11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Dúfať, znamená veriť v dobrodružstvo lásky, mať dôveru k ľuďom, urobiť skok do neznáma a prenechať sa celkom Bohu.

~Dom Helder Camara ~

28.11.2006 - Miron
čítanosť1040 reakcie0
(Share 250 0)


Téma: Zodpovednosť navzájom / Lk 15, 1-3. 11-32

Archív

Prečo pri hriechoch blížnych cítime výčitky svedomia aj my? Prečo očakávame od iných, aby sa napravili? Lebo ich máme radi a chceme, aby boli spasení. Je však namieste túžiť i po vlastnom zdokonalení, obrátení a po spáse.
Svätiteľ mi pri kňazskej vysviacke povedal: „Pamätaj, že do neba nepôjdeš sám. Pôjdu s tebou aj tvoji veriaci. Pamätaj, že ani do pekla nepôjdeš sám. Pôjdu s tebou aj tvoji veriaci.” Raz som pri kázni položil rečnícku otázku: „Kto z vás chce ísť so mnou do pekla?” A nečakane zaznelo niekoľko spontánnych odpovedí: „Nie! Do pekla nie!”
Je požehnaním mať vedľa seba ľudí, ktorí pracujú nielen na svojej spáse, ale ktorým nie je ľahostajná ani spása iných. Je to výzva konať podobne. Ako v podobenstve o márnotratnom synovi z dnešného evanjelia.
Človek musí pre svoj hriech spoznať až horkosť a dno svojho pádu. Boh je však dobrý. „Boh je láska” (1 Jn 4, 16). Otec z evanjelia sa pozerá do diaľky, smúti, ale dáva nádej. Dvere jeho srdca sa nezavreli a náruč ostala otvorená. Otec čaká. Je to milosť a dar, keď si človek uvedomí, čo stratil, čo mal v otcovom dome. Chce a túži opäť žiť. Prvý krok späť je najťažší. Ozýva sa svedomie spolu s obavami, či ho otec prijme aspoň za sluhu do svojho domu; či mu odpustí, či sa aspoň pozrie na neho? Predsa sa však ponáhľa. V srdci zostala spomienka na dobrého otca. Verí, že ho prijme. A otec? Jeho správanie je skutočne otcovské. Podobenstvo o márnotratnom synovi možno nazvať aj podobenstvom o najlepšom Otcovi. Ďakujme Ježišovi, že nám takto predstavil svojho a nášho nebeského Otca.
V našom národe je veľa nezáujmu jedného voči druhému. Hriech nás nielen rozdeľuje, ale aj vzďaľuje od seba. Ak chceme hodnotne prežiť sviatky zmŕtvychvstania Pána Ježiša, mali by sme sa správať opačne ako brat márnotratníka, ktorý bol stále s otcom. Tešme sa, keď vidíme pristupovať k sviatosti zmierenia čo najviac bratov a sestier a medzi nimi azda i tých, ktorí roky na to nemali dostatok síl alebo odvahy. Modlime sa, aby mali dôveru v Božie milosrdenstvo. Boh je skutočne najlepší Otec! On miluje každé svoje dieťa - márnotratných synov i tých, ktorí pri ňom vytrvali stále. Či takýto pôstny čas nie je krásny?
Ak sme podobní bratovi márnotratného syna, navštívme svojho brata skôr, než pristúpime k veľkonočnej sviatosti zmierenia. Keď chceme, aby nám bol Boh milosrdný, preukážme si milosrdenstvo navzájom.

(Katolícke noviny 2004)

12.06.2003 | Čítanosť(2368)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(1921)
Lk 15, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet