19.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Oslňujúca krása slobody nie je v tom, že nás oslobodzuje od niečoho, ale pre niečo. Pre to, aby sme milovali a boli milovaní. Peklo je samota toho, kto si absurdne chcel postačiť sám.”

~ABBÉ PIERRE~

02.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť937 reakcie0
(Share 236 0)


Téma: Úvod do Desatora./ Mk 1,1-8 / Desatoro nás pripravuje na stretnutie s Pánom.

Homília

Vieme, že ľudstvo sa delí podľa rôznych kategórií. podľa farby pleti, kontinentov, národností, jazykov, kultúr a tiež aj podľa prístupu k hodnotám. Tak sa hovorí o optimistoch, ktorí všetko vidia dokonalé, najlepšie a bezvadné a o pesimistoch, ktorí sú ich opak. Títo vidia všetko nedobré a nedokonalé. Tretia skupina sú realisti. Títo sú vo svojich pohľadoch a úsudkoch triezvi. Nenamýšľajú si, že je všetko na svete práve najlepšie, ale rozhodne však tvrdia, že ani nie najhoršie. Sú akýmsi stredom.
Aj my sme v tomto svete jeho členmi. To neznamená, že chceme byť v strede. V zachovávaní príkazov Desatora sa však chceme držať slov Pána Ježiša: „Vaša reč nech je áno-áno, nie-nie" (Mt 5,37). A k správnemu prístupu k Božím veciam nás povzbudzuje Ján Krstiteľ v dnešnom evanjeliu slovami: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!" (Mk 1,3) Pred týždňom sme si pripomenuli, že podľa slov Pána Ježiša Cirkev je strážkyňou Božieho učenia. Dnešné evanjelium nám vysvetľuje našu povinnosť prijať Božie učenie. Ján Krstiteľ, ktorý je predchodcom Pána Ježiša, upozorňuje textom proroka Izaiáša -„Pripravte cestu Pánovi" (Mk 1,3) - na vážnu skutočnosť. K Bohu sa ide rovnou cestou. Teda pod slovami „vyrovnajte chodníky" sa rozumie zriecť sa hriechu, alebo verne zachovávať všetko, čo Boh prikázal.
Tak Ján Krstiteľ, ako aj všetci jeho súčasníci vedeli, že sú povinní zachovávať Desatoro. Ján však vidí a vie, že národ obchádza, nezachováva, nerešpektuje vôľu Boha. Ján svojím tvrdým životom stáva sa výkričníkom pre ľahostajných, ktorí prestupovali Boží zákon. Ján hlása krst pokánia na odpustenie hriechov. To je nová šanca pre národ: vrátiť sa späť k Bohu a k Zákonu. Jánova výzva pre národ je účinná. Marek poznamenáva: „Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania" ( Mk 1,5).
Advent, ktorý prežívame, už nie je pre nás historický. Ten sa príchodom Mesiáša na svet skončil. Dnešný liturgický advent je nielen memento, aby sme si spomenuli na chvíľu narodenia Pána Ježiša, ale v tomto čase si máme uvedomiť svoj životný advent. Pred každým z nás je chvíľa, keď sa stretneme s Ježišom, naším Sudcom. Je v našich silách, aby sme svoju životnú cestu pred týmto stretnutím, podľa hlasu Jána na púšti, urobili rovnou. To okrem iného znamená, aby sme zachovali Desatoro. Aj keď si dnes nepovieme, že sme najhorší, ale nepovieme si ani, že sme najlepší. Každý z nás pozná svoj stav duše, čiže cestu. Je teraz vhodný čas a ponúka sa nám aj milosť Desatoro ešte viac prijať a uviesť do praxe života. Musíme zvážiť svoje správanie, postoje a názory, čo je dobré a čo je zlé.
Mohli sme počuť alebo vidieť, ako k lietadlu do Ženevy z Brazílskeho Sao Paulo prichádza pancierové auto. Vystupuje z neho skupina silne ozbrojených strážcov. Pozorne sprevádzajú muža, ktorý opatrne prenáša z auta do lietadla malý balík. Obsahuje vari zlato, platinu, diamanty či perly, keď sa ho ani z osádky lietadla nikto nesmie dotknúť? Nie. V balíku je presne 650 gramov veľmi nebezpečného prudkého jedu, odobraného z hada, ktorý má meno Bothrops jararaca lancelota. Švajčiarsky farmaceutický závod z tohto jedu vyrába vzácny a drahý liek proti trombóze, a preto si ho pravidelne objednáva.
Pýtajme sa teraz seba: Je zlý ten hadí jed, ktorý môže zapríčiniť náhlu smrť človeka? Ale môžeme aj povedať, že je dobrý, veď sa z neho vyrobí liek na záchranu mnohých ľudí.
Alebo iné prirovnanie. Máte zlého psa, ktorý vám slúži ako strážca pred zlodejmi. Je ten pes zlý, keď vám stráži majetok? Je zlý nôž? Sú zlé peniaze? Je zlý alkohol? Atóm? Povieme, že vec sama o sebe nie je zlá, pretože môžeme ju použiť aj na dosiahnutie dobra. Každá vec môže byť aj užitočná. V pyramídovej koncepcii všetkých bytí, ktoré existujú, štruktúra sveta sa zdvíha z pevnej a široko rozloženej základne, potom sa po stupňoch zužuje a napokon vrcholí v jednom jedinom bode. A všetko tvorstvo na svete je tak zákonite a múdro usporiadané, aby vždy nižšie a menej dokonalé slúžilo vyššiemu a dokonalejšiemu. To znamená, že keď všetko, čo je na tomto svete, je vždy presne tam, kde má byť a keď každé bytie plní svoje prirodzené poslanie, alebo svoje určené a zverené úlohy, potom vzťahy medzi všetkými tvormi a vecami na zemi predstavujú takú nádhernú zosúladenosť, že až udivuje svojou krásou, účelnosťou a dokonalosťou. Vtedy je všetko na svete dobré a svet oslavuje a zvelebuje Boha, jeho múdrosť, jeho dobrotu, jeho lásku.
A či je vari možné, aby sa tieto vzťahy, ktoré stvoril Boh, narušili? V Knihe Genezis čítame: „A Boh videl, že je to dobré" (Gn 1,22). A predsa Ján nás upozorňuje a vyzýva k náprave. Človek, keď spáchal hriech, postavil sa proti Bohu. Boh však nezanevrel na človeka. Dal mu okrem iných darov aj Desatoro. Boh ponechal človeku i naďalej rozum a slobodnú vôľu, a preto človek si je sám strojcom šťastia. A Desatoro zohráva vážnu úlohu v pláne spásy človeka. MY
Uvedomujeme si, že dnes Boh čaká na našu odpoveď. Naše dnešné rozhodnutie môže byť rozhodnutím na celú večnosť. Prijať celkom bez výhrady Desatoro a mať veľkú nádej, alebo Desatorom pohŕdnuť a rovnako čakať zaslúžený trest. Inej cesty niet.
Veľkým povzbudením sú nám svätci týchto dní. Svätý Mikuláš z Mýry, podľa starej cirkevnej tradície, svojou štedrosťou zachránil tri chudobné dievčatá od hriechu, keď si svojím telom mali zarobiť na veno. Hľa, to je pomoc v zachovaní šiesteho príkazu z Desatora.
Sv. Ambróz - ako biskup v Miláne - nedovolí cisárovi Teodóziovi vstúpiť do chrámu, kým neurobí pokánie za bezprávne a verejné vraždenie. Povedal pravdu do očí. Nebál sa, a tak zdôraznil zachovávanie piateho príkazu z Desatora. Takto tiež otvoril oči aj bludárovi Augustínovi, ktorý nezachováva Desatoro. Má nemanželské dieťa, nežije usporiadaným životom, a tak prestupuje viaceré príkazy z Desatora. Vieme, že pod vplyvom kázní Ambróza, Augustín zvolá: „Keď ten, keď onen, prečo to nedokážeš ty, Augustín?!" Keď to dokázal Augustín a mnohí ďalší, keď nás k tomu vyzýva aj Ján Krstiteľ, je správne, že si každý z nás tu povieme: Pane, aj my sa chceme na stretnutie s tebou počas svojho ďalšieho života pripravovať zachovávaním Desatora. Uvedomujeme si, že keď zachováme Boží zákon, plníme vôľu Boha a plníme aj slová Jána Krstiteľa.
Prestupovanie Desatora spôsobuje zákonite škodu duši človeka a taktiež aj ujmu na hmotných dobrách. Cítime, že každý hriech, ktorým sa prestupuje Desatoro, človeka ochudobňuje. Keď sa jedná o hriech, nemožno hovoriť o strednej alebo o zlatej ceste. Tu si uvedomujeme, že keď splníme Jánove slová a tiež zachováme Desatoro, vyhneme sa sklamaniu. Ján bol pre mnohých ľudí bláznom. Bol oblečený do šiat z ťavej srsti a pokrmom mu bol poľný med. Vieme, že aj viacerí ľudia, ktorí sa snažia popierať Desatoro v sebe a vo svojom okolí, pozerajú sa na tých druhých ako na bláznov. Nestretli ste sa s tým už aj vy? Či ste neboli svedkom poznámky: - Pred ním si musíte dávať pozor na ústa! On je svätuškár... A vy pritom len zachovávate druhý príkaz z Desatora. Nechceli ste ísť s partiou na žúr, pretože ste vedeli, ako sa to skončí a už vás nazvali trhačom partie. Nepáči sa im, keď ich upozorníte na účasť na nedeľnej svätej omši, alebo vianočnej spovedi. Keď sa ohradíte na neslušné vystupovanie, nečisté a urážlivé fotografie, plagáty, hovoria o vás, že ste nemoderní, nemáte pochopenie pre krásu a podobne. A vy len rešpektujete Desatoro. Aj keď je dnes ťažko zachovať Desatoro, my ho chceme zachovať. Uvedomili sme si, že sa to vyplatí. ADE
Desatoro preto platí pre všetkých ľudí na svete. Pre veriacich aj neveriacich. A dnešný moderný kresťan je realista. Preto sa modlime, aby sme vytrvali v zachovávaní Desatora a odmena nás neminie.


26.01.2010 | Čítanosť(1038)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet