25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keď Kristus prišiel na svet, priniesol nám poznanie Boha. Keď prichádza do nášho vnútra ako pokrm, zjavuje nám skryté veci, nebo. Keď prijímam Krista, vnikám do neviditeľných vecí, vstupujem do neba. Začína sa tak vo mne nesmierny proces poznávania Boha, ktorým sa mám v plnej miere stať jeho synom.”

~Carlo Carretto~

15.11.2006 - Miron
čítanosť1056 reakcie0
(Share 233 0)


Téma: Uvedenie Presvätej Bohorodičky do chrámu / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

Homília

AI      Zaiste je vám známe, že dnešný sviatok nevychádza zo Svätého písma, ale z tradície, ktorá hovorí, že Presvätá Bohorodička ešte ako dieťa bola zasvätená Bohu. Nie je to pre nás nič neznáme, pretože chápeme význam zasvätenia sa Bohu.
      Predsa len, keď sa niekto z okruhu našich známych rozhodne zasvätiť sa Bohu, či už ako kňaz, rehoľník alebo rehoľníčka, vnímame to ako tajomstvo, ktorého hĺbku nedokážeme obsiahnuť. Čo sú to za ľudia, že tak veľkomyseľne odpovedajú na Božie volanie?
KE      Dnešné evanjelium nám tak trochu dáva odpoveď na túto neľahkú otázku, tým že ich pripodobňuje Márii, ktorá si sadla k Pánovým nohám a počúvala jeho slová.
DI      Zasvätiť sa Bohu je dielom Božej milosti a ochotného ľudského srdca. Človek si slobodne volí ideál, ktorý chce dosiahnuť. Tým ideálom je Boh. Človek sa tak celý dáva do služby Bohu, aby dosiahol spásu vlastnej duše a aby pomohol k spáse svojim blížnym.
      Je to dôležitá služba. Svätý Ján Vianney, ktorý dobre poznal zákutia ľudských sŕdc, povedal: „Len nechajte farnosť dvadsať rokov bez kňazov a ľudia sa budú klaňať zvieratám.“
      Bohu zasvätená osoba je svedkom Boha v tomto svete. Svojou prítomnosťou i službou upozorňuje na vyššie hodnoty, než ku ktorým nás zvádza svet. Neustále svedčí o Bohu, bez ktorého sa stráca zmysel života človeka.
      Boh neustále vzbudzuje nové a nové povolania. Sú to akoby pozvánky k zasväteniu. Je však otázkou, na koľko z nich zaznie kladná odpoveď. Koľko takýchto pozvánok prišlo za posledných dvadsať rokov do tejto farnosti? Opovážim sa povedať, že veľa. Ich odmietnutie nespôsobila nevera v Boha, ale skôr jeho slabé poznanie, neochota k práci na rozvíjaní duchovného života a možno aj málo modlitieb za duchovné povolania.
PAR      V živote biskupa Kettelera, ktorý bol veľkým reformátorom v 19. storočí, nájdeme túto udalosť:
      Keď sa ako dvadsaťšesťročný rozhodoval, či sa má stať kňazom alebo nie, uvidel v izbe kľačiacu rehoľníčku. Jej tvár sa mu hlboko vryla do pamäti. Pochopil, že sa modlí za neho a v tej chvíli sa rozhodol...
      Po rokoch ako mohučský biskup konal vizitácie v kláštoroch. V jednom z nich pri rozdávaní svätého prijímania uvidel rehoľníčku, ktorej tvár mu ostala v pamäti.
      Dal si zavolať sestry, aby im dal požehnanie. Tú však medzi nimi nevidel. Pýtal sa, či sú všetky prítomné. Povedali, že ešte jedna chýba, pretože má službu v maštali. Dal si ju zavolať. Bola veľmi prekvapená, že biskup s ňou chce hovoriť. Pýtal sa jej, aké sú jej modlitby a služba.
      Povedala: „Nie som vzdelaná, preto mám službu v maštali. Tam mám veľa roboty a nemôžem sa toľko modliť ako ostatné sestry. Ale koľko môžem, toľko vykonám a všetko obetujem na úmysel, aby Pán Boh dal Cirkvi dobrých kňazov. Tým chcem byť osožná svätej Cirkvi.“
      Biskup mlčal o svojom videní, ale sestru pochválil a povzbudil, aby tak aj ďalej robila, lebo je to Pánu Bohu milé. (F. DANCÁK: Dal nám príklad, 1899.)
MY      Bratia a sestry! Povolanie k duchovnému stavu je veľkým Božím darom. Nebojme sa prosiť o tento dar pre svoje deti. Vytvárajme v rodinách klímu úprimného kresťanského života, lebo práve to je dobrou živnou pôdou na vyklíčenie a rast semienok duchovných povolaní.
ADE      Presvätá Bohorodička, prosíme ťa, ujmi sa všetkých, ktorých Boh v našej farnosti povoláva k duchovnému životu. Dodaj im odvahu, aby s veľkodušnosťou tento dar prijali a zveľadili.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet