17.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ako loď, keď zloží svoj náklad, slobodne sa kolíše na vlnách a rýchlo kĺže vpred pod náporom vetra: tak aj „umŕtvovaná“ duša, ktorá zložila ťarchu hriechov a zlých žiadostivostí, sa slobodne a ľahko uberá k Bohu.

~bl. Józef Sebastian Pelczar~

18.10.2006 - Miron
čítanosť521 reakcie0
(Share 186 0)


Téma: Sobota po 25. nedeli po ZSD / Gal 3, 8-12

Myšlienky... 392/2006

      Istá starenka povedala kňazovi: „Veľmi milujem Ježiša, pravidelne sa modlím, čítam každý deň Sväté písmo, spytujem si denne svedomie, pravidelne sa spovedám. No napriek tomu sa bojím smrti. Nie som si istá, či ma Boh prijme.“
      Dodala ešte, že obetovala veľkú sumu peňazí pre Cirkev bez vedomia svojho manžela. Vedela, že to nebolo správne, ale povedala: „Urobila som to pre svoju spásu.“
      Táto žena nepochopila správne posolstvo evanjelia. Usilovala sa dosiahnuť spásu vlastnými silami. Nebrala do úvahy slová svätého Pavla: „Spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval“ (Ef 2, 8-9). Ona sa však chcela dosiahnuť spásu na základe svojich skutkov.
      Je to omyl, ktorý nájdeme v živote mnohých kresťanov. Azda práve preto sa nám uchovala náuka svätého Pavla galatským veriacim, ktorí mali podobnú predstavu. Hovorili o nutnosti dodržiavania premnohých starozákonných nariadení. Apoštol im však pripomína Ježišovu obetu na kríži (porov. Gal 3, 13), ktorou nás vykúpil spod kliatby zákona a pripomína im aj nám posolstvo evanjelia: „Je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery“ (Gal 3, 11).
      Je to radostné posolstvo, ktoré nás má viesť k šťastiu a vzdávaniu vďaky. Veď zo skúsenosti vieme, že je pre nás nemožné dokonale naplniť zákon. Spomínaná starenka neprežívala radosť z vykúpenia, lebo neustále vnímala nedostatočnosť svojich skutkov pre dosiahnutie spásy. Vyvarujme sa tohto omylu!
      Spása je nezaslúžený dar nehodným hriešnikom, ktorí vo svojom srdci prechovávajú živú vieru.

      Týždeň po 25. nedeli po ZSD

16.06.2003 | Čítanosť(1817)
Gal 3, 1-18
16.06.2003 | Čítanosť(1553)
Gal 3, 19-29


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet