22.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vaša vernosť Cirkvi nech nikdy nezakolíše, ale naopak, zakorenení a utvrdení v láske, zúčastňujte sa radostne a veľkodušne na živote svojej Matky. Buďte presvedčení o jej víťaznej istote, pripravení brániť a rozširovať, jednotne o nej vydávať svedectvo.

~Ján XXIII.~

06.09.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť989 reakcie0
(Share 360 0)


Téma: 22. október sv. Salome / Lk 12,54-59 / Zodpovednosť za súčasnosť

Homília

Nie je správne, keď si chlapci medzi sebou dávajú rôzne prezývky. Vieme, aký je rozdiel medzi zvieraťom a človekom. Boh nás stvoril na svoj obraz. To znamená, že máme nesmrteľnú dušu, o ktorú sa musíme starať. Preto nám Pán Boh dal aj rozum a slobodnú vôľu, čo nám pomáha svoju dušu si uchrániť od všetkého, čo by bolo prekážkou dostať sa do neba. Aj dospelí občas nevedia sa ovládať a kontrolovať, a tak zabúdajú na svoju zodpovednosť o dušu.
Pán Ježiš nás dnes upozorňuje: „Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?" (Lk 12,56).
Ježiš veľmi ostro pranieruje u svojich súčasníkov vedomú nezodpovednosť pri plnení povinností voči Bohu. Týmto ľuďom dokáže Ježiš povedať tak ostré slovo, ako je "pokrytec". Venujú pozornosť vonkajším veciam, obradom a zvykom, ale v ich vnútri vidí opak. Títo však vedia využiť dar, ktorý dostali od Boha na pozorovanie, a tak aj na svoj tuzemský život. Vedia podľa znakov povedať, kedy príde dážď, kedy bude horúco. To je správne. Rozum treba využiť aj na to. Potrebné je, a to zdôrazňuje Ježiš, aby sa primeraná námaha venovala aj duši. Nikto nesmie sa správať voči svojej duši ľahostajne. Vtedy sa vystavuje následkom. Ježiš to prirovnáva k človeku, ktorý je na ceste so svojím protivníkom pred vrchnosť. Je logické, že ten človek má využiť čas, pokiaľ prídu pred vrchnosť, aby sa zmieril so svojím protivníkom. Ak tak neurobí, hrozí mu väzenie. Tak Ježiš naznačuje, aby sme pamätali na spásu svojej duše, pokiaľ sme tu na zemi.
Nepochybujeme, že Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu pre naše dobro. Tieto dary sa dajú aj zneužiť. Vtedy sme podobní človeku, ktorý na ceste podcenil čas a dostal sa právom do väzenia. Náš pobyt na zemi je čas, aby sme prácou na sebe a svojím posväcovaním získali čo najviac zásluh pre odmenu v nebi. Nepriateľ, s ktorým kráčame, sú naše zlé vlastnosti, návyky, chyby a omyly, a práve s nimi sa musíme vyrovnať, pokiaľ neprídeme pred Sudcu-Ježiša. Rozum máme na poznávanie dobra a zla. Slobodnú vôľu na udelenie súhlasu k tomu, čo nám hovorí rozum. Človek spoznáva a rozhoduje sa. Keď viem, že som náchylný neovládať si ústa, to je znamenie v tejto oblasti viac pracovať a tvrdo si rozkázať. Podmaňuje si ma zlosť a lenivosť? To je výzva pre rozum a slobodnú vôľu konať proti tomu, nakoľko mi hrozí večná záhuba.
Rodičia, ktorí ustupujú dospievajúcemu synovi a nevedia si s ním poradiť, musia počítať, že o päť rokov to bude ešte horšie. Mladí ľudia si veci zľahčujú a vážne podceňujú. Keď si to uvedomia, je tu znamenie, ktoré majú využiť na svoje pretvorenie k lepšiemu. Znamením sú naše chyby a zápory, ale tiež aj dobro a klady. Čo v nás zvíťazí, čomu dáme prednosť, je len v našich rukách.
Ježiš nás oslovuje, aby sme s tak vážnou vecou, ako je náprava, keď pozorujeme nebezpečenstvo pre dušu, neodkladali.
Poučením nám je dnešná svätica - Mária Salome. Vieme, že je to matka apoštolov Jána a Jakuba. Tu vidíme po kom dostali títo dvaja apoštoli prezývku "boanerges" - "synovia hromu" (por. Mt 3,17). Ich matka Salome je tiež temperamentná a na začiatku pri stretnutí s Ježišom ešte nepoučená a prenáhlená, keď prosí Ježiša: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici" (Mt 20,21). Vtedy mala pomýlený pohľad na Mesiáša. Bolo to pozemské zmýšľanie. Vieme, ako sa zmenila. Využila teda svoj rozum a slobodnú vôľu. V nedeľu na svitaní sa ponáhľa s Máriou Magdalénou pozrieť hrob (por. Mt 28,1).
Je správne, že si dnes uvedomujeme potrebu využiť znamenia svojho života pre spásu svojej duše.
Nielen chlapci, ale všetci si dajme pozor na svoju dušu. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2771)
Lk 12, 49-59
12.06.2003 | Čítanosť(2553)
Lk 12, 32-48
12.06.2003 | Čítanosť(2511)
Lk 12, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet