21.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nekonečná Inteligencia riadi svet. Čím viac pozorujem, tým viac vidím túto Inteligenciu, ktorá sa skrýva za tajomstvami vecí. Viem, že sa mi budú preto posmievať, na tom však nezáleží. Skôr mi môžu odrať kožu, ako vyrvať vieru v Boha... Boh? Nielenže v neho verím, ja ho vidím.

~Fabre~

28.11.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť996 reakcie0
(Share 200 0)


Téma: Spása je aj v našich rukách / Lk 13, 22-30

Archív

Na jednom námestí v Indii raz kázal svojský misionár a opisoval, ako to bude, keď Kristus zasa príde a nastane súd. Keď rozprával, že Kristov príchod budú oznamovať anjeli s trúbami, ozval sa mocný hlas trúby. Prítomní sa preľakli. Prvé, čo im napadlo, bolo, že Kristus už prichádza. Niektorým začali padať slzy. Uspokojili sa až vtedy, keď zbadali, že to zatrúbil akýsi chlapec. Ten sa práve vracal z cvičenia miestnej dychovej hudby, a keď počul misionára, že hovorí o anjeloch a trúbení, nuž zatrúbil.
Koľko ľudí bude spasených a koľko zatratených? Otázky spásy si človek kladie odvtedy, ako si pýchou zavrel bránu neba. Neistota ho sužuje, a ak sa v pokore neobráti na svojho nebeského Otca, upadá do zúfalstva. S otázkou „Pane, je málo tých, čo budú spasení?” (Lk 13, 23) sa stretol aj Ježiš. Odpovedí optimistických i pesimistických je aj dnes dosť. Kto sa za nimi skrýva? Ježiš sa priamej odpovedi vyhol. No aj to je odpoveď. Pre nás nie je dôležitý počet, ale uvedomenie si, že sami sa máme pričiniť o to, aby sme boli spasení. Nestačí, aby sme boli pokrstení či zapísaní v matrike. Sv. Pavol, apoštol, nám hovorí: „Vy, bratia, neochabujte v konaní dobra” (2 Sol 3, 13), a tak nás optimisticky inšpiruje, keď si uvedomujeme Ježišove slová: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou... Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť” (Lk 13, 24). Nebuďme ľahkovážni k pozvaniu od Boha. Staňme sa adresátmi Ježišových slov. V tejto chvíli sa rozhodujeme, teraz ide o našu spásu. Teraz je čas zhodiť zo svojich pliec a vyložiť zo svojho srdca všetko, čo nám bráni prejsť „tesnou bránou”. Oľutujme svoju pýchu, zohnime kolená, vyčistime si srdcia, vrecká i pokladnice od toho, čo prekáža plneniu Božej vôle.
Kresťanstvo je život a život sa nikdy nezastavuje. Ak nepostupujeme, isto ustupujeme. Kresťan celý život vystupuje na končiar, ktorý však dosiahne až vo večnosti. Preto budú v Božom kráľovstve prekvapenia. Kto prijíma evanjelium, ide strmou cestou, stále prechádza „tesnou bránou”. Každý z nás si musí vybojovať Božie kráľovstvo sám. Pravda je, že si máme navzájom pomáhať. Pravdivý príklad, kresťanský vzor života má svoju silu a opodstatnenie.
Práca spojená s vierou a entuziazmom bola devízou svätcov. Bez námahy a práce na sebe niet spasenia. Zaželajme si navzájom radostnú spoluprácu v Duchu Svätom na spáse duší.

(Katolícke noviny 2004)

19.10.2006 | Čítanosť(644)
Téma: Hriech / Spása
25.06.2003 | Čítanosť(575)
Téma: Spása
12.06.2003 | Čítanosť(2691)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2443)
Lk 13, 18-21
12.06.2003 | Čítanosť(2223)
Lk 13, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet