13.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Literatúra národa je miera pre jeho kultúru.

~Lacordaire~

02.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1392 reakcie0
(Share 296 0)


Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Krst Pána / Mk 1,7-11 / Hriechy proti zbožnosti.

Homília

Kňaz pokrstil dieťa. Rozlúčil sa a odišiel do sakristie prezliecť sa. Keď po chvíli vyjde, vidí, že všetci stoja pri sväteničke a prácne naberajú svätenú vodu do fľaše. Pýta sa ich, na čo im tá voda bude. Dostane sa mu odpovede, že ju potrebujú, lebo ú nich straší. Čo na tom, že sú to rómovia! Nedostali ste aj vy náhodou list a v ňom text modlitby, ktorý musíte do troch dní rozposlať ďalším deviatim ľuďom? Ak to neurobíte, Boh vás potrestá... A koľko ľudí naletí! Chudáci. Sú aj takí veriaci, ktorí sú nešťastní z toho, čo zažijú vo sne. Koľko je medzi veriacimi nesprávneho prejavu zbožnosti!
Dnes na sviatok Krstu Pána, ako voláme dnešnú prvú nedeľu v období „cez rok", počuli sme slová Boha Otca pri krste Pána Ježiša: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie" (Mk 1,11).
Boh Otec dáva najavo, že súhlasí s počínaním svojho Syna. Ten totiž nielenže sa stal podobný ľuďom, že vzal na seba podobu človeka, ale zároveň neprestal tvoriť s Otcom a Duchom Svätým jednotu, čiže jedného Boha. Nemáme sa čo hnevať na Krista, že prijíma „krst pokánia" od Jána, hoci nemá žiadny hriech. Boh Otec pri krste svojho Syna nás oslovuje, aby sme Ježiša Krista milovali a plnili, čo učí.
Ježiš nás učí aj zbožnosti. Pravá zbožnosť je taká, ktorá sa zhoduje s učením Krista. Je to vnútorný akt, ktorý sa prejavuje aj navonok, ale len v rámci učenia Krista. Prejavom zbožnosti je pohotovosť v plnení vôle Boha a nie to, čo sa mne páči, čo mne vyhovuje. Pán Ježiš nám dáva príklad: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokončiť jeho dielo" (Jn 4,34). Zbožnosť sa prejavuje ochotou konať pobožnosti. Táto ochota však nesmie byť na úkor iných povinností. Je pekné ísť na svätú omšu aj v pracovný deň, ale nie je správne zanedbať povinnosť manželky. Ide na omšu a manžel, keď príde z práce, nemá navarené. Potrebná je aj sústredenosť a vnútorná precítenosť. Správanie človeka aj navonok je nezanedbateľné. Dôvodom, prečo sa snažíme o zbožnosť, je sám Boh. Ježiš povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Ak ostávate vo mne a ja v ňom, ten prináša bohaté ovocie" (Jn 15,5). Zbožnosti nás učia svätí. „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám" (Jn 13,15). To znamená v praxi príslovie: „Verba movent, exempla trahunt". K zbožnosti nás musia viesť správne rozumové a vôľové dispozície. Toto naše vnútorné presvedčenie sa musí zhodovať s kresťanskými zásadami. Vtedy zbožnosť spôsobuje duchovnú radosť, vedie k ovládaniu mysle, citov, reči, chôdze či gest. Pomáha človeku vzplanúť viac k Bohu. Býva to najmä na začiatku duchovného života, ale tiež vo chvíľach skúšok. Zbožnosť pomáha Ľahšie a odhodlanejšie vytrvať v dobrom. Taký človek v praxi žije príkaz lásky. A neraz aj zbožnosť dodáva ochotu angažovať sa a slúžiť Bohu a blížnym.
Nedostatkom zbožnosti je výstredná nábožnosť, keď sa človek stáva nekritickým a je spojený až s nenávisťou. Tak fanatizmus je vlastne náboženská intolerancia, napríklad voči inej viere. Bigotizmus zase preháňa navonok. Pán Ježiš odsúdil farizejstvo a triumfalizmus (Mt 23,5-6). Hriechom je aj zanedbávanie náboženských povinností. Tu patria aj gnostici, ktorí popierajú možnosť akéhokoľvek poznania Boha.
Medzi časté hriechy proti zbožnosti patrí povera. Je to nerozumný kult. Je to akási matematika, alebo falošný kult prekrúcajúci rozumové fakty. To sú tie reťazové modlitby, vymyslené zvyky, ktoré sa nezakladajú na učení Ježiša a podobne. Cirkev má svoje predpisy a rubriky, ktoré máme rešpektovať.
Vážnym hriechom je modloslužba. Je to najmä mytológia, keď sa veciam a stvoreniam pripisuje Božská úcta.
V obľube je dnes ohlupovanie ľudí veštením. Niektoré časopisy uverejňujú reklamu, vraj lacno, len za 499 Sk. Človek sa usiluje podmaniť si zem. To chce Boh a je to správne. Kto to robí nečestným a urážlivým spôsobom voči Bohu, ten si kuje odsúdenie. Keď človek využíva svoju šikovnosť, zručnosť, nadanie, vedomosti, je to prípustné. Zakazuje sa mágia pomocou zlého ducha a tiež zúčastňovať sa na podujatiach, kde sa v mene diabla koná zlo. Dnes je to hnutie satanistov.
Ľudia čítajú horoskopy, dávajú si papagájom či bielymi myšami vyťahovať planéty. Ak je to pre zábavu, nemusí to mať nič spoločné s hriechom. Je to jednoducho zavádzanie ľudí, aby sa venovali niečomu inému a zabúdali na reálne a podstatné veci.
Iné je veštenie a iné je predpoveď. Nemôže byť veštením to, keď niekto pomocou prútika hľadá vodu. Čarovanie nevymizlo ani dnes. Pomocou diabla vyvolať zázračné zjavy, efekty a podobne.
Hypnotizmus je prirodzený zjav. Nemožno ho však zneužívať.
Špiritizmus je snaha vyvolať duchov zomrelých pre poznanie tajomných vecí. Zomrelých nechať na pokoji.
Dnes na ľudskej hlúposti sa dajú zarobiť pekné peniaze. Ľudia pod vplyvom rôznych ťažkostí a v poslednom čase aj pod vplyvom masmédií, dopúšťajú sa priam nerozumných krokov.
Arcibiskup Giseppe Casale, ktorý je prezidentom študijného centra o nových náboženstvách (CESNUR), varuje pred rastúcim vplyvom mágov a čarodejníkov na spoločnosť. V Taliansku je zistené, že tam pôsobí okolo stotisíc mágov. Rastie počet tých, čo sa zúčastňujú na špiritistických seansách. Na súkromných kanáloch sa už skoro denne prezentujú. Povera sa dostáva aj do kruhov vzdelancov. Mnohí veria v reinkarnáciu (Katolícke noviny č. 2., r. 1994, str. 9).
Koľko ľudí sa dnes lieči z toho, že sa nesprávne vzdelávali v oblasti nadprirodzená. Koľko ľudí doplatí zdravím, stratou materiálnych dobier, keď podľahnú falošným prorokom a učiteľom. Na ľudskú hlúposť ľudia doplácali a budú doplácať! Je známe, že človek túži po čomsi novom, nepoznanom a zvláštnom. Viera však dáva človeku to, čo nič nekalé, nečestné, hoci príťažlivé, nemôže dať.
Je správne, aby kresťania využívali svoj rozum, čestné výdobytky vedy a umenia a chránili sa od škody na duši i tele. Uvedomujeme si, že človek na zemi si nemôže privlastniť to, čo patrí Bohu. Boh je Pánom všetkého. Človek sa nemôže spájať s tými, diablom a jemu podobnými, ktorých Boh právom potrestal za neveru. Príslovie hovorí: „Kto čím hreší, tým trestaný býva". Isteže veriaci kresťan sa zo všetkých síl snaží o zbožnosť. Modlime sa dnes najmä za mladých ľudí, aby v mladíckej nerozumnosti, neuváženosti, ošiali, nedali sa zviesť, získať na stranu tých, ktorí zámerne a plánovité ich potom zneužívajú vo svoj prospech a na škodu mladých. Mladý človek je naivný a pritom si neuvedomuje, že je zvádzaný, že zo slobodného človeka stáva sa otrok tejto doby. Často je to vysvetľované pod rúškom vedy, prírodných zákonov a nezriedka aj pod vplyvom nenávisti voči Cirkvi, a najmä Bohu. Mladý človek nemá vedomosti o Bohu, o Cirkvi, ale ju nenávidí. Prečo? Pretože bol zvedený. To však nechce priznať. Návraty späť sú často nemožné a väčšina končí samovraždou, prípadne aj vraždou. Veľký negatívny vplyv na správanie mladých majú videofilmy s podobnou tematikou. Rovnako hudba, ktorú organizujú pod výdobytkom vedy, negatívne pôsobí na psychiku mladého človeka. Cirkev tu nie je len preto, aby niečo zakazovala, ale chce aj ukázať na staré a osvedčené veci, ktoré môžu a dokážu urobiť človeka šťastným aj tu na zemi a iste aj vo večnosti. ADE
Ľudia kde-čo vidia, počujú a potom sa stávajú hračkou, hoci sú už dospelí. Neboja sa Boha uraziť hriechom, a predsa sa kde-čoho iného boja. Kto správne chápe príkaz: „Ja som Pán, Boh tvoj..." - ten je spokojný a šťastný. Nikto ho nedobehne, nikomu nie je na smiech a nemá škodu.


25.06.2003 | Čítanosť(4236)
Téma: Hriech
26.01.2010 | Čítanosť(1035)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(3080)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(2863)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2378)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet