19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Výkony zamerané na vonkajšiu formu sa môžu stať osudnou príležitosťou na duchovný pád, a to viac ako zjavné hriechy.

~LEONARD SCUPOLI~

28.11.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1141 reakcie0
(Share 260 0)


Téma: V Duchu Svätom / Jn 20, 19-23

Archív

Stalo sa zvykom umiestniť na Turíce do kostola brezu. Pohľad na brezu s množstvom lístkov nám má pripomenúť, že skôr spočítame listy ako všetky dobrodenia, ktorých sa nám v živote dostáva od Ducha Svätého. Sedem darov Ducha Svätého vymenovať vieme, ale rovnako si máme pripomenúť milosti, prejavy lásky, požehnania, ktorými nás Duch Svätý obdarúva.
Kardinál John Newman prirovnal Cirkev k vitráži. Kto pozerá na vitrážové okno zvonka, čiže zo svetla do tmy, vidí len obrysy okna. Krásu okna, farby, postavy, umelecké stvárnenie a zručnosť majstrov nevidí. Kto chce vidieť krásu vitráže, musí vojsť dovnútra. Keď pozerá z tmy na vitráž smerom do svetla, vidí jej krásu. Týmto prirovnaním si môžeme pripomenúť známe veci v spojení s Duchom Svätým. Kto pozerá na Cirkev očami zvonka, len ako na ľudský prvok, nemôže Cirkev vidieť správne. Osvojme si pohľad metropolitu Ignatia z Latakie, ktorý to vyjadril slovami: „V Cirkvi bez Ducha Svätého je Boh ďaleko, Kristus minulosťou, evanjelium mŕtvou literou, Cirkev iba organizáciou, úrad vládnutím, činnosť propagandou, kult oživovaním spomienok a kresťanské správanie morálkou neslobodných ľudí.” Sv. Róbert Bellarmín napísal takúto definíciu Cirkvi: „Cirkev je zoskupenie ľudí, ktorí sú zjednotení vo vyznávaní tej istej viery a zúčastňujú sa na tých istých sviatostiach, dávajú sa viesť na to ustanovenými pastiermi a predovšetkým nástupcom Petra, apoštola - biskupom Ríma a celého sveta.”
Pri týchto slovách si uvedomujeme významný okamih Cirkvi, jej založenie. Tak ako sa založenie Cirkvi nestalo naraz, ale Ježiš ju zakladal postupne, ani prijatie Ducha Svätého nie je jednorazovou záležitosťou. Uvedomujeme si, že Duch Svätý bude riadiť Cirkev až do konca čias. Duch Svätý riadil apoštolov a ten istý Duch Svätý koná a chce konať aj cez nás. To predpokladá, že budeme žiť bez hriechu, aby sme mohli počúvať Boží hlas v nás, ale aj v Učiteľskom úrade Cirkvi. Duch Svätý nie je čosi statické, ale naopak, je živý, dynamický, rastie a mohutnie. On nás nabáda budovať pokoj, šíriť lásku, dávať nádej, liečiť rany po hriechoch. Učí nás znova a znova sa modliť, rozprávať sa s Bohom. Ale tiež sa chce modliť v nás. Vo vzťahu k bratom a sestrám sa Duch Svätý prejavuje našou činnosťou, akou je ochota, úprimnosť, spravodlivosť... V týchto skutkoch v nás pôsobí. Je správne, že nechceme mlčať, ale zvnútra svojho srdca nahlas voláme: „Príď, Duchu Svätý, a naplň nás svojimi darmi!”
Blahoslavený pápež Ján XXIII., keď sa pred smrťou lúčil s biskupom, ktorý ho učil po anglicky, povedal: „Odchádzam tam, kde jestvuje iba jedna reč, reč lásky.” Nech aj nás riadi Duch Svätý, nech nás vedie k cieľu, kde budeme večne žiť lásku.

(Katolícke noviny 2004)

12.06.2003 | Čítanosť(2245)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2196)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2131)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet