21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Šťastie neexistuje, sú len šťastní ľudia.

~Gourmont ~

21.04.2006 - Miron
čítanosť978 reakcie0
(Share 236 0)


Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

Homília

AI      Azda každý z nás si už položil otázku, prečo slávime nedeľu ako sviatočný deň, keď v Starom zákone počujeme príkaz Desatora: „Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!“ (Ex 20, 8).
KE      Čítanie z dnešného evanjelia nám dáva odpoveď.
DI      Evanjelisti málokedy zaznamenávali, v ktorý deň v týždni sa stala udalosť, o ktorej rozprávajú. Ak aj zaznamenali deň, tak len v súvislosti s ťažkosťami, ktoré spôsobili židovskí náboženskí vodcovia Ježišovi, keď niekoho uzdravil v sobotu. Ale po smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista už viac o sobote nepočujeme. Evanjelisti hovoria o „prvom dni v týždni“ (Jn 20, 19), ktorým bola nedeľa.
      Začalo sa to veľkonočnou nedeľou. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v prvý deň v týždni a v ten istý deň sa zjavil Márii Magdaléne a ostatným ženám, dvom učeníkom na ceste do Emauz, ako aj apoštolom, ktorí sa skrývali zo strachu pred Židmi. Potom sa im zjavil znovu o osem dní (porov. Jn 20, 26) – teda nasledujúcu nedeľu. Nedeľa sa tak stala akoby dňom stretnutia s Ježišom, dňom, kedy vzkriesený Pán prichádzal, aby bol so svojimi, aby im vysvetľoval Slovo života a lámal s nimi chlieb. Bol to „Pánov deň“ (Zj 1, 10). Preto učeníci a prví kresťania i po Ježišovom nanebovstúpení sa zhromažďovali v tento deň – v nedeľu.
      Keď sv. Ján opisuje druhé zjavenie Ježiša Krista apoštolom, sústreďuje sa na apoštola Tomáša, ktorý nebol prítomný pri prvom zjavení vzkrieseného Pána. Kde však apoštol Tomáš bol? Azda išiel hľadať vzkrieseného Pána, keď sa dopočul od žien, že vstal z mŕtvych. Azda ho hľadal v dome Lazára a jeho sestier. Hľadal Pána sám, zatiaľ čo Ježiš Kristus bol so zhromaždenými apoštolmi. Možno, že práve sústredením sa na apoštola Tomáša nám chcel sv. Ján niečo dôležité povedať. Nevysvitá z jeho slov, že oveľa viac sa odohráva v spoločenstve než v individuálnom náboženskom snažení?
      Nasledujúcu nedeľu bol už sv. Tomáš spolu s apoštolmi. Vzkriesený Pán znova prišiel k apoštolom a toto stretnutie spôsobilo Tomášovo zvolanie: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28). Je ťažké si predstaviť, že by apoštol Tomáš nasledujúcu nedeľu chýbal v zhromaždení apoštolov.
PAR      Nie je ťažké stretnúť takýchto Tomášov v súčasnosti – mužov a žien, ktorí sa namáhajú pri hľadaní vzkrieseného Pána, ale hľadajú ho mimo spoločenstva modliacich sa a veriacich bratov a sestier. Pokúšajú sa priblížiť Bohu rôznymi spôsobmi, mnohokrát veľmi náročnými. „Náboženstvo,“ hovoria, „je osobnou vecou.“ Zabúdajú však, že učenie Ježiša Krista nás vedie k životu v spoločenstve, k životu uprostred bratov a sestier, ktorí sa vzájomne povzbudzujú na ceste k večnému životu. (Podľa: Munachi Ezeogu, C.S.Sp., Meeting the Risen Lord.)
MY      Istá pani, ktorá je divadelnou kritičkou a šepkárkou vo veľkom divadle, rozpráva, že po sobáši, ktorý slávili v chráme, postupne prestali s manželom navštevovať bohoslužby. Najprv si mysleli, že si to nahradia počúvaním liturgie a kázne z rádia, ale keď ich vyrušovali deti a hostia a najmä ťažko chorá matka, stonajúca v posteli, zanechali aj to a vo viere celkom vyschli. Potom, sa stal aj ich rodinný život suchopárny. Až raz sa manželka náhodou stretla s hlboko veriacim kňazom a pomyslela si, že tento by ich mohol vyviesť z náboženskej ľahostajnosti. A prišiel na návštevu do ich domu a priviedol so sebou dva veľmi šťastné manželské páry. Po srdečnom rozhovore a po skromnom občerstvení sa v dome utvorilo spoločenstvo v mene Ježišovom: čítali Sväté písmo, potom sa o tom rozprávali, vzájomne sa povzbudili, spoločne sa modlili a napokon spievali. Spoločenstvo sa naplnilo bratskou láskou a srdečnosťou, a aj deti cítili, že je to šťastná chvíľa.
      Takéto spoločenstvo v mene Ježišovom zopakovali viackrát. Jedno stretnutie bolo zvlášť nádherné, pretože sa na ňom všetci zúčastnení modlili za túto manželku tak, že sa postavili okolo nej, položili svoje ruky na jej hlavu a plecia a prosili každý svojimi slovami Pána, aby ju naplnil svetlom a silou a láskou Svätého Ducha. Ona bola touto vrúcnou modlitbou dojatá. V tej chvíli pochopila, čo znamená výraz: úplne odovzdať svoj život Bohu. V tej chvíli pocítila v sebe dokonalé obrátenie k Bohu. Odvtedy sa celkom premenila: obľúbila si modlitbu, svätú liturgiu, sväté prijímanie, svoju rodinu, svojho manžela a svojich blížnych, takže po krátkom čase jej manžel hovorieval: „Ja mám už celkom novú manželku!“
      A ona hovorievala: „Predtým som sa sťažovala ľuďom na úzky byt, na veľkú rodinu, na suchopárny vzťah k manželovi, na neposlušné deti, na telesne postihnutú matku, a teraz cítim novú silu vo svojom živote, takže všetko znášam bez žalôb, všetko sa nám vylepšilo, aj manžel aj deti aj matka, lebo prišiel Ježiš do nášho domu a kam Ježiš príde, tam donesie svoj pokoj a lásku a šťastie.“ (Jozef Vrablec, V službe Slova C, SÚSCM, Rím 1991, s. 404)
      Hľa, aké je dôležité spoločenstvo bratov a sestier! Hľa, aká dôležitá je nedeľa v našom živote.
ADE      Nevynechajme teda bez vážneho dôvodu žiadnu nedeľu, aby sme nepremeškali stretnutie so vzkrieseným Pánom, ktorý prichádza do nášho stredu, aby nás posilnil, zbavil pochybností a uzdravil choré oblasti nášho života. Amen.

Nedeľa o Tomášovi:
Sk 5, 12-20 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie
Jn 20, 19-31 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie

12.06.2003 | Čítanosť(2245)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2198)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2131)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet