22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Život je krásny a je nevďakom nevážiť si tento dar nevyskúmateľnej lásky a múdrosti.

~Július Zeyer~

30.03.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť852 reakcie0
(Share 249 0)


Téma: 29. júl sv. Marta / Mt 13,54-58

Homília

Keď pozeráme na vonkajšie prejavy viery vo svojom okolí, nie so všetkým súhlasíme. Nie všetko, aj keď nemáme väčšie teologické vzdelanie, môžeme považovať za správne, dôstojné a prinášajúce obohatenie.
Jedni si potrpia na externom vystupovaní, iní chcú riadiť a zasahovať tam a tak, kde im to nepatrí a neprináleží. Je správne, keď vieme prijať Ježiša a žiť svoju vieru tak, aby to bolo nám i okoliu na osoh.
Matúš o rodákoch Pána Ježiša napísal: „Pohoršovali sa na ňom“ (Mt 13,57).
Ježiš vyrástol v Nazarete. Pri svojej činnosti ako Učiteľ prichádza do Nazareta, aby tam učil. Aj svojim rodákom chce povedať, že nikto nie je vylúčený z Božieho kráľovstva. Keď ako dospelý Žid číta z podaného zvitku, kde sú napísané slová proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným“ (Iz 61,1-2), využije na oznámenie svojim rodákom, že na ňom sa plní predpoveď spásy.
To iste vzbudilo rozruch. Oni prišli si vypočuť už vtedy známeho učiteľa, nie však, ako on o sebe tvrdí, že je Boží Syn. Jeho počínanie potlačilo pôvodný údiv a zvedavosť. Neprijmú svojho rodáka tak, ako ho prijímali inde. Sú pohoršení jeho správaním. Je to predsa muž, ktorého rodokmeň je pre nich bezvýznamný a jeho rodičia boli nízkeho stavu. Jozef bol tesárom, sám Ježiš bol tesárom a matka Mária bola jednoduchou ženou. Neprijali jeho vedomosti, zostali len pri jeho rode. Ježiš ich preto nemohol obohatiť, pretože rodáci zostali uzatvorení jeho slovám.
Môžeme povedať, že nič nové pod slnkom. Aj dnes mnohí ľudia podobne zmýšľajú o Ježišovi. Ježiš nás chce obohatiť svojím slovom a my v jeho učení nechceme vidieť ponúkané hodnoty, ale svoju filozofiu. Nečudujeme sa, že dnes mnohí nechcú prijať vo svojej pýche učenie spred dvetisíc rokov. Vidia seba. Chcú si vystačiť sami. Pre mnohých je preto učenie Krista aj dnes bláznovstvom, pohoršením a nezmyslom.
Srdce človeka nechce uznať Boha za svojho pána. Človek nechce veriť a v tom je jeho záhuba. Ak to s vierou človek myslí vážne, vedie cesta od údivu nie k pohoršeniu, ale k viere. To znamená, že človek sa chráni na verejnosti takých prejavov, ktoré nemusia byť prínosom spoločenstvu.
Príklad nachádzame aj v správaní Marty, sestry Márie a Lazára, ktorej Ježiš hovorí: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci“ (Lk 10,42).
Naša viera je správna, keď sa prejavuje v duchu poníženosti a lásky. Nikdy nie je správne, keby niekto chcel vyniknúť svojou zbožnosťou. Nikdy nie je správne, keď svoju vieru kladieme na obdiv. Modlíme sa, niečo robíme len preto, aby nás ľudia chválili.
Správanie Márie, sestry Marty, hovorí o tichej a nenápadnej činnosti. Počúva a uvažuje nad slovami Pána Ježiša. Neodsudzujeme činnosť Marty, ktorá sa stará o materiálne zabezpečenie Pána Ježiša a jeho učeníkov. Ježiš chce len zdôrazniť význam a potrebu vnútorného duchovného života.
V mnohých kostoloch sú súťaže tých, ktorí sa predmodlievajú. V nejednom prípade to pohoršuje. Nevedia sa dohodnúť, kto, kedy a čomu bude predsedať v spoločenstve modliacich sa. Iní na seba upútavajú pozornosť neskorým chodením do kostola a tlačením sa dopredu. Ďalší svojským správaním sa pri svätom prijímaní, vyrušovaním a podobne.
Príjemne sa cítime tam, kde sa skutočne oslavuje Boh, a nie tam, kde sa viera falšuje a skrýva za vonkajšie prejavy.
Pane, chráň nás pred zlým príkladom zbožnosti!
Amen.

14.06.2010 | Čítanosť(2763)
Téma: Mt 13, 36
12.06.2003 | Čítanosť(3274)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3179)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2995)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet