21.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prečo sa mi tá kniha nepáči? Práve preto, že obsahuje aj pravdu. Lebo ak by v nej boli iba biedne lži, kto by sa ňou dal oklamať?

~E. Geibel ~

02.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť600 reakcie0
(Share 189 0)


Téma: Desatoro / 1. prikázanie / Ja som Pán, Boh... / Lk 2,16-21 / Mária je Bohorodička.

Homília

Videli ste už, prosím, Boha? Odvoláte sa na svätého Jána apoštola: „Boha nikto nikdy nevidel" (Jn 1,18). Áno, Boha s veľkým písmenom „B" na začiatku človek na zemi vidieť nemôže, je to jednoducho nemožné. Ale bohov s malým počiatočným písmenom „b" sme už videli. Spomeňme si na tých silákov pod vplyvom alkoholu počas tejto silvestrovskej noci. Stačí, keď má alkoholom zatemnený rozum a už je najsilnejší, čo prejavuje nielen slovami, ale aj skutkami. Už mu nikto a nič nerozkáže! A nielen oni sa cítia bohmi, ale každý, kto pácha hriech, kto vedome a dobrovoľne prestupuje príkaz od Boha, vo svojej pýche stavia sa nad jedného a pravého Boha, prípadne sa mu stáva aspoň rovným partnerom. Raz však aj ten, čo o sebe tvrdil pod vplyvom alkoholu, a nielen pod jeho vplyvom, že je Boh, alebo aspoň rovný Bohu, vytriezvie. Keď to bude ešte počas života tu na zemi, tým lepšie pre neho. Keď sa však ocitne pred Bohom Sudcom, bude už neskoro.
A predsa jednému človeku dávame zvláštny titul. Je to Panna Mária. Prvý deň nového roka ju oslovujeme ako „Bohorodičku".
Dejiny vykúpenia, ako nám ich predstavujú svätopisci, a to tak v Starom, ako aj v Novom zákone, by sme si vedeli veľmi ťažko predstaviť bez Panny Márie. Jej miesto je v dejinách nenahraditeľné. Boh, keď v raji povedal hadovi - diablovi slová: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou" (Gn 3, 15) myslí na Máriu, Matku svojho Syna, ktorá bez prispenia muža porodí Boha, Ježiša Krista, druhú Božskú osobu. Na Máriu sa vzťahujú slová: „Hľa, panna počne a porodí" (Iz 7,14). Dosvedčuje to aj evanjelista Matúš (por. Mt 1, 23). Ježiš v Káne Galilejskej spraví prvý zázrak na príhovor svojej Matky. Mária však nikdy nerobí zázrak. Mária je skutočná „služobnica Pána". Slúži, pomáha, nikdy o sebe nehovorí to, čo nie je. Mária nie je Boh. Mária si neprivlastňuje to, čo patrí jej Synovi. A predsa môžeme Márii pre jej zásluhy, najmä jej súhlas priviesť na svet Božieho Syna, hovoriť Bohorodička.
Keď apoštol Pavol navštívil Atény a prezrel si areopág, kde sa schádzali grécki filozofi a učenci, oslovil ich: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: „Neznámemu bohu". Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem" (Sk 17,22-23). Pavol im začal rozprávať o trojjedinom Bohu podľa náuky Ježiša Krista. Vieme, ako pochodil. Neprijali jeho slová a Pavol apoštol z Atén odišiel bez toho, aby tam hlbšie zapustil korene viery v učenie Ježiša Krista.
Od Sinaja až do konca sveta musí sa každý človek rozhodnúť, či prijme jedného Boha za vrchol svojho života, cieľ svojho života, alebo sa bude klaňať inému bohu. Boh je len jeden, ktorý je „alfa i omega", „začiatok a koniec" všetkého. Jasne viackrát dal najavo, že Boh je len jeden. Tento Boh je stále tak blízko nás, že je s nami až intenzívne spojený. Svätý Patrik to povedal jasne: „Boh je po mojej pravej ruke, ľavej, nado mnou, podo mnou, predo mnou i za mnou, vo mne a ja som v ňom." Boh rešpektuje našu slobodu, náš rozum, a predsa sa presviedčame o tom, že človek plánuje, ale Boh má ešte väčšiu moc a silu. I napriek tomu, že mnoho poznáme, vieme, že len Boh je vševediaci. Človek, aj keď môže ukončiť svoj život, nemá na to právo, pretože si život nedal a nemôže ani vziať. Boh dal mnoho do rúk človeka. Prikázal človeku svet ovládať, riadiť ho, podmaniť si živú i neživú prírodu, ale nesmie o sebe povedať, že je Boh. To však človek povie, veď je slobodný, ale len vtedy, keď je prázdny, to znamená, keď svojho Boha hriechom v sebe zabil. Vtedy je duša prázdna. Nik však a nič nám nedáva takú istotu nebáť sa - ako Boh. Boh nám dáva silu v najťažších chvíľach života, keď sa obrátime k nemu o pomoc, radu, posilu. Veda dnes dosahuje úžasné horizonty, ale nemôže a nikdy nedosiahne Boha. A Boh je zároveň tak úžasne blízko nás, veď nemusíme pozrieť do makrokozmu pomocou gigantických ďalekohľadov, alebo pomocou elektrónkových mikroskopov do hlbín hmoty. Boh nás zároveň učí o tom, že ten, kto verí v neho, ten už tu na zemi prežíva skutočnú predsieň neba. Hľa, aký je rozdiel medzi smrťou veriaceho a neveriaceho človeka. Veriaci, aj keď trpí na zemi, má nádej, vie zniesť svoje utrpenie. Čo ostáva neveriacemu? Rúca sa mu nebo na zemi. Čo ateista? Aj keď hovorí o večnosti hmoty, túži po večnom bytí, jeho vzťah k Bohu je iróniou seba samého.
Mária verila v Boha. Hoci ju voláme aj Sedembolestnou, predsa je nám učiteľkou, že vernosť Bohu sa vypláca.
Kto z nás by nepoznal, čo to znamená „SOS". Volanie o pomoc v krajnej núdzi. A práve Boh nám dal Pannu Máriu, ktorá mu bola ako Otcovi najvernejšou dcérou, Synovi matkou a Duchu Svätému nevestou, ako sprostredkovateľku nášho „SOS", keď voláme k Bohu o pomoc.
Toto si zvlášť uvedomujeme na začiatku nového roka. Pred nami nie je len nový rok so svojimi 12 mesiacmi, 53 týždňami, 365 dňami, 8 760 hodinami či 525 600 minútami, ale aj naše stále, znova a znova opakované rozhodovania, dať Bohu svoje „áno". Úcta k Panne Márii nás vedie k tomu, že nechceme prestúpiť prvý príkaz z Desatora. Nechceme byť bohmi.
Nikde v dejinách nečítame, žeby niekomu viera v jedného Boha mala poslúžiť k povyšovaniu, dokonca k siahnutiu inému a iným na to najcennejšie, život. A predsa sme ich mali a máme aj dnes. Chceme nového Hitlera, Stalina a ďalších, ktorí sa nezastavili a dokázali poslať na smrť milióny ľudí! A predsa aj dnes túžia po takejto moci.
Je správne, že si uvedomujeme, že Boh je len jeden a ten, ktorý nás a nám odmení každý prejav lásky v akejkoľvek podobe a forme. Neostane nič a nikomu dlžný. Aké úžasné je mať úctu k Bohu, plniť jeho vôľu, zachovávať jeho slová, a tak sa tešiť, že sa raz s týmto Bohom, ako odmenou, stretneme vo večnosti. Panna Mária je nám preto v prvý deň nového roka skutočný vzor a príklad.
Mnohí zle prežili poslednú noc minulého roka. Prežili ju v hriechu. Hriech im poplietol myseľ. My v tomto novom roku chceme s čistou mysľou a srdcom zostať i naďalej verní Bohu, a to na príhovor Panny Márie Bohorodičky.


26.01.2010 | Čítanosť(1050)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet