23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.”

~Matka Terézia~

01.09.2006 - Štefan Vitko
čítanosť1610 reakcie0
(Share 269 0)


Téma: Homília k začiatku školského roka / Škola / Školský rok /

Homília

      Na vývesnej tabuli pred budovou akejsi základnej školy bol oznam. Týkal sa žiakov, oznamoval nástup do školy. Okrem termínu a iných základných technických údajov tam stálo: „Žiaci nech si prinesú prezuvky.“ Tie patria od nepamäti k základnej školskej výbave. Sú akýmsi symbolom čistoty. Špina, blato, nečistota – to všetko ostáva vonku – v šatni. Dnu sa vchádza v čistých prezuvkách.
      Nie je v tom symbolika? Do školy sa má vojsť s čistým úmyslom, s novým odhodlaním. Špina zloby, predsudkov, nevôle má zostať vonku. Týka sa to žiakov, študentov i pedagógov. Príchod do školy by mal všetkých nájsť očistených a otvorených pre ďalšiu etapu štúdia.
      Čo nám predstavuje čistý pohľad na školu?
      1.) Napríklad to, že škola vytvára aj výchovný rozmer. Nie tak ako kedysi, no predsa. Motivuje žiaka, aby rešpektoval interné predpisy. Škola je niekedy prvou inštitúciou pre dieťa, ktorá mu dáva pocítiť a pochopiť: Odtiaľ – potiaľ. Prvou preto, lebo rodina dnes zlyháva. Škola je dnes nútená zvládať aj to, čo už mala realizovať rodina. K štúdiu patrí aj výchova. Mali by ísť ruka v ruke.
      2.) Škola pre niektoré deti je miestom prvého väčšieho zážitku spoločenstva. Toto ľudské spoločenstvo sa vytvára omnoho ľahšie, ak sa najprv učíme vytvárať spoločenstvo s Ježišom. Ľudia túžia po prirodzenej múdrosti. Bolo by žiadúce, aby deti okrem tejto formy múdrosti túžili aj po múdrosti evanjelia. Svätý opát Kolumbán nás v Liturgii hodín o tom poúča: „Teda sám Pán, náš Boh, Ježiš Kristus, je prameň života, a preto nás volá k sebe, k prameňu, aby sme z neho pili. Pije z neho ten, kto miluje, pije ten, kto sa sýti Božím slovom, kto veľmi miluje, veľmi túži, pije ten, kto horí láskou k múdrosti.“ (LH IV, s. 129).
      Odporúča sa, aby v priebehu školského roka deti, pedagógovia i vychovávatelia neprestajne obnovovali spoločenstvo s Múdrosťou – Ježišom. Získajú tým viac síl, aby budovali to ľudské: na úrovni tried, ročníkov, škôl atď.
      3.) Škola do istej miery vytvára premostenie do praktického života. Tí, ktorí vzdelávanie zanedbávali, dnes alibisticky hovoria, že dôležitejšia je škola života. Tí, ktorí vsadili iba na teóriu a ignorujú prax, zostávajú akoby mimo reality. Škola nemá za úlohu kolísať, ale učiť symbióze teórie s praxou. Ide o známu vec. Ježiš nás predsa k tomu nabáda: Vnesme evanjelium do života, nové víno do nových nádob! (porov. Mt 9, 17) Navyše - očistení, v čistých prezuvkách svedomia.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet