27.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Som veľmi šťastná, že v Božom kráľovstve je veľa príbytkov. Lebo keby boli len tie, ktorých opis a cesta k nim sa mi zdajú nepochopiteľné, nemohla by som do nich vstúpiť.”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX ~

04.11.2006 - Miron
čítanosť1111 reakcie0
(Share 274 0)


Téma: 22. nedeľa po ZSD / Lk 16, 19-31

Homília

AI      Sväté písmo je nevyčerpateľný prameň vždy nových inšpirácií pre život. Nie je to žiadna kazateľská fráza. Pravdivosť tohto tvrdenia si overuje vlastnou skúsenosťou každý, kto pravidelne siaha po Božom slove, aby v ňom čerpal múdrosť i posilu pre život.
KE      Aj dnešné podobenstvo o boháčovi a Lazárovi ponúka rôzne témy k meditácii. Každá môže priniesť úžitok, ale skúsme pohľadať, na čo v podobenstve dal Spasiteľ najväčší dôraz.
DI      Príbeh, ktorý nám dnes Ježiš Kristus vyrozprával, bol inšpiráciu v každej dobe pre mnohé teórie na vysvetlenie závažných skutočností života: existencia neba a pekla; zloba bohatých a vznešenosť chudobných; nemožnosť zmeny po smrti... Ale zdá sa, že Spasiteľ sa tu zameriava na zobrazenie bolestivej pravdy, ktorá bola jedným z dôvodov jeho ukrižovania. Nájdeme ju v smutnom konštatovaní: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal“ (Lk 16, 31). Túto pravdu ľudskej nevere vyslovil skrze odpoveď Abraháma boháčovi, ktorý prosil o znamenie zo záhrobia pre svojich bratov.
      Záver podobenstva má teda len máločo spoločné s bohatstvom, i keď nám pomáha nájsť k nemu správny vzťah. Ježiš Kristus sa k problému nevery vyjadril oveľa zreteľnejšie v evanjelium podľa Jána: „Keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“ (Jn 5, 46-47). Aj z týchto slov cítiť Spasiteľov smútok nad tým, že ľudia, ktorí počuli jeho radostnú zvesť o Božej láske, rozhodli sa jej neuveriť.
PAR      Môžeme tak trochu zazlievať Izraelitom, ktorí ako prví počuli tieto slová, že ich odmietli. No keď v ich svetle pozrieme do svojich sŕdc, tiež nájdeme situácie, hodiny ba aj dni, kedy sme boli hluchí voči Božiemu slovu, ktoré nás usvedčovalo z hriechu a pozývalo nás k náprave života. Nevedomky takto nachádzame aj jednu z hlavných príčin, ktoré vedú človeka k nevere. Tou príčinou je hriech.
      Pozrite sa na tento smutný príbeh. Istá mladá manželka bola od detstva nábožne a vrúcne veriaca, podľa vzoru Panny Márie prežila krásne a čisto svoju mladosť a privádzala k Bohu aj svoje priateľky a priateľov. Jej manželstvo bolo v kostole požehnané, bolo samý jas a šťastie a tu zrazu prichodí v jej živote k mravnému pádu nevery. Keby bola povstala a vrátila sa do náručia, z ktorého vypadla, mohli sa znovu naplniť jasom zahmlené dni jej manželstva. Ale zostala pri svojom páde zadubená. A ohluchla pre Ježiša. Bolo to vidieť z jej rečí:
      „Ja si môžem zariadiť svoj život ako ja chcem. Mne nikto nebude rozkazovať. Nepotrebujem, aby ma niekto upozorňoval a napomínal. A náboženstvom sa nedám obrať o radosti života.“
      Aj svoje deti odhovárala od nedeľnej bohoslužby. Nedovolila im prijať sviatosti. A tak z nádhernej katolíckej duše sa stala ateistka, nie pre ideové námietky proti náboženstvu, nie preto, že by bola našla dôkaz proti jestvovaniu Boha, ale číročisto preto, lebo kresťanstvo neschvaľuje jej pomer k cudziemu mužovi. Preto ohluchla pre Ježiša. Čo na tom, že ona zatiaľ vidí v tej hluchote šťastie? Vy však si viete predstaviť, ako sa ono šťastie rozplynie o pár rokov, keď jej cudzí muž zovšednie, ako ten prvý. Zatiaľ by som vám doprial vidieť tvár jej statočného manžela a jej rozorvaných detí, aby ste spoznali, koľko bolesti vie spôsobiť blížnemu hluchota k Ježišovi. Hluchota k Ježišovi je v tomto svete príčinou chaosu v ľudskej spoločnosti a všetkého neporiadku v ľudskej duši. (VRABLEC, J.: V službe Slova B. Rím : SÚSCM, 1991, s. 265.)
MY      Teraz, keď sa pred naším vnútorným zrakom odhalil jeden z nešťastných následkov hriechu, skúsme v sebe sformulovať silné odhodlanie: „Pane, daj nám silu, aby sme dokázali bojovať s pokušením, vzdorovať hriechu a po páde rýchlo vstať. Nedovoľ aby sme boli hluchí pre tvoje slovo a čase poblúdenia nám pošli svojich anjelov, aby nám ukázali správnu cestu!“
ADE      Využime tento sviatočný deň, aby sme si osvojili posolstvo vychádzajúce z dnešného evanjelia. Ak to urobíme, tak to bude jeden z najdôležitejších krokov nášho života.

      22. nedeľa po ZSD

12.06.2003 | Čítanosť(2792)
Lk 16, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2375)
Lk 16, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2100)
Lk 16, 16-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet