23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Jeden otec je lepší než sto učiteľov.

~nórske príslovie ~

04.05.2006 - Miron
čítanosť1231 reakcie0
(Share 242 0)


Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

Homília

AI      Nedávno som videl zvláštny dokumentárny film. Zvláštny preto, lebo celých tridsať minút sa zaoberal jedným jediným obrazom mne neznámeho francúzskeho maliara. Kamera približovala jeden detail obrazu za druhým, pričom pri každom zábere zaznelo dôkladné vysvetlenie toho, čo chcel maliar tým či oným symbolom alebo gestom vyjadriť. Keď nakoniec kamera priniesla celkový pohľad na obraz a ja som si uvedomil to množstvo myšlienok, ktoré sú do neho vložené, v duchu som sa sklonil nielen pred majstrovstvom tohto neznámeho umelca, ale tiež pred veľkosťou jeho duchovného života, ktorý sa odrážal v jeho diele.
KE      Evanjelium je dielom toho najväčšieho Umelca – nášho Boha. Je nevyčerpateľným zdrojom duchovnej inšpirácie, ktorá nás vedie k prijatiu spásy, neba. Nie je v našich silách zmocniť sa všetkého bohatstva, ktoré ponúka dnešný úryvok z evanjelia. Zastavme sa preto iba pri jednom detaile a prijmime jeho posolstvo.
DI      Tým detailom je verš, ktorý hovorí: „Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba“ (Jn 5, 4). Nemáme viac informácií o tomto mimoriadnom jave. Jedno je však isté. Uzdravenia boli reálne. Ináč by pri tomto rybníku neležalo „množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých“ (Jn 5, 3). A neležal by tam ani ochrnutý, ktorého táto choroba mučila 38 rokov. Mnohí z týchto chorých museli byť svedkami nejakého uzdravenia a preto na tomto ináč dosť nepríjemnom mieste zotrvávali v nádeji, že azda raz budú mať šťastie a vstúpia do zvírenej vody ako prví. Šance však boli minimálne. Svätí Otcovia jednomyseľne vysvetľujú, že táto zvírená a uzdravujúca voda je predobrazom sviatosti krstu a uzdravenie ochrnutého zobrazuje silu a účinok tejto sviatosti. Je to Boží dar, ktorý je skrze vieru prístupný každému človekovi. Šancu má každý.
      My, ktorí sme túto sviatosť prijali, si však musíme položiť otázku, či počítame so silou tejto sviatosti, či dovoľujeme, aby sa jej účinok naplno prejavil v živote. Pre mnohých je totiž krst takou samozrejmosťou, že sa ani nezastavia a nezamyslia sa nad týmto Božím darom. Prinášajú svoje deti alebo krstné deti k tejto sviatosti bez toho, aby úplne domysleli všetky účinky svätého krstu pre život toho dieťaťa a tým aj pre svoj vlastný. Potom, ak to poviem obrazne, žijeme chudobný život, aj keď na nebeskom konte máme obrovské bohatstvo.
PAR      Rehoľná sestra Briege McKenna OSC v knihe sila sviatostí podáva krásne svedectvo jednej matky na Floride, ktorej syn sa zriekol Cirkvi. Odvrátil sa aj od nej a mnoho rokov o ňom nepočula. Jedného dňa sa kňaz spýtal tejto matky:
      „Je váš syn pokrstený?“
      Odpovedala: „Áno, určite je pokrstený.“
      „Teda viete, čo máte urobiť?“ povedal jej. „Vyhľadajte si formulu krstu, celý krstný obrad. Prečítajte si ho a v mene svojho syna obnovte krstné sľuby. Obnovte sľub, že sa zriekate satana a všetkých jeho zlých skutkov. Robte tak pre svojho syna vždy, keď sa budete zaňho modliť. Žiadajte o silu sviatosti jeho krstu. Poproste Krista, ktorý vidí vášho syna, nech je kdekoľvek na svete, aby v ňom pôsobila milosť krstu.“
      O tri týždne, uprostred noci, tento chlapec zavolal svojej matke. Vzlykal: „Mami, neviem, ako mám opísať to, čo sa mi stalo.“
      Potom jej vyrozprával, ako stretol v obchode niekoho, kto ho pozval na modlitbové stretnutie. V tejto atmosfére znovu objavil svoju vieru. Uvedomila si, že sa to stalo v čase, keď ho prijímala opäť do Božej rodiny. (McKENNA, Briege, Sila sviatostí, Bratislava, vyd. SERAFÍN, 2000, s. 14)
MY      Hľa, sila sviatosti svätého krstu! Mohli by sme si uviesť ešte mnohé iné svedectvá uzdravujúceho účinku sviatosti krstu na dušu i na telo. To však nie je potrebné, lebo všetci cítime túžbu hlbšie pochopiť význam tejto sviatosti pre svoj život. A zaiste tiež cítime potrebu odstrániť všetko, čo bráni blahodárnemu a uzdravujúcemu pôsobeniu tejto sviatosti nielen v našom živote, ale aj v živote tých, ktorí sú nám najbližší.
ADE      Prijmime teda inšpiráciu, ktorá je vložená do jedného detailu rozprávania o uzdravení ochrnutého človeka. Pre každého z nás to môže znamenať jeden veľký a istý krok smerom k nebu. Amen.

Sk 9, 32-42 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie
Jn 5, 1-15 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie

12.06.2003 | Čítanosť(2568)
Jn 5, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2510)
Jn 5, 31-47
12.06.2003 | Čítanosť(2058)
Jn 5, 19-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet