15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Múdrosť je umenie vedieť, až po akú mieru môžeme byť odvážni.”

~Jean Cocteau~

16.05.2006 - Miron
čítanosť1150 reakcie0
(Share 222 0)


Téma: Nedeľa uzdravenia slepého / Jn 9, 1-38

Homília

AI      Všetci z času na čas použijeme obrazné vyjadrenie ako „nevidel som riešenie...“, „nevidí zmysel života...“, „bol som voči tomu slepý...“ Všetky tieto a mnohé ďalšie spojenia používame, keď chceme vyjadriť, že sme boli v tesnej blízkosti nejakej pravdy, ale nespoznali sme ju. V takýchto prípadoch je skutočne najlepším prirovnaním slepota.
KE      Svätý evanjelista Ján toto prirovnanie používa veľmi často. Akoby chcel na rôznych epizódach, ktoré v evanjeliu zachytil, jedno z blahoslavenstiev z Reči na vrchu Ježiša Krista. Znie takto: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Toto blahoslavenstvo hovorí o tom, že ak nevidíme Boha ako Stvoriteľa sveta, ak nevnímame Božiu lásku napriek všetkému neporiadku v živote a vo svete, ak nás neinšpiruje moc Svätého Ducha a neposilňuje nás, potom sme slepí. A dôvodom tejto slepoty je naše srdce. Nie je dosť čisté na to, aby mohlo vidieť a spoznávať duchovné pravdy.
DI      Farizeji sú príkladom takejto duchovnej slepoty. Keď k ním priviedli uzdraveného slepca, začali ho vypočúvať. No voči pravde ostali slepí. „Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ (Jn 9, 16). Ich zaslepenosť ich dohnala k tomu, že začali pochybovať o tom, či ten človek vôbec bol niekedy slepý. Jednoducho ignorovali fakt, že celé roky prechádzali okolo neho, keď žobral na svoje živobytie. Predvolali si teda rodičov tohto slepca. Tí potvrdili, že sa narodil ako slepý, ale k jeho uzdraveniu sa nechceli vyjadriť. Nechceli povedať svoj názor na Ježiša Krista. Svätý Ján udáva dôvod: „Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša; má byť vylúčený zo synagógy“ (Jn 9, 22). Preto si znovu predvolali uzdraveného slepca. Ten ich však logickými odpoveďami usvedčuje z ich slepoty. Aká bola reakcia farizejov? „Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von“ (Jn 9, 34). Keď ľudia stratia argumenty, tak začnú kričať. Nestalo sa už aj vám niekedy, že ste niekomu povedali „Vypadni!“ vo chvíli, keď ste už nevedeli ako ďalej? Toto bol posledný znak, ktorý farizejov usvedčil z duchovnej slepoty.
PAR      Prečo však boli takí slepí? Svätý evanjelista Matúš celú 23. kapitolu svojho evanjelia venuje tomuto problému. Zachytáva v nej, ako Ježiš Kristus sedemkrát zvoláva „Beda!“ na farizejov a zákonníkov. Napáda ich zbožnosť, ktorá sa prejavuje iba detailným zachovávaním predpisov Zákona, ale chýba v nej chápavosť srdca pre Božie veci. Chodili celý čas okolo pravdy, ale nevideli ju.
      Práve kvôli tomu prišiel Ježiš Kristus na túto zem. Sv. Ján hovorí: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha“ (Jn 1, 9-13).
      Boh prichádza, aby človeka obdaroval. Čo mu chce dať? No predovšetkým dar uzdravenia duchovného zraku. Je to ten okamih v ľudskom srdci, kedy spolu s uzdraveným slepcom vyznávame svoju vieru a klaniame sa svojmu Bohu (porov. Jn 9, 38). Farizeji odmietli prijať tento dar a preto ostali v tme.
MY      Mnoho ľudí si dáva otázku: „Prečo by som mal ísť v nedeľu do chrámu. Nebolo by azda lepšie ostať doma a pospať si, alebo si niekde vyjsť a užiť si života?“ Iní zasa kritizujú Cirkev a prekáža im takmer každé prikázanie. Ďalší zasa... Veď to poznáte. A možno, že aj sami podobne konáme... Skúsme preto vyslať k nebu krátku a úprimnú modlitbu: „Pane, chcem ťa vnímať ako svojho Stvoriteľa, chcem vnímať tvoju lásku v každej situácií, v ktorej sa nachádzam, chcem vnímať moc pôsobenia tvojho Svätého Ducha v mojom živote. Pane chcem vidieť... Zmiluj sa nado mnou...“ Je to úplne jednoduché. A aké prekvapenia sa začnú diať v našich životoch... Môžete azda povedať: „Ach, veď ja sa modlím, aj by som chcel, ale akosi necítim žiadnu zmenu v živote.
      Odpoveď na tento problém dáva duchovný spisovateľ B. Baur, keď napísal: „Mnohí nábožní ľudia sa nachádzajú v stave takmer stálej nevernosti v „maličkostiach“; sú netrpezliví, chýba im láska v myšlienkach, úsudkoch i slovách, sú falošní v rozhovoroch i vo svojich postojoch, ťažkopádni a ľahostajní v prejavoch nábožnosti, neovládajú sa a majú príliš mravne neviazanú reč, ľahkomyseľne znevažujú dobré meno blížneho. Poznajú svoje chyby a nedostatky a možno sa z nich aj vyznávajú v spovedi, ale neľutujú ich seriózne, ani nepoužívajú prostriedky, aby nad nimi zvíťazili. Nepozastavujú sa nad tým, že každá z týchto nedokonalostí je ako olovené závažie, ktoré ich ťahá nadol, nie sú si vedomí toho, že začínajú myslieť čisto ľudsky a vo svojom konaní sa riadia výlučne dočasnými motívmi a ani si neuvedomujú, že obyčajne kladú odpor darom milosti a zle ich užívajú. Takto stráca duša jas svojej krásy a Boh sa od nej čoraz viac vzďaľuje. Postupne duša stráca svoje styčné body s Bohom: nevidí v ňom milujúceho a milovaného Otca, ktorému sa oddáva so synovskom nežnosťou; niečo sa postavilo medzi ňu a Boha.“
      Toto je cesta, po ktorej kráčali farizeji a zákonníci. Toto je cesta, po ktorej možno kráčame aj my. No táto cesta nevedie k cieľu.
ADE      Ježiš Kristus nám ponúka dar uzdravenia. Sme ochotní pre to niečo urobiť? Slepec z evanjelia poslúchol príkaz Spasiteľa a išiel sa umyť v rybníku Siloe (porov. Jn 9, 7) a vrátil sa uzdravený. Ak budeme poslušní Ježišovým slovám a pôjdeme cestou, ktorú nám ukáže svojím slovom, vrátime sa uzdravení.

Jn 9, 1-38 - Archív / Kartotéka / Inšpirácie

20.06.2003 | Čítanosť(2889)
Téma: Krst / Jn 9, 1-38
20.06.2003 | Čítanosť(2670)
Téma: Krst / Jn 9, 1-38
28.05.2011 | Čítanosť(2413)
Téma: Jn 9, 7 / Poslušnosť /
12.06.2003 | Čítanosť(2133)
Jn 9, 1-41


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet