22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Smutný a melancholický človek bude vždy len rekonvalescent v Božom dome. Azda na Boha myslí, ale sotva samu bude klaňať. Boh ho bude musieť skôr samaritánsky obsluhovať – miesto toho, aby mu človek ako Otcovi a Bohu slúžil

~P. Faber . ~

18.10.2006 - Miron
čítanosť1207 reakcie0
(Share 325 0)


Téma: 19. nedeľa po ZSD / Lk 6, 31-36

Homília

AI      Zaiste ste už videli sochu slávneho umelca Michelangela, ktorá sa nazýva Pieta. Zobrazuje Presvätú Bohorodičku, ako drží v náručí mŕtve telo Ježiša Krista. Keď umelec predstavil svoje dielo verejnosti, dostal jednu otázku: „Prečo ste stvárnil Pannu Máriu tak mlado? Veď takto nemôže vyzerať matka 33 ročného muža.“ Michelangelo odpovedal: „Vy tomu nerozumiete. Svätosť robí človeka mladým. Svätosť ho robí krásnym.“ V tejto odpovedi sa skrýva tajomstvo, prečo umelci zobrazujú svätých vždy ako krásnych napriek ich veku.
KE      V dnešnom úryvku z evanjelia sv. Lukáša Ježiš Kristus odhaľuje tajomstvo krásy svätých i základ svätosti života, ku ktorej nás všetkých pozýva.
DI      Celá Reč na vrchu je akýmsi posolstvom. A ako znie? „Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým“ (Lk 6, 35). Ale aký to má zmysel milovať niekoho, kto nás nenávidí alebo sa správa nevďačne? Mahatma Gandhi na to trefne odpovedal takto: „Ak sa budeme držať zákona - oko za oko – čoskoro bude celý svet slepý.“ Niekto musí roztrhnúť reťaz neprávostí a zla. Ježiš Kristus nás nabáda, aby sme tak urobili. A štartovacím bodom môže byť jednoducho to, že na zlo nebudeme reagovať ďalším zlom v podobe skutkov a slov, ale že sa začneme modliť za toho, kto nám ublížil. Modliť sa za niekoho je vždy skutok lásky. A tu môžeme začať.
      A môžeme ísť aj ďalej. Spasiteľ nám dáva pravidlo pre život, ktorému ľudia dali prívlastok „zlaté“: „Ako chcete aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (Lk 6, 31). Len človek s nejakou duševnou poruchou si môže priať, aby sa k nemu iní správali zle. My však chceme, ba čo viac túžime po tom, aby sme boli milovaní, aby nás okolie rešpektovalo a nespôsobovalo nám ujmu. Zlaté pravidlo nám hovorí, že pre dosiahnutie tejto túžby máme za každých okolností konať tak, ako keby toto naše konanie bolo nasmerované na nás. Takto budeme v každej chvíli zastavovať reťazovú reakciu zla, ktorú niekto spustil svojim hriechom. To je recept na to, ako sa stať krásnym človekom – svätým človekom.
      Ak sa však aj napriek tomu ešte stále pýtame: „Ale aký to má zmysel milovať niekoho, kto nás nenávidí alebo sa správa nevďačne?“, pozrime na nášho nebeského Otca. On prejavuje svoju lásku aj nevďačným a zlým. Trpezlivo čaká s nádejou, že azda raz sa ich táto láska dotkne tak intenzívne, že zanechajú nesprávne životné chodníčky. Je teda prirodzené, že ako jeho deti, napodobňujeme ho v tejto veľkodušnej láske, ktorá každému dáva nádej k zmene života.
PAR      Psychiater Robert Coles rozprával zaujímavý príbeh. Coles žil v roku 1960 v New Orleans. Bolo to v dobe, kedy federálny súd zrovnoprávnil školy a tak i bieli i čierni mohli chodiť spoločne do tej istej školy. Šesťročná Ruby Bridgesová bola jedinou černoškou, ktorá chodila do školy, kde učil Robert Coles. Každý deň počas dlhých týždňov však bola vystavená teroru mladých výtržníkov, ktorí ju čakali na ceste. Hádzali do nej ohryzky z jabĺk, kričali obscénne slová a dokonca sa vyhrážali, že ju zabijú. Jedného dňa Coles videl ako prechádza okolo tej skupinky. Všimol si, že pohybuje perami, ale nepočul, čo hovorila. Spýtal sa jej:
      „Čo si povedala tým chuligánom?“
      „Ja som im nič nepovedala,“ odvetila Ruby. „Ja som sa za nich modlila.“
      „Prečo?“
      „Pretože oni to potrebujú,“ odpovedala s jednoduchosťou.
MY      V tomto príbehu sa nič nehovorí o tom, ako toto dievčatko vyzeralo. Ale zrejme každý z nás cíti to isté – malá Ruby bola veľmi krásna.
      Svätosť je vždy krásna a príťažlivá. Náš život môže byť krásny a príťažlivý – teda svätý. A stačí k tomu len tak málo. Stačí len začať s dôsledným napĺňaním rady, ktorú nám dnes ponúkol náš Spasiteľ. Stačí len zastaviť to reťazové šírenie zla, ktoré sa nás dotkne. Stačí len dávať svetu to, čo chceme, aby sa k nám vrátilo. Je to také jednoduché.
ADE      Prijmime preto posolstvo dnešného evanjelia s otvoreným srdcom, s ochotou i s túžbou uviesť ho do života. A môžeme si byť istí, že keď sa vydáme touto cestou, budeme rásť vo svätosti i v kráse. Amen.

      19. nedeľa po ZSD

15.10.2003 | Čítanosť(2821)
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42
20.06.2003 | Čítanosť(1958)
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32
12.06.2003 | Čítanosť(3910)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(2820)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2687)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet