25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kedysi bola smrť iba kýmsi z mojich mnohých známych. Dnes si sadá so mnou k jednému stolu - musím sa s ňou spriateliť.

~Dag Hammarskjöld ~

18.10.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť2543 reakcie0
(Share 454 0)


Téma: Tridsiata štvrtá nedeľa cez rok B - Slávnosť Krista Kráľa / Jn 18,33b – 37 / Kresťan má túžiť potom ,aby Ježiš vládol v jeho srdci / Ak bude v nás vládnuť bude v nás kráľovstvo pokoja, lásky, istoty, porozumenia

Homília

AI: Bratia s sestry! Určite ste zažili vo svojom živote situáciu, keď vás niekto zaviedol do svojej izby či pracovne a povedal vám: Toto je moje kráľovstvo. Ľudia majú radi také miestnosti, ktoré si sám človek vytvoril, kde sa môže venovať svojím záľubám pritom ho nikto nekontroluje a nenapomína. Jednoducho povedané cítia sa ako králi.

KE: Aj v dnešnom evanjeliu sme počuli slová o kráľovstve: “Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľ to.“ Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ? (Jn 18, 36-37)

DI: Počas svojho života sa Ježiš snažil vždy vyhnúť situácii kedy ho ľudia chceli urobiť kráľom. Vtedy ešte nedozrel čas, aby ľudia pochopili o akého kráľa ide v jeho prípade. Teraz keď Ježiš cíti, že blíži jeho hodina musí sa prejaviť kto v skutočnosti je. Chcel ľudom ukázať aký on je kráľ a aké je jeho kráľovstvo. Už od začiatku môžeme vidieť, že počas existencie tohto sveta boli mnohí králi, ktorý panovali nad ľuďmi, násilím, vojskom, kapitálom, podvodom. Snažili sa vyniknúť. Ježiš Kristus je úplne iným kráľom. Kráľom, ktorý nepanuje nad ľuďmi, násilím, vojskom, kapitálom, podvodom, ale pravdou, láskou. Pilát sa pýtal Ježiša: Si židovský kráľ? Áno som Kráľ, znela odpoveď, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Prefácia, dnešnej slávnosti nám veľmi výstižne hovorí, že Ježišovo kráľovstvo je kráľovstvom služby, kráľovstvom pravdy a života, kráľovstvom svätosti a milostí, kráľovstvom spravodlivosti, lásky a pokoja.
O kráľovstve nám hovorí aj dnešné prvé čítanie z knihy proroka Daniela. Daniel tu hovorí tu o vláde, ktoré je večná a nikdy nezanikne a o kráľovstve, ktoré trvá večne a nikdy nebude zničené. Ježiš Kráľ a jeho kráľovstvo je večné. Ježiš je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme. On je alfa a omega ako nám o tom hovorí aj apoštola Pavol v druhom čítaní. Kristus svojím utrpením a víťazstvom nad krížom poráža diabla, hriech i všetky ľudské slabosti a získava tým právo vládnuť nad nami. On sa sám daroval vlastný život pre nás, aby slúžil spáse a ľudia mali hojnejší život. Človek si neváži to, že Kristus je naším kráľom a ponúka nám vstup do jeho kráľovstva. Ako môže byť Ježiš kráľom v nás? On môže byť kráľom v našom srdci, v našich rodinách. Môže byť kráľom pokoja a miernosti pre dnešný svet. Dnešný svet neprijíma kráľa ako je Kristus., ale prijíma pozemského kráľa - túžba po bohatstve, peniazoch.... Človek má byť povďační za to, že Kristus je náš kráľ a založil nám kráľovstvo. On sám nás pozýva do svojho kráľovstva slovami. „ Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou . Toho kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na tróne.“ (Zjv 3,20-21)
Katechizmus Katolíckej Cirkvi nás tiež povzbudzuje k tomu, že všetci ľudia sú povolaní vojsť do Ježišovho kráľovstva, kde vládne Kristus kráľ. kto však chce doň vojsť musí prijať Ježišovo slovo do svojho srdca. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 543)

PAR: Bratia a sestry ako Ja osobne vnímať Ježiša Krista ako kráľa:?. Mám vo svojom vnútri miesto pre môjho kráľa, ktorý ma pozýva ku konaniu dobra, lásky, spravodlivosti, pokoja. Vo svojom srdci nemá vládnuť moje kráľovstvo, ktoré je poznačené neúctou, neláskou, nenávisťou, pozeraním len na seba. Každý z nás má možnosť si vybrať svojho kráľa. Buď to bude kráľ Kristus alebo kráľ dnešného sveta. Uvedomme si význam a poslanie Ježiša ako Kráľa. Otvorme dnes svoje srdce a pozvime Ježiša Krista do svojho srdca a prosme ho aby on zavládol nad trón nášho srdca. Nech on kraľuje v nás a riadi náš život. Prijmime ho ako svojho Pána a Spasiteľa, ktorý túži zmeniť naše kráľovstvo na jeho kráľovstvo, kde už nebude panovať násilie, túžba po majetku, peniazoch, podvode, nepravde. Keď dokážeme s Kristom vládnuť budeme sa snažiť žiť pravdu a šíriť lásku. Kristus nám potom povie „ Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“ (Mt 25,34)

MY: K tomu, že Kristus chce v vládnuť v našom srdci a chce byť naším kráľom nás môže oduševniť aj príklad svätého Jána Vianneyho. Ako študent sa veľmi ťažko učil, mal veľké problémy najmä s latinčinou. Keď sa ju nemohol naučiť, sám profesor, ktorý ho vyučoval, už strácal nad ním trpezlivosť. Raz oslovil svojho spolužiaka Mateja.“ Matej, ty si zober Jána na starosti , doučuj ho, prosím ťa, a keď sa to naučí potom príďte za mnou.“ A Matej, ktorý bol o štyri alebo o päť rokov mladší a inteligenciou ho prevyšoval, si ho vzal na starosť a začal sa spolu s ním učiť. Ale po pár hodinách aj on kapituloval. Vzal latinskú gramatiku, buchol ho po hlave a povedal.“ Skôr ten vôl ktorého pasieš, sa to naučí, ako to vojde do tvojej hlúpej hlavy.“ A Ján, o hlavu vyšší, pevnejší, sa vtedy postavil, zovrel päste sčervenel a Matej videl, že je zle. O chvíľu sa však Ján uvoľnil, kľakol si k Matejovým nohám a hovorí mu: „ Prosím ťa, odpusť mi to, že sa nedokážem naučiť, a maj prosím ťa, ešte chvíľku trpezlivosť so mnou.“ A vtedy si k nemu Matej kľakol a s plačom ho prosil o odpustenie. Mal novú silu venovať sa mu ďalej . Toto je kráľovská sila, sila Kristovho víťazstva v srdci človeka. Ján hoci toho nemal v hlave veľa, ale v srdci mal Boha, ktorý v ňom kraľoval a ktorý cez neho víťazil. Nie ľudskou argumentáciou, silou slov, ale božou mocou. (Brodek P., Žiť Pánovo Slovo - homílie cyklus B,Združenie Jas Zvolen 2000, str. 209 -210)

ADE: Skúsme bratia a sestry pozvať Ježiša do svojho srdca, aby sa stal naším kráľom v tejto modlitbe, ktorú môžete v duchu hovoriť so mnou: Pane Ježišu Kriste ďakujem ti za to, že si za mňa zomrel a obetoval svoj živote pre mňa. Vďaka ti , že ty si mojím kráľom. Pozývam teraz v tejto chvíli do môjho srdca, aby si zavládol v ňom ty a premenil to moje kráľovstvo, ktorého sa chcem teraz zrieknuť a túžim po novom a lepšom kráľovstve ktoré mi zaručí spásu a privedie ma do tvojho spoločenstva lásky, pokoja istoty, pochopenia, úcty. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2476)
Jn 18, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2025)
Jn 18, 28-40
12.06.2003 | Čítanosť(1940)
Jn 18, 1-11


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet