2000

       Modlitba. O modlitbe sa z kazateľníc hovorí mnoho a mnoho krát. Ale vždy je to aktuálna téma.
       Skúsme sa pozrieť na niektoré znaky, ktoré by mali sprevádza modlitbu. Tým prvým je každopádne vytrvalosť. Pozrime sa na udalosť zo života proroka Eliáša. Putoval štyridsať dní a nocí k vrchu Horeb. Boh mu povedal, aby sa postavil na vrchu, kde s ním chce hovoriť. Eliáš to urobil. „Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne“ (1 Kr 19, 11-13). Eliáš spoznal Božiu prítomnosť. Mnohokrát, keď sa modlíme a odrazu sme naplnení silnými emóciami, hovoríme – Boh je tu a hovorí ku mne. Ale zvyčajne tam nie je. On nie je v emóciách. No nie je v prejavoch sentimentálnosti. Musíme vytrvalo zotrvať v modlitbe a čakať, kým príde Pán. Zvyčajne musíme prejsť cez všetky rôzne stavy, kým konečne k nám prehovorí. Cesta kedy môžeme zvyčajne povedať – to je Pán – to je počúvanie, jemný duch, kedy sme v pokoji a hovoríme – áno, áno.

       K vytrvalosti nás pozýva aj sv. Pavol, keď hovorí: „V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!“ (Kol 4, 2). K vytrvalosti sa teda pridáva aj bdelosť. Nemusíš hľadať nejaké znaky Božej prítomnosti – dôležité je iba počúvajúce srdce. Pripravené. Ak chceme v modlitbe začuť Boha, musíme byť bdelí. Pýtať sa: „Čo chceš , Pane?“ Vytrvalé a bdelé srdce dostane slovo, ktoré zmení život človeka.

       Je azda dobré pripomenúť si otcov púšte. Ľudia k ním prichádzali a hovorili: „Daj mi slovo!“ A títo otcovia im dali niekedy jediné slovo, azda nejaký výrok. Ľudia odchádzali a niesli si toto duchovné slovo v srdci. Zotrvávali pri ňom mesiace, ba i roky, a nakoniec v ňom nachádzali Božiu vôľu pre svoj život. To bolo na začiatku 5. st. Títo ľudia našli Boha vo vytrvalom načúvaní. Vytrvalo bdieť pri modlitbe znamená vytrvalo načúvať, čo Boh od nás chce.

       Ďalším znakom je vzťah. V knihe Exodus sa píše: „Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom“ (Ex 33, 11). Keď sme vytrvalí v modlitbe, potrebujeme ešte poznať Boha z tváre do tváre. Potrebujeme sa dotknúť Božieho trónu. Potrebujeme spoznať, že sme ničím v jeho prítomnosti. Vtedy nás zdvíha a hovorí: „Chcem s tebou rozprávať.“ Vzťah je ako rozprávanie človeka s človekom. Raz rozpráva jeden a druhý mlčí, inokedy ten prvý mlčí a ten druhý rozpráva.
       Vytvoriť si tento vzťah nie je ťažké. „Vy ste moji priatelia,“ (Jn 15, 14) hovorí Ježiš. On je náš priateľ. Keď sa idem modliť, potrebujem vstúpiť do tohto priateľstva. Ježiš ďalej hovorí: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15). V modlitbe, keď sedíme v Božej prítomnosti, Ježiš nám zjavuje, čo je. Ukazuje nám Božiu vôľu. Ukazuje nám, aký je Boh. Je to intimita každého dňa, ako keď priateľ hovorí niečo dôverné priateľovi. Vstúpme do tohto vzťahu. A vytrvajme v ňom.

       Ďalší znak modlitby nám prináša sv. Pavol, keď hovorí: „Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 17-18). Božou vôľou je teda, aby sme sa bez prestania modlili. Je veľmi veľa ciest ako to uskutočniť. Jednou z nich je vziať ráno Sväté písmo, čítať a zapísať si na nejakú kartičku prvý verš, ktorý sa nás nejako dotkol. Majme potom túto kartičku cez deň čo najčastejšie na očiach a myslíme na tie slová. Inou cestou je osvojiť si modlitbu východných kresťanov – tzv. Ježišovu modlitbu: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“ Neustále si ju opakovať, kým tak nesplynie s tlkotom nášho srdca, či s naším vdychom a výdychom, že sa ju budeme modliť neustále. Matka Tereza to tak robila. Ona sa neustále modlila ruženec. Neustále. Dokonca i počas rozhovorov, ktoré dávala novinárom, sa modlila ruženec. 24 hodín denne. Náš čas je čas, ktorý má patriť Kristovi.

       Ešte jedno by sme si mali uvedomiť. Modlitba nie je o nás. Modlitba je o Ježišovi. Pozrite sa epizódu z evanjelia, kedy Ježiš kráčal po hladine k apoštolom. Peter sa pýtal, či môže ísť k nemu. Ježiš súhlasil. Peter vystúpil z loďky a začal kráčať po hladine smerom k Ježišovi. A čo sa stalo? Začal pozerať na seba. Azda si myslel: „Veď to je nemožné! Čo to vlastne robím? Veď to sa nedá!“ V tom okamihu sa začal topiť. Začal sa topiť vo chvíli, keď odvrátil svoj zrak od Ježiša a zameral ho na seba. Podobné situácie neraz nastávajú v našich životoch. Jeden deň hovoríme: „Milujem Ježiša, som naplnený láskou k Bohu.“ A na druhý deň sme zas skleslí, plní pochybností, akýsi bezvládni. Nie je to tým, že sme sa prestali pozerať na Boha a zamerali sme sa na seba? Ak odvrátime od Boha svoj zrak, čo len na krátky čas, začneme sa topiť. (Podľa: The Sermons)
11.07.2003 | Čítanosť(3567)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2809)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2746)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2734)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2535)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet