24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Majte trpezlivosť s cirkvou. Je vždy spoločenstvom slabých a hriešnych ľudí. Ale práve táto skutočnosť je pre nás šťastím. Do cirkvi dokonalých by sotva koho z nás prijali.

~Ján Pavol II.~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1320 reakcie0
(Share 251 0)


Téma: Milosrdenstvo / Lk 1, 50

Myšlienky... 324/2001

      Veľký francúzsky dominikánsky kazateľ a misionár Lacordaire, ktorý kázal takmer vo všetkých chrámoch Normandie, ležal na smrteľnej posteli. Tu ho obklopili mnohí známi a priatelia, aby ho potešili. Jeho predstavený však videl, že niečím trpí, že ho niečo trápi. Keď sa ho opýtal na príčinu, veľký kazateľ odpovedal: „Smrti sa nebojím, veď som o nej toľko kázal, a viem preto, že zákonu smrti sa ani ja nevyhnem. Aj to ma uspokojuje, že z Božej milosti som mohol kázať Božie slovo z toľkých kazateľníc rodného Francúzska. Jedno si však vyčítam: tak málo som hovoril o Božom milosrdenstve...“
      Na túto myšlienku – viac hovoriť o dobrotivom a milosrdnom Bohu – sa akosi často i v minulosti zabúdalo. Akosi aj kazatelia niekedy viac hovorili o Božom treste, o pekle, než o Božom milosrdenstve.
      Božie milosrdenstvo je tá Božia vlastnosť, ktorú najviac obdivujeme a o ktorej zvlášť dnes musíme viac hovoriť. Hovoriť o tom, že Boh je nekonečne dobrý a milosrdný ku každému, kto chce dobre, a že naveky budú platiť slová: Kto k Bohu urobí jeden krok, tomu Boh vyjde v ústrety sto krokov.
      Božiu lásku pekne zobrazil Ježiš Kristus v podobenstve o márnotratnom synovi. Jeho staručký otec iste dlho čakal na návrat svojho syna, čo sv. Lukáš zapísal: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto...“ (Lk 15, 20). Pravdepodobne čakal každý deň pred svojím domom. Vedel, ako to skončí. Keď ho jedného dňa uvidel – iste bol otrhaný, schudnutý a možno aj špinavý – ale spoznal ho. „...bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lk 15, 20). Z jeho návratu sa raduje on i celý dom.
      Toto podobenstvo je jedno z najkrajších, aké povedal Ježiš. To preto, že nikto nedokázal lepšie opísať cestu hriešnika k Bohu. Každá spoveď, ktorá je dobre vykonaná, je opakovaním návratu márnotratného syna do otcovho domu. Toto podobenstvo dáva nádej aj tomu najväčšiemu hriešnikovi, že ho nebeský Otec prijme a odpustí mu všetko, ak sa obráti a začne nový život.
      O dobrom a milosrdnom Bohu čítame na mnohých miestach Starého zákona. Tak napr., keď Mojžiš vystúpil na vrch Sinaj, aby prijal od Pána Desatoro, že za ten čas si izraelský národ urobil zlaté teľa a klaňal sa mu. Boh skrze Mojžiša oznamuje prísny trest, pretože veľmi rýchlo odbočil z cesty, ktorú mu určil. Ale Mojžiš prosí za svoj ľud. Pane „spomeň si na Abraháma, Izáka a Izraela, služobníkov svojich, ktorým si prisahal na seba samého a prisľúbil: „Rozmnožím potomstvo vaše ako hviezdy na nebi...“ A Pán uľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud (Ex 332, 13-14).
      Poučme sa na týchto slovách, ktoré hovoria o veľkom Božom milosrdenstve: Aj keby na tomto svete zvíťazilo bezprávie, i keby si dnešné ľudstvo pre svoje hriechy zaslúžilo novú „potopu“, utiekajme sa k Otcovej láske. Ľudská láska má veľkú moc, ale moc Božej lásky je nesmierne veľká! Ctihodný Nifont, biskup Konštancie na Cypre, napísal slová, ktoré sú napísané životom, a ktoré sú posilňujúce pre nás všetkých: „Niet hriechu, ktorý by premohol Božie milosrdenstvo.“ Pre Krista Ukrižovaného, pre jeho rany na kríži, vyprosujme Božie milosrdenstvo pre seba a pre dnešné pokolenie. Túto istotu čerpáme z Kristových slov: „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene... Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím“ (Jn 14, 13-14).
      Panna Mária v priebehu dejín niekoľkokrát oznámila svetu, že ak sa ľudia neobrátia k Bohu a jej synovi, že zahynú. Jej slová treba brať vážne. „Máme milosrdenstvo u Boha“, hovorí sv. Augustín. Musíme sa obrátiť všetci, ak chceme dojsť u Boha milosrdenstva. Treba sa nám vrátiť na cestu pokánia, na cestu spásy, na cestu návratu do Otcovho domu. V mene Krista Ukrižovaného prosme, aby sa nám i v tomto úseku dejín prejavila na nás Božia láska, ktorú Boh má. O to prosme na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, ktorá jeho milosrdenstvo „z pokolenia na pokolenie“ nepretržito hlása (Lk 1, 50).
25.06.2003 | Čítanosť(1147)
Téma: Milosrdenstvo
20.10.2004 | Čítanosť(1017)
Téma: Milosrdenstvo / Odpustenie
25.06.2003 | Čítanosť(896)
Téma: Milosrdenstvo
12.06.2003 | Čítanosť(2925)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2696)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2677)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet