21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Bol jeden mních, ktorého, keď sa chystal ísť na bohoslužbu, prepadla zimnica a horúčka a v hlave cítil zvláštne napätie. Ale on si povedal: „Som chorý, a je celkom možné, že zomriem. Musím sa vzchopiť a skôr než umriem, musím ísť do zhromaždenia.“ S touto myšlienkou sa prebral a navštívil bohoslužbu. A keď liturgia skončila, prešla i horúčka. Zasa raz dokázal tejto myšlienke vzdorovať, išiel do zhromaždenia a tým ju premohol.

~Apophtegmata 311 ~

28.04.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1298 reakcie0
(Share 253 0)


Téma: Tretieho dňa vstal z mŕtvych / Pascha

Myšlienky... 166/2006

Ježišovo zmŕtvychvstanie je vrcholná pravda našej viery v Ježiša Krista. Už najstaršie svedectvo o zmŕtvychvstaní naznačuje jeho hlbší zmysel: „...bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem“(1 Kor 15, 4). Ježišovo zmŕtvychvstanie je teda splnením prisľúbení Starého zákona, splnením nádeje Izraela. Je splnením prisľúbení samého Ježiša Krista, ktoré dal počas svojho pozemského života. Výraz „podľa Písem“ svedčí o tom, že Kristovým zmŕtvychvstaním sa tieto predpovede splnili (porov. KKC 652).
Preto sv. Pavol mohol smelo predstúpiť pred Židov a povedať: „My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša“ (Sk 13, 32-33). Prvé kresťanské spoločenstvo túto zvesť prijalo, verilo a prežívalo ako ústrednú pravdu. „Tradícia ju podáva ďalej ako základnú pravdu, spisy Nového zákona ju potvrdzujú a spolu s krížom sa ohlasuje ako podstatná časť veľkonočného tajomstva: «Kristus vstal z mŕtvych. Svojou smrťou premohol smrť a zosnulým daroval život»“ (KKC 638).
„Tajomstvo Kristovho zmŕtvychvstania je skutočná udalosť, ktorá sa prejavila historicky zistenými javmi, ako o tom svedčí Nový zákon. Už svätý Pavol mohol okolo roka 56 napísať Korinťanom: «Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim» (1 Kor 15, 3-5). Apoštol tu hovorí o živej tradícii zmŕtvychvstania, s ktorou sa oboznámil po svojom obrátení pred bránami Damasku“ (KKC 639).
Všetko to, čo sa stalo vo veľkonočné ráno, začalo budovať novú éru. „Apoštoli ako svedkovia Zmŕtvychvstalého zostávajú základnými kameňmi jeho Cirkvi. Viera prvého spoločenstva veriacich je založená na svedectve konkrétnych ľudí, ktorých kresťania poznali a ktorí z veľkej časti ešte žili medzi nimi“ (KKC 642).
Ježišovo zmŕtvychvstanie je potvrdením pravdy o jeho božstve. Sám o tom povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som“ (Jn 8, 28). Je teda úzko spojené s tajomstvom vtelenia Božieho Syna. Je zavŕšením podľa večného Božieho plánu.
„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera,“ napísal svätý Pavol korintským veriacim (1 Kor 15, 14). Preto Kristovo zmŕtvychvstanie je „potvrdením všetkého, čo Kristus robil a učil.
Ježiš Kristus je takto prvým zo zosnulých, ktorí budú vzkriesení k novému životu (porov. 1 Kor 15, 20-23 a i.). V ňom má človek znova jasné perspektívy do budúcnosti, založené na neotrasiteľnej nádeji. Jeho zmŕtvychvstanie je zárukou, že na konci zvíťazí život nad smrťou, pravda nad lžou, spravodlivosť nad bezprávím, láska nad nenávisťou. V ňom má človek oprávnenú nádej na vlastné vzkriesenie k večnému životu (porov. Rim 6, 5 a i.). Tak, ako to denne vyznávame s Cirkvou vo vyznaní viery: „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku“.

27.03.2006 | Čítanosť(2114)
Pascha


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet