20.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Radosť je najlepšou vizitkou kresťana. Nič tak neveriaceho nezneistí ako ona. A naopak, tí veriaci, ktorí strašia okolie smutnou tvárou, vyvolávajú dojem, že kresťanstvo je náboženstvom amputácie a vysýchania ľudskosti

~R. Plus .~

28.11.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1059 reakcie0
(Share 209 0)


Téma: O pokoji / Jn 20, 19-31

Archív

Katechétka položila deťom otázku: „Ktoré prvé slovo po zmŕtvychvstaní povedal Ježiš učeníkom?” Zodvihli sa viaceré ruky a odpoveď bola správna: „Pokoj vám!” (Jn 20, 19). O pokoji je aj správa anjelov betlehemským pastierom „Nebojte sa” (Lk 2, 10), ktoré zároveň so spevom „Sláva Bohu na výsostiach” zdôraznili želanie „a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle” (Lk 2, 14). Už v Starom zákone prorok Izaiáš predstavuje Mesiáša ako Knieža pokoja. Slovo „pokoj” je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich v Písme. Všetci vieme prečo.
Akým slovom by sme mohli charakterizovať naše časy? Súhlasíte so mnou, že je to nepokoj? Žijeme v epoche strachu. Človek sa bojí sám seba. Bojí sa iných ľudí. Je veľa najrozmanitejších ľudských obáv a veľa ich príčin. Najmä strach o budúcnosť a strach pred smrťou.
Ježiš po zmŕtvychvstaní apoštolom trikrát pripomenul: „Pokoj vám!” Ježiš si neželá nepokoj. Vyzýva nás, aby sme do neho vložili celú svoju nádej. Odpusť, Tomáš, že sme ti dali prívlastok „neveriaci”, a vďaka ti, že si vyriekol podmieňujúce slová: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím” (Jn 20, 25). Prečo? Lebo sme vďační za Ježišove slová „Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili” (Jn 20, 29), ktoré vyriekol, aby teba, Tomáš, i nás upevnil vo viere.
Kto dáva veriacim silu znášať utrpenia, choroby a skúšky? Ježišova blízkosť a jeho slová: „Pokoj vám!”
Chce niekto tvrdiť, že hriech, nepokoj viac obohatia svet i jednotlivca ako pokoj? Slová pokój - Friede - peace - pace - paix - shalom - mir - mier je potrebné spojiť s tým, čo môže dať jedine zmŕtvychvstalý Ježiš. Keď sa nás zmocňuje nepokoj, keď pociťujeme pokušenie na hriech, keď zabúdame na hlavný príkaz lásky, zadívajme sa na Kristove rany. Ponechal si ich aj na oslávenom tele.
Ak budeme žiť so Zmŕtvychvstalým, prestaneme sa báť. Začnime žiť nový život, kde bude dominantný Kristov pokoj. Dovoľme, aby tento pokoj naplnil a obnovil vnútro každého z nás, našu rodinu i celý svet.
Chráňme si svoje hmotné i duchovné bohatstvo. Je správne brániť si to, čo nám právom patrí. Vieme, že život v pokoji je bohatstvom jednotlivca i všetkých ľudí dobrej vôle. Postavme sa preto k idei pokoja zodpovedne.

(Katolícke noviny 2004)

12.06.2003 | Čítanosť(2161)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2099)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2042)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet