12.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Unáhlenosť je otcom nedokonalosti.

~brazílske príslovie ~

01.09.2006 - Miron
čítanosť1068 reakcie0
(Share 290 0)


Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

Homília

AI      Jedna starenka sa mi sťažovala na nevďačnosť svojich detí. Rozprávala o obetách, ktoré prinášala, len aby im umožnila štúdium a mohla im pomôcť v ich začiatkoch. Teraz však, keď potrebuje sama pomoc, nemá sa na koho obrátiť.
      Poviete, že to nie je ojedinelý prípad. Možno, že by ste vedeli vyrozprávať mnoho príbehov nevďačnosti detí voči rodičom, ale i nevďačnosti, ktorá sa vám dostala od iných ľudí. Takéto prípady, zvlášť keď sa nás osobne dotýkajú, sú veľmi bolestivé. No na druhej strane nám zvyčajne nespôsobia veľkú ujmu. Ak však v nás vládne nevďačnosť voči Bohu, môžeme toho stratiť príliš veľa.
KE      Potvrdzuje to napomenutie Ježiša Krista, ktoré zaznelo v závere podobenstva o zlých vinohradníkoch: „Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu“ (Mt 21, 43).
DI      Vinica z podobenstva priniesla úrodu. Pozrime sa však, kto má na tom najväčší podiel. Hospodár vinicu vysadil. Aby ju uchránil, obohnal ju plotom. Dokonca sa postaral aj o potrebné vybavenie: vykopal lis a postavil vežu (porov. Mt 21, 33). Keď dokončil túto prácu, prenajal vinicu vinohradníkom. Na nich ostalo už len ošetrovanie viniča a samotný zber úrody. Keď však prišiel čas odovzdať dohodnutý diel úrody majiteľovi vinice, nájomníci sa začínajú správať veľmi čudne Keď poslal svojich sluhov pre svoju časť úrody, „vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali“ (Mt 21 35). A keď k ním poslal svojho syna, „chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili“ (Mt 21, 39). Správali sa, akoby boli vlastníkmi vinice a na úrodu mali výhradný nárok.
      Toto podobenstvo bolo adresované Židom, ktorí odmietali Spasiteľovo pozvanie. Svätý evanjelista Matúš dodáva, že „keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich“ (Mt 21, 45). Dnes je toto podobenstvo adresované nám. My sme tí „iní vinohradníci“ (Mt 21, 41), ktorým bola vinica prenajatá. Potrebujeme sa poučiť z dnešného podobenstva, aby sme nenasledovali príklad zlých vinohradníkov.
PAR      Na jednom cirkevnom stretnutí bohatý starší pán rozprával prítomným svedectvo o svojom živote viery. „Som milionár,“ povedal, „a za svoje bohatstvo vďačím Božiemu požehnaniu.“ Začal rozprávať, že keď ako mladý chlapec zarobil svoj prvý dolár, zúčastnil sa vo svojej farnosti stretnutia s misionárom. Rozprávanie o ťažkostiach misionárskeho života ako aj o veľkej núdzi ľudí, medzi ktorými misionár pôsobil, ho veľmi zaujalo. Predsa len, keď na konci stretnutia bola zbierka na podporu misií, na chvíľu zaváhal, či obetuje svoj prvý zarobený dolár. No po krátkej chvíľke sa rozhodol dať všetko, čo zarobil Bohu. „Som si istý,“ dokončil svoje rozprávanie, „že skrze túto obetu mi Pán požehnal a urobil ma bohatým.“
      V zhromaždení nastalo ticho. Každý sa zamyslel nad jeho slovami. No keď sa pohol smerom k svojmu miestu, jedna drobná starenka na neho zamávala rukou a povedala: „Čo tak to skúsiť znova?“ (www.sermonillustrations.com)
      Smelo môžeme povedať, že život a všetko, čo ho napĺňa je darom, prejavom Božej starostlivosti a lásky. Skrze Cirkev – Božiu vinicu – máme účasť na nesmiernych Božích milostiach. Musíme si však uvedomiť, že sa od nás očakáva, že „budeme načas odovzdávať úrodu“ (porov. Mt 21, 41). Kto veľa dostal, od toho sa aj veľa očakáva.
MY      Čo máme Bohu dať? Predovšetkým svoju dušu. S vďačnosťou máme prijímať Božie milosti a použiť ich na svoj duchovný rast, aby sme ju ponúkli Bohu ako svätú a dokonalú.
      Bohu môžeme dať i svoje schopnosti, talenty i svoje materiálne prostriedky, ak ich správne použijeme na rozvoj jeho Kráľovstva.
      Ide tu o dávanie, ktoré nám neprináša ujmu, ale skôr naopak: ešte znásobuje Božie požehnanie.
ADE      Každý z nás zaiste vníma Božie dary, ktoré prichádzajú rôznym spôsobom do nášho života. Výrazom našej vďačnosti nech nie sú len slová vďaky, ale aj konkrétne „odovzdávanie úrody“ zo zúžitkovania týchto darov.

28.09.2010 | Čítanosť(2050)
Téma: Mt 21, 28
12.06.2003 | Čítanosť(3101)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(2917)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2768)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet