18.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Viera je skok do sveta prekvapení, pretože Boh neustále niečo nového chystá.

~M. Rejchrt ~

21.04.2006 - Miron
čítanosť1000 reakcie0
(Share 191 0)


Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

Homília

AI      Nie je medzi nami taký človek, ktorý by nezažil sklamanie, ktorý by nebol obeťou nejakého porušeného sľubu alebo zrady. Život často prináša takéto bolestivé skúsenosti. Výsledkom je opatrnosť a niekedy aj nedôvera k ľuďom i veciam, ktoré nepoznáme. Tu sa rodia pochybnosti. Niektoré informácie si najprv viackrát preveríme, než podľa nich začneme konať. Pochybnosť sa pre nás takto stáva ochranou pred nečestným úmyslom či konaním druhých.
      V duchovnej oblasti však vnímame pochybnosť ako niečo zlé a nesprávne. Pochybnosť takou aj je, ak nehľadáme pravdu, ak ostávame v stave pochybovania.
KE      V duchovnom živote nie je ani tak dôležité, či máme alebo nemáme pochybnosti. Dôležité je však to, čo robíme, keď sa objavia pochybnosti o Bohu, o Kristovi, o Cirkvi.
DI      Dnešné evanjelium nám rozpráva o pochybnostiach apoštola Tomáša. Neprijal svedectvo ostatných apoštolov o stretnutí so vzkrieseným Ježišom Kristom. Neodmietol Ježiša Krista. Poznal ho a nasledoval ho. Vzdal sa svojho predošlého života, aby mohol byť s ním. Smrť Majstra ním však otriasla. Nebol schopný prijať správu o zmŕtvychvstaní. Jeho srdce bolo naplnené pochybnosťami a preto žiadal dôkaz. Dostal ho. A tento dôkaz odohnal jeho pochybnosti a vyústil do zvolania: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28).
      Pochybnosti sú neraz cestou, ktorou musíme prejsť, aby sme odkryli zmysel Božieho slova. Pochybnosti sú na začiatku prehĺbenia viery. Pochybnosti neraz vyústia do plnej dôvery v Božiu prozreteľnosť. Ak hľadáme odpoveď na pochybnosti, ktoré sa dotknú nášho duchovného života, tak sú pre nás požehnaním, pretože nás nútia urobiť v živote viery nejaký ten krok dopredu. Pochybnosti sú však aj skúškou, kedy sa má overiť naša viera.
PAR      Známy a obľúbený dánsky kazateľ v Rezne Micheal Grünwald rozpráva, že poznal veľmi šťastnú rodinu, ktorá mala milú dcérku Evu. Jej tvár priam žiarila pôvabom a šťastím. Rodičia žili šťastní z jej krásy a miloty. Už päťročná bola taká bystrá a zrelá, že bola prijatá spolu s väčšími deťmi na prvé sväté prijímanie. Lenže keď mala sedem rokov, ochorela. Bledla, chudla a jej krása navidomoči upadala. Zistilo sa, že ide o zhubnú chorobu: leukémiu. Eva dlho a bolestne umierala. Rodičia sa úpenlivo modlili za jej uzdravenie. Ale Ježiš mlčal k ich modlitbám. Zdalo sa im, že pohŕda ich modlitbou. A zatiaľ to bola tvrdá skúška viery. Napokon Eva zavrela svoje krásne oči navždy, zomrela. Po pohrebe sa matka vyslovila takto: „Odvtedy už nechodíme do kostola a vnútri v nás je všetko mŕtve.“
      Neobstáli v tej skúške. Odpadli od Ježiša. (VRABLEC, J.: V službe Slova A. Rím : SÚSCM, 1990, s. 199.)
MY      Musíme byť pripravení, že v duchovnom živote sú chvíle, kedy sa cítime neisto, kedy sa nás zmocňujú pochybnosti rôzneho druhu. Bolo by veľmi nesprávne, keby sme tieto pochybnosti ignorovali, mávli nad nimi rukou a nezaujímali sa o to, k čomu nás chcú priviesť. Tento spôsob môže nakoniec viesť k takým dôsledkom, aké nastali u rodičov malej Evy. Správnou cestou je hľadanie pravdy. S pochybnosťami sa môžeme obrátiť na svojho duchovného otca, môžeme sa modliť za pochopenie pravdy, môžeme túto pravdu hľadať v Božom slove, katechizme... Pochybnosť priam núti k takejto duchovnej aktivite. Je to mnohokrát namáhavé hľadanie, ale stojí to za to...
ADE      Nebojme sa teda chvíle, kedy pochybnosť vstúpi do nášho života. Veď sme obklopení bratmi a sestrami, ktorí sú pripravení nám pomôcť. Je tu Cirkev, ktorá nám môže dať na mnohé otázky správnu odpoveď. A je tu náš Spasiteľ, ktorý nás povzbudzuje rovnakými slovami, ako kedysi apoštolov: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Amen.

Nedeľa o Tomášovi:
Sk 5, 12-20 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie
Jn 20, 19-31 – Archív / Kartotéka / Inšpirácie

12.06.2003 | Čítanosť(2190)
Jn 20, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2134)
Jn 20, 11-18
12.06.2003 | Čítanosť(2076)
Jn 20, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet