22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nikdy nie sme takí chudobní, že by sme nemohli poskytnúť pomoc blížnemu.

~N. Gogoľ~

18.10.2006 - Miron
čítanosť976 reakcie0
(Share 267 0)


Téma: Nedeľa svätých Otcov – Pamiatka svätého Siedmeho koncilu / Jn 17, 1-13

Homília

AI      Všetkým je nám známa ľudová múdrosť, že lož má krátke nohy. V tejto múdrosti je sformulovaná stará ľudská skúsenosť, ktorá poznáva, že pravda nakoniec vždy víťazí nad klamstvom.
      Múdry človek preto stavia svoj život na pravde. Nie je to však vždy jednoduché poznať pravdu.
KE      Ak sa chceme vyhnúť nepríjemným omylom, potrebujeme položiť svoj život na pevné piliere. Jedným z nich je pravda o Bohu a druhým je pravda o človeku. Spasiteľ vo svojej veľkňazskej modlitbe hovorí: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3).
DI      V týchto slovách cítime, aký veľký dôraz dáva Ježiš Kristus na poznanie pravdy. O niekoľko veršov ďalej dokonca prosí svojho Otca: „Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda“ (Jn 17, 17). Najprv ide o pravdu o Bohu a ňom samom, potom posvätenie v tejto pravde a napokon ako ovocie tohto posvätenia dozrievajú činy. Pravda, ktorú i pre nás Ježiš Kristus vyprosuje, nie je nejaká ideológia či náuka, ale živé bytie – on sám.
      Keď vo Svätom písme čítame o poznaní či o prijatí slova pravdy, máme to chápať ako otvorenie sa Bohu, ktorý z nás robí nových ľudí. Ak prijmeme pravdu, ktorá je vložená napríklad do podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, zrodí sa v nás nový život, ktorý sa zreteľne prejaví v našich skutkoch voči blížnym.
PAR      Zaiste túžime otvárať sa pre pravdu i po dobrých zmenách, ktoré vyvoláva v našich životoch. Na druhej strane však vnímame aj svoje pády, kedy podliehame pokušeniu prijať inú pravdu, ktorá ponúka akoby jednoduchšiu a pohodlnejšiu cestu životom. Akoby sme v niektorých prípadoch hovorili toto: „Chceme náboženstvo, ale nechceme obsah viery.“
      Pokušenie odmietnuť Božiu pravdu prichádza nebadane. Oblieka sa do zaujímavého filozofického smeru, alebo vtiera sa cez všeobecnú spoločenskú mienku, ktorá za pravdu považuje to, čo vyhovuje väčšine. Je skutočne neľahké vzdorovať stovkám reklám, ktoré vnucujú svoju pravdu.
      Aby sme odolali týmto pokušeniam, potrebujeme byť pevne zakotvení v Božej pravde. Je to nepretržitý proces, kedy skrze Božie slovo spoznávame pravdu o Bohu a sebe. Takto dokážeme rýchlo odhaliť klamstvá zahalené do rúcha pravdy.
      Svätý Don Bosko raz poúčal svojich chlapcov týmto rozprávaním:
      V mestečku sa konal jarmok. V jednom stánku bola kopa malých škatuliek. Predavač nahlas kričal: „V týchto škatuľkách je účinný prostriedok proti kopnutiu koňom!“ Vyvolalo to veľký záujem. V tej dobe, keď takmer v každom gazdovstve bol kôň, sa často stávalo, že niekoho bolestivo kopol.
      Škatuľky preto mali veľký odbyt. I jeden dedinčan si kúpil tento liek. Podľa upozornenia predavača ho mal otvoriť až doma. Keď tak urobil, v krabičke našiel niekoľko metrov červenej šnúry s lístkom, na ktorom bolo napísané: „Ak chceš uniknúť kopnutiu, snaž sa byť od koňa na vzdialenosť tejto šnúrky.“
MY      Samozrejme, že predavač tak trochu dobehol kupujúcich. Na druhej strane mal však pravdu, lebo jediným účinným prostriedkom, ktorý môže uchrániť človeka pred kopnutím koňa, je veľká opatrnosť.
      Ani my nemáme žiaden „zázračný“ prostriedok, ktorý by nás uchránil pred nepríjemnými omylmi, do ktorých nás uvádza falošná pravda. Uchráni nás môže dôkladné poznanie Božej pravdy a opatrné skúmanie náuk z tohto sveta podľa tejto večnej pravdy.
ADE      Zatúžme po poznávaní pravdy. Nebojme sa námahy pri jej objavovaní, lebo ovocím tejto námahy bude múdrosť života a po ukončení pozemského života blažená večnosť.

16.08.2007 | Čítanosť(4231)
Téma: Jn 17,11
05.02.2009 | Čítanosť(2669)
Téma: Jn 17, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2565)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet