24.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keď nás niekto zradí, začíname chápať svoje vlastné zrady. Keď zakusujeme biedu, učíme sa preciťovať celú zlobu a tvrdosť toho, čo sme zapríčinili druhým. Keď sme opustení, začíname sa rozpamätúvať, že aj my sme kohosi opustili.”

~CARLO CARRETTO~

04.10.2006 -
čítanosť411 reakcie0
(Share 142 0)


Téma: Mt 5, 8

Archív

      Kto má čisté srdce? Len ten, kto svoje srdce celkom odovzdal Ježišovi Kristovi, aby v ňom bol on kráľom. Nielen ten, kto ho nemá plné zloby, ale ani plné svojej dobroty. Ten, kto je ako dieťa - ktoré nevie o dobrom ani o zlom. Ako Adam pred pádom do hriechu. Ide o srdce, v ktorom môže vládnuť Pán. Ten, kto má svoje srdce očistené Pánom Ježišom Kristom, o tom je tu reč.
      Už Starý zákon hovoril o tom, kto je čistého srdca a nevinných rúk (Ž 24, 3.4). Človek, ktorý je čistého srdca, má srdce posvätené Duchom Božím. V čistote srdca ide o čistotu myslenia i chcenia, o úprimnosť a naozajstnosť. Ide o to, byť bez falše a zlých úmyslov. Mať teda detsky čisté srdce, veď podľa neho meria Hospodin človeka. Zo srdca predsa vychádza všetko, i zlé myšlienky, smilstvá... (Mk 7,21).
      Tí, ktorí majú čisté srdcia, pretože prežili Kristovu transplantáciu, smú počuť zasľúbenie, že uvidia Boha. Ján hovorí: „Teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní" (1 Jn 3,2). Pavel hovorí: „Teraz vidíme len akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár" (1 K 13,12). A v závere Biblie sa jednoznačne hovorí: „Budú vidieť jeho tvár" (Zjv 22,4). Dôraz je zreteľne položený nie na pohľad, ale na blízkosť a spoločenstvo s Bohom. Boha bude vidieť ten, koho srdce je zrkadlom odrážajúcim obraz Ježiša Krista.

12.06.2003 | Čítanosť(3810)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3616)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3510)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet