10.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Na celom svete niet ničoho, čo by sa dalo veľkosťou porovnať s premenou, ktorú spôsobuje v človeku milosť: hŕstka prachu zo zeme je povýšená až k účasti na Božej prirodzenosti a k prijímaniu Božej adopcie v Kristovi.

~A. del Portillo ~

28.11.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť963 reakcie0
(Share 241 0)


Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus - naša istota / Jn 20, 1-9

Archív

Zamyslime sa nad dvoma rozdielnymi náhrobnými nápismi. Prvý: „V pochybnosti som žil, v neistote umieram a neviem, kam sa uberám.” Druhý: „Uveril som v zmŕtvychvstalého Ježiša a podľa toho som žil. Ježiš je moja nádej.”
Veľká noc, to je víťazný Kristus. Vrcholom nášho kréda sú slová: Verím „vo vzkriesenie tela a v život večný”. Tak ako vstal Kristus z mŕtvych, aj my vstaneme k večnému životu. Znamená to, že po vzkriesení nebude žiť iba naša nesmrteľná duša, ale budeme pokračovať v novom živote i v oslávenom tele. To je podstata našej viery. Vo veľkonočné ráno sa rodí nádej, že veľkopiatočné mraky sa rozplynú a zmŕtvychvstalý Ježiš zostane naším svetlom, pravdou, istotou. Sv. Pavol preto píše Korinťanom: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera” (1 Kor 15, 14).
Často sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti veriť vo vzkriesenie. Nie sú to zlí ani zlomyseľní ľudia. Do krízy viery sa môže dostať aj ten, kto sa snaží praktizovať svoju vieru. Počúvame: „Modlím sa, chodím do kostola, párkrát do roka k sviatostiam i Bibliu čítam...” Za čias Pána Ježiša farizeji verili vo vzkriesenie, ale saduceji vo vzkriesenie neverili. A Ježiš saducejom vysvetľuje vzkriesenie i vtedy, keď zaútočia vymyslenou udalosťou o žene, ktorú mali siedmi bratia za manželku, a pýtali sa Ježiša, ktorému bude patriť žena pri vzkriesení (porov. Mk 12, 18-27).
Ježiš dáva odpoveď, že viera v zmŕtvychvstanie spočíva na viere v Boha. Veľkonočná nedeľa je najväčším sviatkom Cirkvi a každú nedeľu si túto radosť prehlbujeme, pretože u zmŕtvychvstalého Ježiša nachádzame istotu večného života.
Aj dnes posiela Kristus ľudí ako Máriu Magdalénu, Máriu Jakubovu a Salome, aby po osobnom zážitku viery zvestovali iným radostnú zvesť o jeho zmŕtvychvstaní. Aj dnes sa máme naučiť ponáhľať sa ako apoštoli Peter a Ján, aby sme sa upevnili vo viere v Ježišovo zmŕtvychvstanie. Aj dnes sa máme naučiť počúvať, pýtať sa, otvárať sa učeniu Cirkvi, ako to urobili v tú nedeľu učeníci zo strachu odchádzajúci z Jeruzalema do Emauz. Aj dnes spolupracujme s Božou milosťou ako apoštoli Tomáš a Pavol. Ježiš sa dáva poznať aj nám. Je našou istotou dnes a pre večný život. Verím, Pane.

(Katolícke noviny 2004)

12.06.2003 | Čítanosť(2172)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2118)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2055)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet