24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ten, kto priľne k zemi, zostane na nej. My sme povolaní opustiť ju. Lepšie je odpútavať sa vždy po troche ako celkom naraz.”

~SV. PÁTER PIO~

18.10.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1123 reakcie0
(Share 310 0)


Téma: VERIACI AKO ZNAMENIE PRE DNEŠNÚ DOBU / Aký ma byť kresťan znamením / Kresťan má hľadať tie znamenia, ktoré ho privedú k Bohu / Lk 10,1-7

Homília

AI: Bratia a sestry! Keď sledujeme dnešný svet tak všetci môžeme postrehnúť rôzne znamenia dnešnej doby, ktoré nám chcú ukázať a sprostredkovať Boha. Existujú však aj také znamenia, ktoré narušujú náš vzťah s Bohom. Čo to je vlastne znamenie, ktoré nám môže ukázať, alebo oddialiť Boha?

KE: Aj v dnešnom evanjeliu sme si mohli všimnúť znamenie v slovách: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. ( Lk 10,1-7)

DI: Z uvedených slov dnešného evanjelia môžeme postrehnúť, že žatva a robotníci sú pre nás znamením v dnešnej dobe. Pod žatvou tu môžeme vnímať dnešný svet. A práve v dnešnom svete nám chýbajú tí poctivý robotníci, ktorý by sa mali starať o Pánovu žatvu. V tejto žatve má každý človek dnešnej doby svoje miesto. Predovšetkým prvotné miesto na tejto žatve patrí kňazom. Okrem kňazov na tejto žatve môže pracovať aj laik. Každý z nás dostal od Boha poslanie pracovať na tejto žatve. O tomto sme sa mali možnosť dopočuť aj v dnešnom prvom čítaní z knihy proroka Iziáša: „ Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: Koho mám poslať, kto tam pôjde? I povedal som: Hľa mňa pošli.“ (Iz 6,8) Každý človek dnešnej doby dostáva možnosť prijať toto poslanie pracovať vo vinici Pánovej. Častokrát sa bojíme prijať toto poslanie, ktoré nám je zverené. Ale toto poslanie nám bolo darované pri sviatosti krstu Tým, že sme prijal krst máme účasť na prorockom poslaní Ježiša Krista. Katechizmus katolíckej Cirkvi nám o tom hovorí: „ Svoje prorocké poslanie laici plnia aj evanjelizáciou, "to jest hlásaním Krista svedectvom života a silou slova". U laikov "toto šírenie blahozvesti...nadobúda určitú charakteristickú črtu a zvláštnu účinnosť práve preto, že sa uskutočňuje v bežných podmienkach tohto sveta". Lenže tento apoštolát sa neobmedzuje iba na životné svedectvo. Pravý apoštol hľadá príležitosť ohlasovať Krista aj slovami tak neveriacim...ako aj veriacim. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 904-905)

Laici majú účasť na Kristovom kňazstve: v stále väčšej jednote s ním rozvíjajú milosť krstu a birmovania vo všetkých dimenziách osobného, rodinného, sociálneho a cirkevného života a tak uskutočňuje pozvanie k svätosti, určené všetkým pokrsteným. (Katechizmus Katolíckej cirkvi 941) Okrem účasti na prorockom poslaní Ježiša Krista a Kristovho kňazstva majú účasť aj na kráľovskom poslaní vďaka ktorému majú moc premáhať kráľovstvo hriechu u samých seba a vo svete svojím sebazapieraním a "svätým životom" (Por. Katechizmus Katolíckej Cirkvi 943) Bratia a sestry určite ste si teraz už lepšie uvedomili, že každý jeden z vás má poslanie šíriť radostnú zvesť. O poslaní nás chcel povzbudiť aj žalm dnešného dňa: „Hľa prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu. Aj tento žalm nám predstavujú ten správny pohľad na prácu, ktorú konáme v Pánovej žatve.
Tým správnym robotníkom vo vinici Pánovej, ktorý chápal svoje poslanie bol sv. Mikuláš. Z jeho životopisu je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať Odtiaľ sa azda vyvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách , že v noci pred sviatkom svätého Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva. Niektoré životopisy hovoria, že svätý biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na smrť odsúdených dôstojníkov, ako zachránil stroskotaných námorníkov, ako odvrátil od svojho mesta hlad, ako vzkriesil zabitých klerikov. V podobe v akej sa zachovali tieto rozprávania, ich možno zaradiť medzi legendy, v ktorých ťažko určiť historické jadro. Okrem toho niektoré epizódy v životopisoch sv. Mikuláša sú prevzaté zo života iných osobností, ktoré mali to isté meno. Ako príklad možno uviesť opáta Mikuláša z kláštora Sion pri Mýre, ktorý sa neskôr stal tiež biskupom. (Rajmund Ondruš: Blízky Bohu i ľuďom , SSV Trnava 1991, str. 673. )
Aj dnešná doba má robotníkov na žatve kňazov. Oni sú istým znamením pre dnešnú dobu.
Kňaz má byť znamením milosrdenstva.
Má sprostredkovať milosrdenstvo najmä vo sviatosti milosrdenstva – sviatosť zmierenia. Túto sviatosť má vysluhovať s radosťou. On by sa mal tešiť, že veriaci prichádzajú k tejto sviatosti. Kňaz aby dokázal vysluhovať sviatosť milosrdenstva sám sa musí stať milosrdní. Ak kňaz nie je milosrdní tak veľmi ťažko dokáže pochopiť to tajomné slovo milosrdenstvo.
Kňaz ma byť znamením muža modlitby.
Kristus pre neho je osobným príkladom. Ježiš sa modlí stále, či je to ráno, alebo večer. V modlitbe môže kňaz najviac komunikovať s Bohom .
V modlitbe sa má otvárať a prosiť o pomoc.. Modlitba v živote kňaza má byť vždy na prvom mieste. Mal by si vždy urobiť čas na modlitbu. Môžeme to nazvať aj stánok stretnutia, keď sám hovorí s Bohom.
Kňaz má byť znamením lásky.
Kňaz má šíriť lásku a sprostredkovať lásku .Sám má byť príkladom ako treba iným ukazovať lásku. Predovšetkým má mať vo svojom srdci veľkú lásku k svojmu učiteľovi majstrovi Ježišovi Kristovi. On má z celého srdca milovať svojich veriacich. Kňaz si ma úvedomiť, že on je do tejto farnosti poslaný ako ten, ktorého si Kristus vyvolil, aby hlásal lásku. Keď si všimneme dnešný svet sami vidíme, že chýba láska. Kňaz má vždy hľadať a túžiť po Božej láske. Táto láska sa mu sprostredkúva v jeho službe.
Kňaz ma byť znamením nádeje a útechy
Kňaz vo svojom živote častokrát pociťuje to, že veriaci strácajú nádej. A práve on sa má snažiť zo všetkých síl ako len môže motivovať veriacich k pravej nádeji a úteche, že Kristus je tou pravou nádejou a potechou. Kristus je stálou nádejou v beznádeji.
Kňaz má byť misionár.
Kňaz vo svojej farnosti sa má stať živým ohlasovateľom Božieho slova. Dnes je potrebné počuť o Ježišovi. Je potrebné hlásať Krista, lebo dnešný zlý svet ho veľmi potrebuje. Kňaz má hlásať Božie slovo s veľkou radosťou a nadšením. Veľmi dôležité aby aj on sám vnímal Božie slovo vo svojom kňazskom živote.
Bratia a sestry! Okrem kňaza, ktorý je veľkým znamením pre dnešný svet aj vy milý veriaci bratia a sestry môžete byť znamením pre dnešnú dobu predovšetkým v rodine, aby ste boli znamením dobrého príkladu ako odovzdávať svojím ratolestiam vieru. Vy máte svoje deti chrániť od tých znamení, ktoré ich vzďaľujú od Krista. Nielen rodičia majú byť znamením, ale každý jeden z nás tu prítomných. Aj veriaci mal by byť znamením lásky, odpustenia a modlitby. Ak veriaci nebude znamením pre dnešný svet tak potom sami sme zodpovední za to, ako bude vyzerať naša budúcnosť.
PAR: Bratia a sestry ! Položme si teraz otázku akým som ja znamením? Naozaj sa snažím byť tým pravým znamením pre dnešnú dobu? Ako ja vo svojom živote vnímam lásku? Ako ja odovzdávam vieru? Nebojme sa byť tým správnym znamením, ktoré nás dovedie do života večného.

MY: O tom, že každý z nás má byť takýmto znamením ma presvedčil istý zážitok, ktorý som zažil teraz pred nedávnom na mojej dovolenke v Medjugorii. (Zuzana – nechuť k modlitbe... - poznámka), alebo znamenie v našich rodinách. O tom nás môže povzbudiť aj isté svedectvo, keď mladý človek opisuje svoje problémy s ktorými sa obracia na kňaza:
„Chcel by som sa Vám úprimne poďakovať za Vašu ochotu a záujem o moje problémy a moju žiadosť o modlitby a obety. Ako som už spomínal v našej rodine sú všetci neveriaci, ale nie sú to ľudia, ktorí by vyslovene bojovali proti Cirkvi a Bohu - len sú ľahostajní a navyše aj vzájomné vzťahy medzi nimi sú veľmi zlé.
Sestra je v období puberty a je veľmi zlá, nikto si s ňou nevie dať rady, jednoducho všetko ignoruje a nikoho, teda ani rodičov neposlúcha, povedal by som, že celkom zanevrela na okolitý svet - jej sen je byť speváčkou a všetko ostatné pre ňu nemá zmysel. Totálne zanedbáva školu, absolútne sa nič neučí a nikto ju k tomu neprinúti...považuje to za zbytočnosť. Je ovplyvnená televíziou, hlavne programom, ktorý vysielala RTL, kde hľadajú popstars, čiže hviezdy - v oblasti spevu. Pri tomto programe dokáže presedieť hodiny a keď jej to niekto zakáže - správa sa nepríčetne. Nejde to s ňou ani po dobrom, ani po zlom. Veľmi sa pre to trápim. Nedokážem sa potom tešiť z iných vecí, nakoľko mi je toho veľmi ľúto, pretože sú to pre ňu veľmi malé ciele a viem, že to bude ľutovať, ale vtedy už bude neskoro. Neviem, ako to všetko dopadne - tajne dúfam, že s toho vyrastie. Taktiež vzťahy medzi rodičmi navzájom sú veľmi zlé. Nedokážu sa navzájom tolerovať, odpustiť si. Každý hľadá vinu na tom druhom a potom vznikajú hádky a to tiež nejako veľmi dobre nepôsobí na sestru.

Mám ešte jedného súrodenca, ktorý sa asi pred rokom rozišiel s priateľkou, vlastne ona ho nechala a vzápätí si našla druhého a on sa dosť ťažko z toho dostávala a myslím si, že ešte stále to nie je uzdravené. Neustále sa snaží nájsť si nejaké dievča, ale nedarí sa mu to a preto je niekedy veľmi nervózny a podráždený. Je mi ho ľúto. Veľmi by som si prial, aby si našiel nejaké dobré, katolícke dievča, ktoré by ho zmenilo aj za to prosím.
Ako som už spomenul, ja sa pripravujem na vstup do postulátu k františkánom - cítim, že je to Božia vôľa a tak trocha sa bojím, čo bude s našou rodinou, keď od nich odídem...
Niekedy mi je dosť ťažko. Preto som celkom rád, že vznikla tá možnosť na nete, kde sa navzájom prednášajú prosby a druhí sa modlia na uvedené úmysly. A som veľmi rád, že ste mi odpísal a obetujete všetko na ten môj úmysle. Musíme veriť, že Boh má svoj plán a že modlitba nikdy nie je zbytočná / aj Monika sa modlila za obrátenie Augustína veľa rokov /. Dávam Bohu všetko a vlastne aj oje rozhodnutie stať sa rehoľníkom, zasvätiť Bohu svoj život je vedené ako obeta za obrátenie mojich najbližších z rodiny. Musia byť spasení - to je najdôležitejšie.“ Milý bratia a sestry na základe tohto svedectva vidím, že tento človek je znamením pokoja pre jeho rodinu. A preto v našich rodinách musíme vydávať znamenia pre dnešnú dobu. Dnešná doba veľmi potrebuje znamenia, ktoré ich privedú ku Kristovi.

ADE: Bratia a sestry aby sme všetci boli tým pravým dobrým znamení my ako kňazi a vy ako veriaci tak sa obráťme na Ježiša o pomoc v tejto modlitbe: Pane Ježišu prosíme ťa daj, aby v dnešnom svete sme hľadali tie pravé znamenia, ako je láska, odpustenie a pokoj. Daj nám silu, aby sme dokázali premôcť to, čo nám bráni ísť k tebe. Prosíme ťa daruj každému jednému z nás potrebnú milosť, aby sme všetko robili na tvoju česť a chválu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Poznámka: K tomu, že naozaj, že každý jeden z nás má svoje poslanie nám môže poukázať aj táto životná skúsenosť. Peter muž zrelého veku prekonal vážnu chorobu lekár ho posielal do nemocnice. Nechcel ísť, lebo sa mu zdravotný stav zlepšil a preto sa rozhodol, že ostane doma. Takto nejako tiež zahováral pre kňazom, ktorý k nemu prichádzal vždy na prvý piatok v mesiaci. Kňaz mu povedal. „ Choďte do nemocnice, lekári vedia, čo vám najlepšie prospeje, prečo vás tam Pán Boh posiela.“ Poslúchol. Na izbe si vybaľoval veci. Keď položil Sväté písmo na stolík, spolupacient zareagoval: „ To máte nejaký román?“ – Nie, sväté Písmo.“ Tak vy ste svätuškár! “ Keď kládol ruženec na stolík, ozval sa sused vedľa: „ Načo máte túto reťaz, to sa chceš obesiť?“ Peter sa neurazil. Do večera ho ešte všelijako pourážali aj na druhý deň tiež. Vo vedľajšej izbe zbadal, že tam leží muž, ktorí mal rakovinu hrdla. Bolo to ňom vidno. Pacient bol veľmi nervózny a stále zvonil, že sestrička k nemu nestačila chodiť. Peter sa rozhodol, že tam pôjde. Večer navštívil izbu sestier, a opýtal sa či by nemohol pri ňom dostať posteľ, aby ho ošetrovať a pomáhať mu. Viete si predstaviť ako zareagovali jeho spolupacient, keď sa sťahoval na vedľajšiu izbu? Po pár dňoch sa vyjadril: „ Keby žil každý svoju vieru, tak ako vy, to by musel uveriť každý, i taký neveriaci ako som ja.“ Týmito slovami pochopil Peter svoje poslanie o ktorom mu hovoril kňaz. Bratia a sestry aj my kde žijeme v prostredí môžeme vydávať svedectvo viery, nielen slovom, ale aj svojim životným svedectvom dobrými skutkami. Svet okolo nás je nezdravý a skazený. Snažme sa o život vernosti Bohu a šírme to, čo nám Boh kladie ako poslanie: Svedectvo o Bohu.

12.06.2003 | Čítanosť(8364)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3561)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2955)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet