18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Mlčanie je čakaním na Boha a blížnych, je bdelosťou. Človek už nežije na povrchu svojich zmyslov a predstavivosti, ale dokáže načúvať svojím srdcom.

~BERNARD DUCRUET~

23.06.2006 - Miron
čítanosť897 reakcie0
(Share 220 0)


Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

Homília

AI      Mladý muž po skončení vysokej školy zareagoval na inzerát, ktorý ponúkal zaujímavé a finančne dobre ocenené zamestnanie. Pohovor dopadol veľmi dobre, len ho zarazilo, že jeho budúceho zamestnávateľa pomerne veľmi zaujímali rodinné pomery, z ktorých vyšiel. Priateľ mu vysvetlil, že to začína byť obvyklé, pretože je už osvedčenou skúsenosťou, že dobré rodinné zázemie dáva predpoklad spoľahlivosti budúceho zamestnanca. Musíme si priznať, že sami neraz pri hodnotení druhých berieme do úvahy aj jeho rodinu.
KE      Evanjelista Lukáš, ktorý v prvých veršoch svojho evanjelia sľúbil všetko od počiatku verne rad-radom opísať (porov. Lk 1, 3), plní svoj sľub. Predstavuje nám rodičov svätého Jána Krstiteľa ako aj udalosti, ktoré predchádzali jeho narodeniu.
DI      Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že charakteristika Janových rodičov vtesnaná do troch veršov je príliš stručná. Nie je to však pravda. Tieto verše nám odkrývajú viac než by sme na prvý pohľad povedali.
      Hovoria predovšetkým o dvoch veľkých a dlhotrvajúcich životných skúškach manželov. Prvá skúška prichádzala zo sveta, ktorý nebol v tej dobe ideálny. Kráľ Herodes, ktorý bol iba bábkou v rukách Ríma, morálne pustošil krajinu. Bol nielenže tolerantný k rozmáhajúcej sa modloslužbe, ale sám dáva stavať chrámy rímskym pohanským bôžikom. Nebadane vnucoval pohanský štýl života napríklad aj tým, že zaviedol rímske hry. V hospodárskej oblasti povolil, aby pohanské peniaze prúdili do krajiny a spôsobovali veľkú ekonomickú nestabilitu. Toto bolo podhubie, z ktorého vyrástla nemorálnosť prejavujúca sa vo všetkých sférach života krajiny. Dokonca sa objavovala korupcia pri získavaní vyšších kňazských úradov. Pre Izrael to bolo veľmi ťažké obdobie. Napriek tomu o Alžbete a Zachariášovi svätý Lukáš tvrdí, že „boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia“ (Lk 1, 6). To znamenalo, že úspešne odolávali pokušenia doby.
      Druhá skúška bola nemenej náročná. Spočívala v ich bezdetnosti. V Izraeli považovali bezdetnosť za Boží trest a zaiste tak trochu z tohto uhla mnohí pozerali na týchto manželov. Zachovať vernosť Bohu bolo preto priam hrdinským činom.
      Obe tieto dlhotrvajúce skúšky však pripravovali Zachariáša a Alžbetu na ich výnimočnú úlohu v Božom pláne. Mali pripraviť dobré rodinné zázemie pre svojho syna, predchodcu Pána.
      Nebolo by sa im to podarilo, keby neboli mali jeden v druhom oporu, keby sa navzájom nepovzbudzovali a nedvíhali v chvíľach, kedy sa im bremeno skúšky zdalo príliš ťažké.
PAR      Možno sa tak trochu identifikujeme s týmito zbožnými manželmi a myslíme na skúšky, ktoré doliehajú na náš život. Je požehnaním, ak manželia si vzájomne pomáhajú niesť bremeno týchto skúšok. Spomínam si na slová staršieho kňaza, ktorí v sobášnom príhovore s úsmevom povedal: „Manželstvo je nádherný a ľahký stav. Len si treba dobre vybrať svojho partnera na celý život.“
MY      Dosvedčujú to aj slová, ktoré po pohrebe manželka nebohého povedala kňazovi:
      „Ďakujem Bohu za tých takmer štyridsať rokov spoločného života. Viem, že môjho manžela mi daroval Boh. Moja stará mama – ešte keď som bola dievča – ma nabádala, aby som sa každý deň pomodlila za svojho budúceho muža. Vtedy som to ešte ani nechápala, ale vnímala som, že to musí byť niečo veľmi dôležité, lebo nezabudla každý večer „skontrolovať“, či som sa na tento úmysel pomodlila. Možno, že práve toto spôsobilo, že keď som sa zahľadela do chlapca z druhej dediny – môjho manžela, bola som veľmi neistá, či je to ten pravý. A vtedy mi stará mama znovu dobre poradila: Vezmi ho na odpust do Ľutiny. Uvidíš... rozhodneš sa. Potešilo ma, keď mi povedal, že na púť do Ľutiny chodí každý rok. Rovnako ma potešilo, že hneď po príchode do Ľutiny si to zamieril k spovednici a potom i to, že sa spolu so mnou modlil pri bohoslužbách, ktoré sa konali na ľutinskej hore. Videla som, že viera je pre neho niečím úplne prirodzeným a to úplne zahnalo moje pochybnosti. Vydala som sa za neho a neľutovala som. Verím, že je teraz v nebi a dúfam, že sa tam raz stretneme.“
      Táto pani potom ešte dodala, že svojím deťom, ale aj tým, ktorí uvažovali prijať sviatosť manželstva, dávala radu svojej starej matky: Vezmi ho (ju...) na odpust do Ľutiny. Uvidíš... a rozhodneš sa.
ADE      Nech nás toto dnešné spoločné uvažovanie vedie k budovaniu dobrého rodinného zázemia. Manželov skrze vzájomnú lásku, povzbudzovanie a podopieranie v čase skúšok a tých, ktorí sa pre manželstvo ešte len rozhodujú, k skrze múdru a správnu voľbu svojho životného partnera. To sú predpoklady, ktoré sa veľmi pozitívne odzrkadlia v živote generácie, ktorá príde po nás.

12.06.2003 | Čítanosť(2890)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2669)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2614)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet