23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Potrebujeme v sebe mať vnútorný priestor, aby nás rozvinul lúč evanjelia a aby sme sa tak sami otvorili dávaniu toho, čo v nás je, i keď si často myslíme, že sme prázdni.”

~KLAUS HEMMERLE~

04.05.2006 - Miron
čítanosť1419 reakcie0
(Share 250 1)


Téma: Nedeľa uzdravenia ochrnutého / Jn 5, 1-15

Homília

AI      Keď prichádzame pozdraviť jubilanta, v blahoželaní sa takmer vždy objaví okrem iných vecí aj žičenie zdravia. Stáva sa už pomaly zvykom, že jubilant zareaguje práve na to žičenie zdravia a povie: „Len to zdravie... Keď to bude, tak bude všetko.“ Aj keď sa mnohí nestotožňujete s tým, že by zdravie bolo to najdôležitejšie o čo by mal človek usilovať, predsa niet medzi nami človeka, ktorý by nechcel byť zdravý.
KE      K uzdraveniu a udržaniu si zdravia však nestačí prijať iba žičenie druhých. Zdravie je dar, o ktorý sa musíme starostlivo starať.
DI      Evanjelia spomínajú mnohé uzdravenia, ktoré vykonal Ježiš Kristus. Rozprávanie o uzdravení ochrnutého nám odhaľuje súvislosť medzi hriechom a chorobou. Keď sa s ním Ježiš stretol v chráme, povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie“ (Jn 5, 14). Tým mu nepriamo povedal, že jeho 38 rokov trvajúca choroba bola následkom hriechu. No nemôžeme hneď za každou chorobou hľadať hriech. Keď sa učeníci pri stretnutí so slepým pýtali, či zhrešil on alebo jeho rodičia, Ježiš im odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 3). Napriek tomu však nebudeme preháňať, keď povieme, že väčšina chorôb vzniká dôsledkom hriechu. Stačí si len všimnúť následky alkoholizmu, alebo nestriedmosti v jedení, alebo promiskuity, alebo hnevu. Okrem priamych následkov hriechu v podobe choroby, sú tu aj nepriame následky, ktoré nám bránia správne vnímať Božiu vôľu. Človek potom pričasto robí chyby, ktoré mu spôsobujú duševnú ujmu – zúfalstvo, nespokojnosť a depresie rôznej intenzity.
PAR      Tento krátky pohľad na súvislosť medzi hriechom a chorobou nám ukazuje cestu, ktorá jedných môže viesť k uzdraveniu a iných k upevneniu zdravia. Začína sa vo chvíli, kedy človek povie rázne „nie“ hriechu. Toto „nie“ je najprv spojené s pohľadom do minulosti a poznávaním tých hriechov, ktorým sme dovolili, aby sa zakorenili v našej duši. Odstránenie týchto hriechov ľútosťou vo sviatosti zmierenia je tak prvým krokom k dosiahnutiu zdravia. Keď k Ježišovi priniesli ochrnutého na nosítkach, povedal mu: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 9, 2). Druhým krokom je zmena života podľa napomenutia, ktoré dal Ježiš uzdravenému z dnešného evanjelia: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie“ (Jn 5, 14). Uchovanie a pestovanie zdravia duše vedie k upevneniu zdravia tela. Ak Bohu dovolíme, aby prebýval v našej duši, tak potom jeho prítomnosť pôsobí blahodárne ako na dušu tak aj na telo.
MY      Profesor Murphy rozpráva svoju skúsenosť: Pred viac ako 40 rokmi som mal nepríjemné kožné ochorenie. Lekárskemu umeniu sa nepodarilo zamedziť šírenie tejto choroby. Môj stav bol zo dňa na deň vážnejší. Istý kňaz mi povedal:
      „Skôr než boli hodinky vytvorené, musel si o nich hodinár utvoriť presnú predstavu. Tento hodinár, ktorý hodinky naplánoval a zhotovil, vie ich aj náležíte opraviť.“
      Potom mi vysvetlil, že tým hodinárom je moje podvedomie, lebo moje telo „vybudovala“ nekonečná múdrosť a stvoriteľská sila prebývajúca v podvedomí: ona riadi tlkot srdca, krvný obeh i tráviaci a metabolický proces, kontroluje všetky životné procesy a funkcie organizmu, ona pozná riešenie všetkých problémov. V podvedomí sa nachádza prameň všetkej moci a múdrosti, v ňom mám prístup k stvoriteľskej sile a všemohúcnosti, ktorá hýbe svetom, ktorá určuje dráhu planétam a dáva žiariť slnku. Len treba podvedomiu vštepiť pozitívnu predstavu úplného zdravia. A to možno najúčinnejšie dosiahnuť modlitbou.
      Preto som si sformuloval túto modlitbu: „Moje telo bolo stvorené nekonečnou Múdrosťou, ktorá ma môže aj uzdraviť. Táto Múdrosť sformovala všetky moje orgány, tkanivá, svaly a kosti. Tá istá nekonečná múdrosť v mojom vnútri je schopná premeniť každý atóm môjho organizmu a dôkladne ma vyliečiť. Som za to hlboko vďačný Bohu a viem, že som na ceste k lepšiemu. Zázračné sú diela stvoriteľskej Múdrosti prebývajúcej vo mne.“
      Dva alebo tri razy denne som vyslovoval túto modlitbu. Asi po dvoch mesiacoch bola moja pokožka opäť celom vyhojená a zdravá. Ako vidíte, nerobil som nič iné, iba som modlitbou napovedal môjmu podvedomiu životodárne myšlienky uzdravenia a krásy, a tým som zotrel negatívne predstavy, ktoré sa predtým vryli do môjho podvedomia a boli vlastne koreňom všetkého zla. Nejestvuje totiž nijaký telesný jav, ktorý by nebol najprv duševnou predstavou. Keď teda stále nasycujete svojho ducha pozitívnymi myšlienkami, premieňate súčasne aj svoje telo. Vyskúšajte na sebe pravdivosť žalmu 139,14: Zázračné sú Tvoje diela a moja duša to dobre vie. (VRABLEC, J.: Tajomné pôsobenie Ducha Svätého. Študijná pomôcka pre poslucháčov homiletiky na CMBF Bratislava. Bratislava, 1986, s. 368.)
ADE      Hľa, ako môže zdravý duchovný život blahodárne pôsobiť na telo. Stojí za zamyslenie, či by sme nemali zameniť v blahoželaniach „žičenie zdravia“ na „žičenie pevného duchovného zdravia“.

Sk 9, 32-42 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie
Jn 5, 1-15 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie

12.06.2003 | Čítanosť(2568)
Jn 5, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2510)
Jn 5, 31-47
12.06.2003 | Čítanosť(2058)
Jn 5, 19-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet