23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Radosť človeka, ktorá vyplýva z dobrého svedomia, podobá sa raju. Každý, kto si praje opravdivý pokoj, ktorý je sľúbený kresťanom po tomto živote, môže ho ochutnať už tu, uprostred najtrpkejších okolností pozemského života, keď budeš držiavať prikázania toho, ktorý ho prisľúbil. Skoro poznáš, že ovocie spravodlivosti je oveľa sladšie ako ovocie hriechu. Dokonalejšie a radostnejšie budeš sa tešiť s dobrým svedomím uprostred horkých ťažkostí, než so zlým svedomím v bujných rozkošiach.

~sv. Augustín~

21.04.2006 - Miron
čítanosť1101 reakcie0
(Share 213 0)


Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

Homília

AI      Nie je medzi nami taký človek, ktorý by nezažil sklamanie, ktorý by nebol obeťou nejakého porušeného sľubu alebo zrady. Život často prináša takéto bolestivé skúsenosti. Výsledkom je opatrnosť a niekedy aj nedôvera k ľuďom i veciam, ktoré nepoznáme. Tu sa rodia pochybnosti. Niektoré informácie si najprv viackrát preveríme, než podľa nich začneme konať. Pochybnosť sa pre nás takto stáva ochranou pred nečestným úmyslom či konaním druhých.
      V duchovnej oblasti však vnímame pochybnosť ako niečo zlé a nesprávne. Pochybnosť takou aj je, ak nehľadáme pravdu, ak ostávame v stave pochybovania.
KE      V duchovnom živote nie je ani tak dôležité, či máme alebo nemáme pochybnosti. Dôležité je však to, čo robíme, keď sa objavia pochybnosti o Bohu, o Kristovi, o Cirkvi.
DI      Dnešné evanjelium nám rozpráva o pochybnostiach apoštola Tomáša. Neprijal svedectvo ostatných apoštolov o stretnutí so vzkrieseným Ježišom Kristom. Neodmietol Ježiša Krista. Poznal ho a nasledoval ho. Vzdal sa svojho predošlého života, aby mohol byť s ním. Smrť Majstra ním však otriasla. Nebol schopný prijať správu o zmŕtvychvstaní. Jeho srdce bolo naplnené pochybnosťami a preto žiadal dôkaz. Dostal ho. A tento dôkaz odohnal jeho pochybnosti a vyústil do zvolania: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28).
      Pochybnosti sú neraz cestou, ktorou musíme prejsť, aby sme odkryli zmysel Božieho slova. Pochybnosti sú na začiatku prehĺbenia viery. Pochybnosti neraz vyústia do plnej dôvery v Božiu prozreteľnosť. Ak hľadáme odpoveď na pochybnosti, ktoré sa dotknú nášho duchovného života, tak sú pre nás požehnaním, pretože nás nútia urobiť v živote viery nejaký ten krok dopredu. Pochybnosti sú však aj skúškou, kedy sa má overiť naša viera.
PAR      Známy a obľúbený dánsky kazateľ v Rezne Micheal Grünwald rozpráva, že poznal veľmi šťastnú rodinu, ktorá mala milú dcérku Evu. Jej tvár priam žiarila pôvabom a šťastím. Rodičia žili šťastní z jej krásy a miloty. Už päťročná bola taká bystrá a zrelá, že bola prijatá spolu s väčšími deťmi na prvé sväté prijímanie. Lenže keď mala sedem rokov, ochorela. Bledla, chudla a jej krása navidomoči upadala. Zistilo sa, že ide o zhubnú chorobu: leukémiu. Eva dlho a bolestne umierala. Rodičia sa úpenlivo modlili za jej uzdravenie. Ale Ježiš mlčal k ich modlitbám. Zdalo sa im, že pohŕda ich modlitbou. A zatiaľ to bola tvrdá skúška viery. Napokon Eva zavrela svoje krásne oči navždy, zomrela. Po pohrebe sa matka vyslovila takto: „Odvtedy už nechodíme do kostola a vnútri v nás je všetko mŕtve.“
      Neobstáli v tej skúške. Odpadli od Ježiša. (VRABLEC, J.: V službe Slova A. Rím : SÚSCM, 1990, s. 199.)
MY      Musíme byť pripravení, že v duchovnom živote sú chvíle, kedy sa cítime neisto, kedy sa nás zmocňujú pochybnosti rôzneho druhu. Bolo by veľmi nesprávne, keby sme tieto pochybnosti ignorovali, mávli nad nimi rukou a nezaujímali sa o to, k čomu nás chcú priviesť. Tento spôsob môže nakoniec viesť k takým dôsledkom, aké nastali u rodičov malej Evy. Správnou cestou je hľadanie pravdy. S pochybnosťami sa môžeme obrátiť na svojho duchovného otca, môžeme sa modliť za pochopenie pravdy, môžeme túto pravdu hľadať v Božom slove, katechizme... Pochybnosť priam núti k takejto duchovnej aktivite. Je to mnohokrát namáhavé hľadanie, ale stojí to za to...
ADE      Nebojme sa teda chvíle, kedy pochybnosť vstúpi do nášho života. Veď sme obklopení bratmi a sestrami, ktorí sú pripravení nám pomôcť. Je tu Cirkev, ktorá nám môže dať na mnohé otázky správnu odpoveď. A je tu náš Spasiteľ, ktorý nás povzbudzuje rovnakými slovami, ako kedysi apoštolov: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Amen.

Nedeľa o Tomášovi:
Sk 5, 12-20 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie
Jn 20, 19-31 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie

12.06.2003 | Čítanosť(2245)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2198)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2131)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet