24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kto sa započúva len sám do seba, nemôže si byť istý, či počuje Boha, no nepočuje ho ani ten, kto sa do seba vôbec nezapočúva.

~KLAUS HEMMERLE~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť959 reakcie0
(Share 229 0)


Téma: Utrpenie

Myšlienky... 313/2001

      V podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) Ježiš hovorí o mladom človekovi, ktorý šiel po nesprávnej ceste, ale potom sa vrátil do domu svojho otca. Otec naplnený radosťou, prikázal pripraviť pri tejto príležitosti slávnosť. Keď sa starší syn vrátil z práce, začul hudbu a spýtal sa, čo to znamená, pretože hudba znela v otcovom dome zriedka.
      Aj v živote nejedného človeka znie hudba zriedka. Tí, ktorí sú Bohu verní, neraz stonajú pod ťarchou každodenného kríža a pýtajú sa: prečo? Prečo práve ja a prečo práve teraz?
      Svätá Terézia z Avily, jedna z doktoriek učenia katolíckej cirkvi, si uvedomovala mnohé ťažkosti, ktoré trápia veriacich ľudí, a preto sa vo svojej modlitbe opýtala: „Och, môj Pane, je azda pravdou, že ak ti niekto urobí službu, odmeníš ho nejakým veľkým trápením?“
      Veriaci ľudia netvrdia, že poznajú vždy odpoveď a majú vo všetkom jasno. Vedia, že popri svetle a tme registrujú závoj polotmy. A že neraz sa vyrvú z ich úst slová, ktoré už kedysi vyslovili sestry Mária a Marta: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3).
      Každý kresťan je nositeľom kríža. Ak nie iného kríža, potom aspoň mnohých trýznivých otázok, ktoré ho gniavia až do posledného výdychu. Dokonca na najťažšie otázky ani nehľadá odpoveď, pretože vie, že nie sú z tohto sveta.
      V evanjeliu sv. Lukáša čítame o tom, ako sa apoštoli sťažovali po neúspešnom rybolove: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili“ (5, 5). V týchto slovách je vyjadrená celonočná námaha, strata času, ale aj veľa bolesti z vykonanej práce, ktorá bola zbytočná a bez úžitku. Všimnime si však, aký úspech prišiel, keď Spasiteľ povedal Petrovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete...“ (Lk 5, 4). Chytili také množstvo rýb, že sa im trhali siete.
      Vo chvíľach neúspechov, bôľu a utrpenia počujeme aj my tieto Kristove slová. Zatiahnime hlbšie. Načrime hlbšie do Kristovej náuky, ktorá má vždy odpoveď. V Lukášovom evanjeliu čítame ďalej aj tieto Kristove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23).
      Byť kresťanom nikdy nebolo ľahké. A pochopiť tieto Kristove slová treba naozaj veľkej viery. Lenže ako kresťania nemáme inej možnosti, len vziať „každý deň svoj kríž“, svoje neúspechy, kríže a bolesti – a ísť za Kristom.
      Zo života sv. Terézie z Lisieux vieme, že raz cestovala so spolusestrami a na ceste bolo im treba prejsť cez rozvodnenú rieku. Práve uprostred rieky sa im pokazil povoz a ona musela vstúpiť do studenej jarnej vody, pritom si poranila nohu o kameň. Bola k tomu ešte aj chorá. Vzdychla si: „Pane, ešte aj toto!“ Vnútorným hlasom jej Spasiteľ povedal: „Áno, ešte aj toto! Lebo tak nakladám so svojimi!“ Na to Terézia odpovedala: „Preto ich máš tak málo!“
      Toto je Božia logika! Pre mnohých nepochopiteľná, ale pravdivá.
      Tajomstvo utrpenia – teda tajomstvo všetkých ľudských bolestí, nezdarov a pádov – patrí ku Kristovi a ku kresťanstvu. Nebeský Otec rozhodol tak, že aj Mesiáš musel trpieť (porov. Mt 16, 21), a preto každý, kto myslí na Božie veci (porov. Mk 8, 33), musí prejsť utrpením, pretože to je nutná, Bohom ustanovená cesta k spáse a k zničeniu zla vo svete. Kto by si chcel v tomto smere zľahčiť, alebo ľudsky povedané mať „zľavu“, či „úľavu“, ten nemôže byť jeho učeníkom (Lk 14, 27).


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet