12.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba - svätý vyslanec. Ona obveseľuje srdce, budí strach pred trestami, dáva túžbu po nebeskom kráľovstve, učí pokore, dáva poznanie hriechu, okrášľuje človeka všetkým dobrom, obdarováva človeka všetkým dobrom, obdarováva dušu rôznymi čnosťami.

~sv. Efrém Sýrsky ~

06.09.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť945 reakcie0
(Share 202 0)


Téma: 10. november sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi; Andrej Avellino / Mt 16,13-19 / Svätý musí byť odvážny

Homília

Obdivujeme výkony športovcov. Uvedomujeme si, že za vystúpením na stupeň víťazov sa skrýva mnohoročná tvrdá práca počas tréningov. Umelcovi nestačí len talent. Pokiaľ vystaví svoje práce, trávi hodiny v ateliéroch. Hudobnému skladateľovi netlieskajú každý deň. V tichu so svojím nástrojom strávi dni a mesiace, pokiaľ predvedie svoje dielo na pódiu.
A my si myslíme, že svätým sa staneme za jeden deň? Jedným skutkom? Bez námahy a obetí?
Preto sa dnes zamyslíme nad otázkou Pána Ježiša: „A za koho ma pokladáte vy?" (Mt 16,15).
Apoštoli sú v Ježišovej škole už niekoľko mesiacov. Vidia mnohé veci, ktoré si svojím rozumom nevedia a nedokážu vysvetliť. Ježiš rozpráva tak, že oči nespúšťajú z jeho úst. Začínajú si uvedomovať, že Ježiš je skutočne očakávaný Mesiáš, keď ich prekvapí otázkou: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" (Mt 16,13). Ježiša akoby nezaujímala odpoveď iných, ale čo si o ňom myslia oni, jeho učeníci. Petrova odpoveď je pravdivá: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha" (Mt 16,16). Možno svojimi slovami je prekvapený sám Peter a tiež ostatní spoločníci. Ježiš sám túto výpoveď potvrdí.
Ježiš má radosť z odvážnych nasledovníkov, to znamená z tých, ktorí sa otvárajú Duchu Svätému a dávajú sa ním viesť. To je oslovenie aj pre nás -spolupracovať s Duchom Svätým. Na pohľad sa to zdá rezervované pre vyvolených, nie pre nás hriešnych a slabých, ale keď začneme s pravidelnou spoluprácou s Duchom Svätým, zistíme, že je to aj naša záležitosť. V čom spočíva táto spolupráca? V modlitbe a otvorenosti vnuknutiam Ducha Svätého. Naša modlitba musí byť vecou srdca. Pravidelná, nie náhlivá, srdečný rozhovor s Bohom o všetkom, čo nás napĺňa, čo prežívame a byť si vedomý, že chcem plniť vôľu Božiu; čo chce Boh a ako chce Boh, nie čo ja chcem a ako ja chcem.
Keď čítame životopisy svätých, sme prekvapení veľkosťou ich skutkov, životom, ich činnosťou a podobne. Boli to však skutočne len ľudia ako my, z mäsa a kostí. Boli však odvážni a dali sa celí Bohu. Boh si s nimi robil, čo chcel. Nie oni, ale Boh hovoril ich ústami a konal ich rukami. Boh šiel tam, kde šli oni. Svätý je len nástrojom v diele Boha. A Boh chce, aby sme takým nástrojom boli každý z nás.
Ako vyznali dnešní svätci svoj vzťah k Bohu? Posúďme sami.
Po svätom Gregorovi Veľkom, najväčším pápežom stredoveku, je pápežom Lev I. Bol radcom dvom pápežom. Po smrti Sixta III, r. 440 si ho jednohlasne zvolili za pápeža. Jeho pontifikát sa ocitol v ťažkej dobe. Musel bojovať na duchovnom i politickom boji. Bojoval proti bludárom pelagianom, ktorí popierali dedičný hriech, že človek sa môže bez Božej milosti postarať o svoj večný život a proti manichejcom, ktorí zle chápali dobro a zlo hmoty. Ako vladár a politik musel bojovať proti nepriateľom Ríma. Aj tu sa ukázal ako odvážny muž a svätec. Keď hunský veliteľ tiahol na Rím, pápež mu sám s dvoma poradcami šiel naproti. Bola to neslýchaná vec - postaviť sa tvárou tvár pred nepriateľa kresťanov, a to bez meča, len s krížom. Historik hovorí, že tvár pápeža žiarila a z očí sálala sila, že Atila povedal: - Nech si ktokoľvek, človek alebo anjel, Rím a Itália ti budú vďačné za záchranu. - O tri roky pápež sa postavil proti ďalšiemu pustošiteľovi, vandalskému kráľovi Genserichovi. Odvážny pápež Lev I. mal prímenie "Veľký". Aké boli jeho osvedčené prostriedky na získanie odvahy? Modlitba, milosrdenstvo a pôst. A v tom vidíme aj pre seba oslovenie nasledovať pápeža.
Druhý svätec dňa - Andrej Avellino bránil Cirkev mnohými literárnymi dielami, ktoré písal s modlitbou k Duchu Svätému.
Športovec, umelec a skladateľ si zaslúži obdiv, úctu a pozornosť. Tým viac ten, kto je odvážny a chce byť svätý. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2920)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2853)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2842)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet