22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nádej je kotvou sveta.

~africké príslovie ~

28.09.2006 - Miron
čítanosť803 reakcie0
(Share 179 0)


Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

Homília

AI      Hrdý majiteľ nové domu sa pýšil pred priateľom: „Dom je vybavený najmodernejším zabezpečovacím zariadením. Okrem toho uzatvoril som veľmi dobrú poistku, ktorá chráni nielen budovu, ale aj všetko vnútorné zariadenie. Som preto veľmi pokojný.“
      Každý človek je pokojný, keď sa mu podarí zabezpečiť svoj majetok. Tento pokoj však stráca, keď sa začne hovoriť o živote, o duši, o večnom živote. Tu nepomôžu moderné zabezpečovacie zariadenia ani poisťovacie spoločnosti.
KE      Azda preto je sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky v tak veľkej obľube u veriaceho ľudu. Ubezpečuje nás, že v Presvätej Bohorodičke máme veľkého ochrancu, ktorý sa za nás prihovára.
DI      Je pravdou, že u nebeského Otca máme iba jedného Obrancu a ním je Ježiš Kristus. Ale ako Otec neodoprie prosbu svojho Syna, tak Syn neodoprie prosbu svojej Matky. Preto dobre si počína ten, kto sa k nej s láskou a dôverou vinie.
      Bolo by však nerozumné myslieť si, že naša nebeská Matka plní naše prosby bez ohľadu na našu ochotu nasledovať Božiu vôľu. V tom je predsa začiatok i koniec každej pravej zbožnosti.
      Pekne nám to ilustruje udalosť zo Starého zákona, keď po Mojžišovej smrti prevzal vedenie vyvoleného národa Jozue. Vedel, že jeho úlohou je dobyť zasľúbenú zem, ktorá ležala pred nimi. Posiela vyzvedačov, aby sa vedel dobre pripraviť na boj.
      V nepriateľskom meste sa vyzvedačov ujíma žena Rachab, keď ich uchránila pred nebezpečenstvom. Keď sa dozvedá o čo im ide, prosí o záchranu pre seba i pre celú svoju rodinu. Vyzvedači jej z vďačnosti sľubujú ochranu. Rachab však musí dať znamenie. Má ním byť červený povraz vyvesený z okna. V dome s týmto znamením mali byť ušetrení všetci jeho obyvatelia.
PAR      Presvätá Bohorodička sa podobá s Rachab v tom, že sa ujíma hriešnikov. Hoci sú to nepriatelia Boha, nepriatelia jej Syna. Rachab nemyslí len na seba. Prosí o záchranu pre celú rodinu. Tak isto Presvätá Bohorodička prosí svojho Syna, aby dal milosť celel jej rodine, všetkým jej deťom.
      Znamením záchrany pre Rachabin dom mal byť červený povraz. Je symbolom prúdu svätej Krvi nášho Spasiteľa. Ako vyzvedači oznámili Rachabe, že nebudú povinní splniť svoj sľub, ak nebude vyvesený ten červený povraz, tak nemôže byť pre večnosť zachránený nikto, koho neobmýva Kristova krv vo sviatostiach.
      Kto sa však snaží kráčať za Kristom, kto úprimne túži po spáse, môže s plnou dôverou očakávať účinnú ochranu a pomoc našej nebeskej Matky.
MY      Starý misionár, biskup v Athabaske v severnej Kanade, na oslave päťdesiatky svojho kňazstva rozprával príbeh zo svojho života:
      Keď som mal pätnásť rokov, vháňal som rodičov svojou nenapraviteľnosťou do zúfalstva. Nedosiahli u mňa nič ani po dobrom ani po zlom. Namiesto školy som sa skrýval a hral s kamarátmi.
      Raz sa medzi nami náhle objavil otec, chytil ma za ruku a odvliekol domov. Keď sme prechádzali okolo chrámu, zaviedol ma dnu pred oltár Presvätej Bohorodičky a pomodlil sa – ako to chlapi robia – krátku modlitbu: „Božia Matka, zverujem ti tohto chlapca. Ak môžeš, urob z neho niečo. Ja už nič nezmôžem...“
      Presvätá Bohorodička ho vypočula. Po troch rokoch som vstúpil do seminára. Stal som sa kňazom a odišiel som do misii. Keď som sa lúčil s rodičmi, otec mi skoro žartovne povedal: „Presvätá Bohorodička vzala vtedy moje slová príliš vážne. Teraz si už celý jej.“ (DANCÁK, F.: Slová našej Matky, s. 36.)
ADE      Ak náš život bude naplnený ochotou k nasledovaniu Krista spolu s úprimnou snahou o vlastné posväcovanie, môžeme si byť istí, že Presvätá Bohorodička rovnako vážne vypočuje naše modlitby.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet