15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Usilujme sa každý deň dobre urobiť to dobro, ku ktorému budeme mať príležitosť. Tak svojím životom budeme oslavovať Boha, urobíme život na zemi krajší a každý deň sa budeme akoby vlievať do mora nekonečnej blaženosti.

~Ján XXIII.~

06.09.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť921 reakcie0
(Share 272 0)


Téma: 16. september sv. Kornel, pápež a mučeník; Cyprián, biskup a mučeník; Edita; Ľudmila, kňažná a mučenica / Jn 17,11-19 / Stravovala ich horlivosť

Homília

Príslovie hovorí: "Kde vietor, tam plášť". Týmto heslom sa vyjadruje správanie mnohých nezrelých a nevyrovnaných ľudí. Svätý Ján píše vážne slová takýmto bratom: „Boh hovorí: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci!" (Zjv 3,15). Ježiš si praje našu zrelosť. Máme sa snažiť žiť tak, aby sme svoje miesto zastali verne. Nestále srdce a nezrelý postoj môže priniesť nešťastie jednotlivcovi i veľkej skupine.
Na to nás upozorňuje aj text evanjelia: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým" (Jn 17,15).
Ježišova modlitba vo večeradle, krátko pred zajatím a následne pred smrťou - vykúpením, obsahuje závažné pravdy. Ježiš prosí o vytrvanie v dobrom a jednote nielen apoštolov, ale všetkých, ktorým Evanjelium zvestujú. Ježiš vie, že na tých, ktorí uveria, prídu ťažkosti. Celé tri roky Ježiš pripravoval na tieto chvíle svojich apoštolov. Aj v tak vážnej chvíli, keď Ježiš vie, že už nadišla jeho chvíľa, pre ktorú prišiel na svet, modlí sa za vytrvalosť svojich bratov a sestier. Dáva nám tak príklad, čo nás uchráni od mnohých ťažkostí a dá síl vytrvať až do konca.
Ježišove slová sa plnia do bodky. Od samého začiatku tí, ktorí sú poverení ohlasovaním Evanjelia, musia znášať ťažkosti robotníkov na duchovnej vinici. Cítia však milosť Ježišovej modlitby. Ježiš je stále s tými, ktorí vydávajú svedectvo. Mučeníci idú vyrovnaní na smrť. Vyznávači svedčia aj vtedy, keď musia mnoho trpieť pre svoju vieru. Kňazi i laici, podporovaní Ježišovou modlitbou, sa osvedčujú.
Vidíme to na dnešných svätcoch.
Pápež Kornel a biskup Cyprián sú súčasníci. Žijú ďaleko od seba, ale oboch spaľuje horlivosť za Ježiša a čistotu jeho učenia. Je to doba, keď mnohí pri prenasledovaní odpadli od Krista, prípadne nejako zradili. Obaja však zastávajú spoločnú cestu, aby tí, ktorí chcú, mohli sa vrátiť do Cirkvi. Pápež Kornel má proti sebe učeného Novaciána. Ten totiž učí, a pápež sa s tým nestotožňuje, že tí, ktorí odpadli, musia konať prísne pokánie. Pápež Kornel je za pokánie, ale primerane k veľkosti previnenia. Rovnako aj Cyprián je za primerané pokánie. On totiž narazil na opačný postoj. Veľmi rýchle a ľahké vrátenie odpadlíkov do Cirkvi. Cyprián žiada pokánie, ktoré pomôže a nie, aby uškodilo. Cyprián zomrel ako verný svedok pod ostrím kata a ešte pred smrťou prikázal katovi vyplatiť 25 zlatých mincí.
Nielen cirkevní hodnostári to mali ťažké pri obhajovaní viery. Mala to ťažké aj stará matka svätého Václava, svätá Ľudmila.
Po smrti jej manžela, kráľa Boživoja, ktorý jej pomohol stať sa kresťankou, pravdepodobne aj ju pokrstil svätý Metod, stal sa kráľom syn Vratislav. Ten však nevládol dlho. Jeho manželka Drahomíra veľmi žiarlila na svokru Ľudmilu, ktorá jej vychovávala syna Václava. Dokonca zorganizovala jej smrť. Pravdepodobne ju udusili vlastným závojom. Václav ostal verný výchove svojej starej matky, svätej Ľudmily.
Vidíme, že títo svätci boli pevní a rozvážni. S pomocou Ducha Svätého vedeli, kde je pravda a vedeli za pravdu položiť aj svoje životy. Nasledovať ich vzor je aj našou povinnosťou.
Aj ďalšia svätá dnešného dňa, svätá Edita, ktorá sa zrieka koruny a ujíma sa chorých, nám ukazuje, že keď vieme, kde nás volá Ježiš, máme tam horliť a vytrvať za vec Boha.
Áno, takýchto kresťanov potrebuje dnešný svet: verných, zásadových, odvážnych a spolupracujúcich s Duchom Svätým.
Nechceme, aby o nás platilo: "Kde vietor, tam aj plášť". Nechceme byť ani vlažní. Chceme to, čo od nás chce Ježiš. Amen.

16.08.2007 | Čítanosť(4121)
Téma: Jn 17,11
05.02.2009 | Čítanosť(2574)
Téma: Jn 17, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2520)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet