25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Jednoduchosť srdca vzbudzuje smäd po absolútne. To znamená, že nás upriamuje na absolútno, i keď žijeme vo svete, do ktorého nás Boh postavil. Neutekáme pritom pred protivenstvami ani pred hranicami našej prirodzenosti a povahy, len zostávame zameraní na absolútno. Všetko usporadúvame podľa toho, čo stanovil Boh.”

~PHILIPPE MADRE~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť999 reakcie0
(Share 321 0)


Téma: Presvätá Bohorodička

Myšlienky... 334/2001

       „Celá krásna, si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“ Slová tejto známej mariánskej piesne, ktoré sú prevzaté zo starozákonnej knihy Veľpieseň, sa veľmi často ozývajú v našich chrámoch na oslavu našej nebeskej Matky.
      A naozaj z jej krásy dosiaľ nič neubudlo. Naopak, pokračujeme v jej oslave, spievame o nej piesne vďačnosti Bohu za to, že vložil do Panny Márie taký pekný ideál cností. „Je to nové nebo a Boží trón, vzor čistoty, čo zvestuje radosť celému svetu, ochrankyňa nášho života...“ (Z veľkej večierne sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky).
      V jednej rodine prezerajú deti rodinný album. Posudzujú a hľadajú chybu na každom. Strýko nemá vlasy, babička má staromódny čepiec, otec je prísny... Potom chvíľu pozerajú nový obraz – obraz matky. Naraz všetci zvolajú: Naša mamička je zlatá! Pri pohľade na matku umĺkol detský rozum. Tu nehľadali chybu. Prebudilo sa detské srdce lásky a prehovorilo.
      Tento obraz zo všedného života nám mnoho hovorí a môžeme ho aplikovať aj na našu nebeskú Matku. Hovorí o jej kráse, čistote a dobrote, na ktorej naozaj niet nijakej škvrny.
      Sv. Bernadeta mala šťastie vidieť preblahoslavenú Pannu častejšie. V súvislosti s tým raz povedala: „Keď ju človek raz videl, nemôže už nič milovať na tejto zemi. Rád by umrel, aby ju mohol znovu vidieť.“
      Sväté písmo o Panne Márií hovorí veľmi málo. Evanjelia sú príležitostné správy. Hovoria mnoho, ale vôbec nám podrobne neopisujú Kristov život, ani jeho matky. Napriek tomu vieme dosť a naša obrazotvornosť nám pritom pomáha, aby sme dokázali predstaviť si to podstatné o živote presvätej Panny Márie, aby sme ju mohli pozorovať v celej jej svätosti, duševnej kráse a veľkosti. „Prečo sa aj uctieva ako najvynikajúcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a láske, a katolícka cirkev poučená Svätým Duchom, jej preukazuje detinskú oddanosť a lásku ako vrelemilovanej matke“ (Lum. gent., 53).
      Panna Mária sa takto pre nás stala ideálom čistoty. Vystúpila do mravnej výšky, priblížila sa k Božiemu prestolu, ako matka nášho Boha. Je naozaj tou „ľaliou“, tým „nevädnúcim kvetom ľúbeznej vône“, ktorým ožiaruje kresťanský svet.
      Americký básnik a prozaik H. W. Longfellow ďakoval Bohu za Pannu Máriu takto: „Keby nám naše náboženstvo nebolo dalo nič iného ako teba, vzor materskosti a ženskosti, vznešené srdce, teba dobrú a mocnú, nekonečne trpezlivú a pokojnú, vernú, láskavú a čistú, stačilo by to a bol by to pre nás dôkaz, že naša viera je pravá a správna...“
      Milovať Pannu Máriu, znamená milovať a nasledovať jej čnosti. V jej živote je stále niečo, v čom ju môžeme nasledovať a učiť sa. Predovšetkým aby nás naučila opovrhovať hriechom a byť cnostní podľa jej vznešeného príkladu.
       „Celá krásna si bez škvrny – dedičného hriechu, viny – pros u Syna za nás v smútku, - keď v nás znie hlas zlého skutku.“ Pretože „je tisíc ráz potvrdená skutočnosť, že ľudia, malí i veľkí, nevzdelaní a vedci, ľudia studenej rozvahy a ľudia horúcich citov, našli a nachádzajú ešte stále cestu k Bohu skrze Pannu Máriu...“ (K širším obzorom).
       „Mária, nevädnúci kvet ľúbeznej vône, raduj sa a spas v teba dúfajúcich“ (Moleben k presvätej Bohorodičke).
20.09.2005 | Čítanosť(1618)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1343)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet